A MUNKASZOLGÁLAT 339

mert nem voltak hajlandók fegyvert fogni. A következő nagyobb szállítmány 1944 májusában érkezett. A majdnem 6200 magyar munkaszolgálatoson kívül151 a németek ott dolgoztattak szerb fegyenceket, görög és orosz hadifoglyokat, illetve Olaszországnak a tengelyből való kiválása után kisszámú olaszt is.152

10.4. Táblázat Az 1943 Júliusában Borba Irányított Munkaszolgálatos-századok

Menetkészük-ségetelkeű

Jelenlegi helye

Alakulat

V. közérdekű munkaszolgálatos (kmsz) zászlóalj parancsnoksága

V/ 1. kmsz század

VI2. kmsz század

V/3, kmsz század

V/4, kmsz század

XD/5. kmsz század

101/62. század 101/63.század 101/64.század 101/68.század 110/59.század

103/4.század

108/81. század

108/84.század

108/90. század

Szeged

Páhi Szeged Páhi Szeged

Tasnád

1943. július 30-ig

Szentkirály-szabadja

Székesfehérvár

Zombor (Bükkszállás)

Zombor (Bácsszentiván)

Zombor (Bácskertes)

1943. július 1 l-ig

1943. július 20-ig

801. sz. különleges munkaszolgálatos-század a, Jehova tanúi" szektából

FORRÁS: FÁA, 2:378. o.

Munkakörülmények. Megérkezésük után a munkaszolgálatosokat elosztották azokba a táborokba, amelyek a Bor és Éagubica közti kb. 30 km-en létesültek. Legnagyobb volt közülük a „Berlin", ez volt az OT és a ma

Jászberény

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham339.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/