A KÁI1 .AY-KORSZAK 251

22. A konferenciát eredetileg 1941. december 9-re hívták össze.

23. RLB, 66. dok. (NG-258f>).

24. Kállay határozott németbarát és zsidóellenes álláspontot képviselt az 1942. év folyamán, legalábbis retorikájában. A budapesti német követség követségi tanácsosa, Kari Werkmeister szeptember 26-án felterjesztett jelentésében foglalja össze Kállay üzenetét, amelyet a keleti fronton harcoló magyar katonákhoz intézett. Mint írta, Kállay őszintén hisz abban, amit az üzenet tartalmaz, hogy Magyarországnak a tengelyhatalmak oldalán kell részt vennie a háborúban. Werkmeister nem titkolta, hogy Magyarországon tapasztalható defetizmus, mégpedig „felsőbb körökben", de azt állította, hogy ez a zsidók „suttogó propagandájának" a következménye, s azt javasolta, hogy a németek kényszerítsék ki a zsidók rádió-vevőkészülékeinek bevonását. Uo., 69. dok.

25. A Wílhelmstrasse és Magyarország. 487. dok.

26. Documents of Destruction. Germany andjewry, 1933-1945. Szerk.: Raul Hil-berg. Quadrangle Books, Chicago, 1971, 188. o.

27. Német Külügyi Levéltár, Bonn.

28. RLB, 68. dok.

29. Uo., 70. dok.

30. Uo., 71-73. és 76. dok.

31. Uo., 75. dok.

32. Uo., 78. dok.

33. Kállay, i. m., 123. o. Beszédének ezt a részét Jagow azonnal jelentette a német külügyminisztériumnak. RLB, 81-82. dok.

34. Kállay, i. m., 123-124. o.

35. RLB, 79-80. dok.

36. Lásd Jagow távirati jelentését a külügyminisztériumnak 1942, október 27-én. Uo., 83. dok.

37. Lásd Jagow jelentését a külügyminisztériumnak 1942. november 13-án. Uo., 84. dok. A november 12-i Kállay-Jagow megbeszélést értékeli Szinai Miklós: „Kállay Miklós politikája és a Holocaust" c. tanulmányában. Magyar Tudomány, 37. §., 1992. január, 11 l-l 19. o.

38. Kállay e beszédéről a napisajtó nem emlékezett meg. A magyarországi népi németekről lásd G. C. Paikert: The DanubeSwabians. Germán Population in Hungary, Rumania and Yugoslavia and Hitler's Impact on Their Patterns. Martinus Nijhoff, The Hague, 1967,324. o. Rokonszenvvel tárgyalja a magyarországi népi németek szerepét könyveiben Johann Weidlein: Jüdisches und deutsches Schicksal in Ungam. 84. o.; Der madjarisckeRassennationalismus. 131. o.; Geschichte der Ungarn-deutschen in Dokumen-ten, 1930-1950. A szerző kiadása, Schondorf, 1957, Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Vólksbund. A német népcsoportpolitika és Magyarország 1938-1945. Kossuth, Bp., 1978. Lásd az 5. fejezetet is.

39. RLB, 86. dok. Jagow november 13-i és Sztójay december 2-i közléseit Luther december 2-án továbbította Ribbentrophoz és Weizsáckerhez. Uo., 87. dok.

40. Lásd Jagow december 4-i táviratát. Uo., 88. dok.

41. Randolph L. Braham: „The Holocaust in Hungary: A Historical Interpreta-tion of the Role of the Hungárián Radical Right." Societas, Wisconsin, Oshkosh, 2, No. 3, 1972. nyár, 195-220, o.

42. RLB, 89. dok.

43. Uo., 90. dok.

: 44. Uo., 91. dok.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham251.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/