272 A MAGYAR ZSIDÓK SORSA A NÉMET MEGSZÁLLÁS ALATT..,

Katinszky gondjaira bízta a magyar kormány. Katinszkyt 1926. május 12-én kérték fel, hogy a berlini magyar követség mellett „lássa el a magyar képviseleti testületek jogi érdekképviseletét". A zsidók érdekében a háború alatt végzett tevékenységét lásd NA, 4665/4. tekercs, KI 509/K350109. sorozat.

5. Luther 1942. augusztus 17-i jegyzékét lásd RLB, 4. dok.

6. Uo., 5. dok.

7. Uo., 6. dok.

8. Uo., 7. dok.

9. Uo., 92. dok.

10. Bergmann 1943. február 18-i leiratát a budapesti német követséghez lásd uo., 8. dok.

11. Uo., 9. dok. Luther szerint több mint 530 magyar zsidó maradt a Birodalomban, s ebben a számban nem foglaltatnak benne sem azok, akik 1942 októberében a Cseh-Morva Protektorátusban éltek, sem az a 250 személy, aki Berlinben. Uo., 73. dok.

12. A német külügyminisztériumnak a cseh-morva protektorátusbeli megbízottja 1941. január 8-i jelentésében azt írta, hogy 1940. december 20-án 1116 magyar zsidó élt a protektorátusban. NA, 4664. tekercs, KI 509/K350291. sorozat.

13. RLB, 10. dok.

14. A listára nézve vö. NA, 4664. tekercs, KI 509/K350960. sorozat.

15. RLB, 11. dok.

16. Vö. von Thadden 1943. június 2-án kelt levele (Inl. II. A 4579) Eichmann-hoz. NA, 4664. tekercs, KI 509/K350960. sorozat.

17. A Cácilie von Henczre, szül. Pordisra vonatkozó levelezést lásd NA, 4664. tekercs, KI 509/K350354. sorozat.

18. Uo.

19 .Uo.

20. RLB, 12. dok.

21. A német külügyminisztérium és a budapesti német követség levélváltását e tárgyban lásd NA, 4355. tekercs, K214290-295. felv.

22. NG-2652-E.

23. A berlini magyar követség e tárgyban 1943. augusztus 7-én panasszal élt a német külügyminisztériumnál (RLB, 13. dok.). Augusztus 18-án von Thadden tájékoztatta a magyar követséget (Inl. II. A 6510), hogy mielőtt bármilyen további lépést tennének, informálódni kell azokról az esetekről, amikor a protektorátus birodalmi vezetője megtagadta a kiutazási vízum kiadását. NA, 4664. tekercs, KI 509/K350792. sorozat.

24. RLB, 14. dok.

25. Uo., 15. dok. A listát lásd NA, 4664. tekercs, KI509/K350960. sorozat.

26. RLB, 16. dok.

27. NA, 4664. tekercs, K1509/K350960. sorozat. Az okmány tartalmazza a kilenc Theresienstadtba hurcolt zsidó nevét is.

28. Uo. Rolf Günther, Eichmann helyettese Berlinben 1943. július 10-én átiratban közölte von Thaddennal, hogy valószínűleg átszállították őket. A levél szövegét lásd uo.

29. Lásd Eichmann 1943. november 15-i levelét. RLB, 17. dok.

30. RLB, 18. dok.

31. Uo. 19. dok.

32. NA, 4664. tekercs, KI 509/K350291. sorozat.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham272.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/