A MUNKASZOLGÁLAT 315

10.8. kép

Menetelő munkaszolgálatosok Ukrajnában

dásában, és július 10-én Voronyezstől délre érték el a Dont (lásd a 10.8. képet).64

Német-magyar súrlódások. Sok magyar - tisztek, legénység és zsidó munkaszolgálatosok egyaránt-Ukrajnába vagy az egykori lengyel Galícia területére érkezvén, saját szemével láthatta vagy hallhatta, hogy a német különítmények, az Einsatzgruppék tömeggyilkosságokat hajtanak végre a zsidók ellen.65 Nemcsak helybéli zsidókat végeztek ki tömegesen, de olyanokat is, akiket keletre deportáltak, így például 1941. augusztus végén Kamenyec-Podolszkijban az ún. „hontalan" magyar zsidókat.66 A németek mindennemű óvintézkedése ellenére a gyilkolást annak méretei miatt nem lehetett titokban tartani. Nagyon sok magyar szemtanút valósággal megdermesztett a látvány, ahogy ártatlan férfiakat, nőket és gyerekeket egyszerűen halomra géppuskáztak. Ezek a szemtanúk hozták az első híreket arról, hogy a nácik zsidóellenes hajszájának milyen véres valóság a végeredménye. Ok írtak először ezekről a lidérces élményeikről hazakül-dott leveleikben, vagy beszéltek róluk élőszóban, amikor hazamentek szabadságra. Ezeknek a tanúságtételeknek, beszámolóknak egy része a zsidó vezetők tudomására jutott és utat talált az amerikai sajtóhoz, amely jó néhány ilyet közölt.67

A zsidókkal szemben elkövetett kegyetlenkedésekben magyarok is részt vettek, akadtak olyanok, akik szörnyen megkeserítették a hozzájuk beosztott zsidó munkaszolgálatosok életét/Viszont tudunk olyanokról is,

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham315.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/