oc

KILENCEDIK FEJEZET

AZ ELSŐ TÖMEG-DEPORTÁLÁSI TERVEK

Az eredeti célkitűzés

A MAGYARORSZÁGI szélsőjobboldal köreiben felszította a tettvágyat az első számottevő siker, hogy tudniillik 1941, július-augusztusban 16-18 000 „hontalan" zsidót, köztük sok Magyarországra menekült zsidót is, kényszerítettek Galíciába „áttelepülni" (ezek jó részét Kame-nyec-Podolszkijnál lemészárolták). Ezen felbuzdulva úgy döntöttek, hogy valamennyi „hontalan" zsidótól megszabadítják az országot. Az ő malmukra hajtotta a vizet, hogy a Harmadik Birodalom egyre erőteljesebben követelte a magyarországi végleges megoldást, s Európának a nácik megszállta részén teljes gőzzel folyt a zsidóüanítás. Ezek a szélsőjobboldali elemek elégedetlenek voltak azzal, ahogy Magyarország hivatalos vezetői vonakodtak a zsidóság elleni kemény és erőszakos fellépéstől, és arra az elhatározásra jutottak, hogy a saját kezükbe veszik a dolgot.

Olyan szélsőjobboldaliakról volt szó, akik nem mozogtak a rivaldafényben, jobbára ismeredenek voltak, és az ország politikai életében, valamint a hadseregben a második vonalban vagy még hátsóbb sorokban helyezkedtek el. A németek azonban felfigyeltek rájuk, s mivel nekik olyan politikusokra volt szükségük, akik hajlandóak voltak a végleges megoldásban közreműködni, így ez a társaság éppen a zsidókérdésben vallott nézetei miatt jött kapóra nekik. Annál is inkább, mert a németeket is zavarta a magyar kormány vonakodása, ezért aztán ezekkel a második vonalbeli figurákkal próbálták meg a végleges megoldás szekerét mozgásba hozni.

„Hontalan" zsidón, akit a szélsőjobboldal ki akart iktatni az ország életéből, a következőket értették: először azokat az üldözötteket, akik a nácik megszállta Európából és Szlovákiából Magyarországra menekültek, másodszor a külföldi származású zsidókat, főleg galíciaiakat, akik az első világháború éveiben jöttek Magyarországra és telepedtek itt meg, vagyis

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham276.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/