338 A MUNKASZOLGÁLAT:

• - a magyar honvédelmi minisztérium további zsidó munkaerőt bocsát az OT rendelkezésére, amennyiben a Harmadik Birodalom ellátási minisztériuma pótlólagos rézszállítmányokat helyez kilátásba.^

A honvédelmi minisztérium és az ország németbarát körei nagy megelégedéssel fogadták a megállapodást, magasztalták, hogy milyen előnyös Magyarországra nézve. A KMOF emberei és természetesen maga Horny is azt hangoztatták, hogy a fenti együttműködés elősegíti a magyar ipari termelés bővítését is. Az ország ipara hozzájut annak a réznek egy részéhez, amit a magyar munkaszolgálatosok Borban a felszínre hoznak.146 Ám akik ennyire dicsérték a megállapodást, és ennyire örvendeztek megkötése fölött, még véletlenül sem említették, hogy a magyar hadiipar enél-kül is már jobbára a Harmadik Birodalmat szolgálja ki.

A megállapodást július 2-án írták alá, de a jelek szerint a magyar honvédelmi minisztérium meg sem várta a megállapodást, és már korábban is átengedett bizonyos számú magyar zsidó munkaszolgálatost a németeknek. A bori poklot túlélők egy csoportja azt vallja, hogy már 1943. június 15-én megérkeztek a bányába.147

A magyar-német megállapodás részleteit a 111 470. eln. KMOF-1943. sz. honvédelmi minisztériumi rendelet tartalmazta, amely Ruszki-czay-Rüdiger aláírásával jelent meg július 6-án.148 A munkaszolgálatosszázadoknak 1943. július hó folyamán kellett útnak indulni. A pontos dátumot a 10.4. táblázat mutatja.

A bányamunkára kiszemelt és a bori alakulatba beosztott munkaszolgálatosok elindulás előtt rövid szabadságot kaptak, hogy otthon összeszedhessék a legszükségesebb holmijaikat, ruhaneműiket. A tervezett indulás időpontjánál két nappal korábban kellett szolgálattételre jelentkez-niök.149 Ezeknek a munkaszolgálatos-századoknak a költségeit a magyar hatóságok fedezték, amíg el nem érkeztek a szerbiai Prahovóig. Innen már az OT gondoskodott róluk. A Borba vezényelt századok fölött a közvetlen parancsnokságot Balogh András alezredes gyakorolta. Mielőtt útnak indultak volna, a munkaszolgálatosokhoz és a búcsúztatásukra Hódmezővásárhelyen megjelent családtagokhoz Neyer intézett lelkesítő, bátorító szónoklatot, s próbálta eloszlatni az ott összegyülekezett tömeg és a magyar társadalom tisztességes tagjainak nyugtalanságát.150

A 10.4. táblázatban felsorolt munkásszázadok 1943 augusztusának első napjaiban érkeztek Borba. A 3000 munkaszolgálatos között sok volt a jiddisüfbeszélő kárpátaljai és felvidéki zsidó. Voltak közöttük szombatosok is, és egy századra való Jehova tanúja (ez volt a-801. sz. jászberényi század). A szekta tagjait azért sorozták „közérdekű munkásszázadokba",

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham338.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/