A MUNKASZOLGÁLAT 309

ta, hogy a KMOF alá tartozó, valamint a tábori munkásszázadokban szolgáló zsidókat kötelezzék polgári ruha viselésére, vagy ha ez akadályba ütköznék, a jó egyenruhát vegyék el tőlük, és bújtassák őket rosszabb minőségű uniformisba, illetve gyakorló-egyenruhába, olyanba, amit kiképzéskor szoktak a katonákra adni. A honvédelmi minisztérium március 17-én helybenhagyta ezt az előterjesztést. Rendelkezést adott ki, és ebben a tábori alakulatokba beosztott zsidók „uniformisaként" polgári ruhát, sárga karszalagot és rozetta nélküli katonasapkát írt elő (lásd a 10.7. képet). Ügy rendelkezett, hogy azok a zsidók, akiknek nincs rendes polgári öltözékük, kapjanak a csehszlovákoktól és jugoszlávoktól zsákmányolt egyenruhákból.46 Elvileg katonai csizmával és kincstári szerszámokkal is el kellett volna látni őket, a valóságban azonban az ilyesmi inkább kivételnek számított, semmint szabálynak.47 1 942 elején már a legtöbb munkaszolgálatos saját polgári ruháját viselte, saját lábbelit hordott, nem kincstárit.

Galíciába vagy Ukrajnába indulásuk előtt

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham309.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/