352 A MUNKASZOLGÁLAT:

Hitközségi Ügyosztályát, a HHÜ-t, amely szorosan együttműködött a hitközség jótékonysági és adománygyűjtő szervezeteivel, amelyeket nem sokkal előbb szerveztek meg. A legfontosabb szervezet a Magyar Izraeliták Pártfogó Irodája volt, és ennek adománygyűjtő szerve, az Országos Magyar Zsidó Segítő Akció, az OMZSA (lásd a 3. fejezetet).

A HHÜ rövid időn belül átalakult a hadviseltek szervezetévé és szervezetileg a Magyar Izraeliták Országos Irodájának, valamint a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitfelekezetnek lett alárendelve, élvezve mindkettőnek a támogatását. A nevét is megváltoztatta Országos Izraelita Irodák Hadviseltek Bizottságára (OIIHB), vagy közismertebben Hadviseltek Bizottságára (HB). A pesti hitközség székházában, a Síp utca 12.-ben működtek irodái, vezetője dr. Fábián Béla volt.209

A kikeresztelkedett munkaszolgálatosok érdekeinek képviseletére 1941 novemberében létrehozták a Hadviseltek Bajtársi Csoportját. A Szent Kereszt Egyesület volt a védnöke, s az egyesület feje, Cavallier Józseflett a csoportvezetője. Magyarország 1941. június 27-i háborúba lépése előtt a HB a faji és felekezeti alapon hozott törvények és rendeletek ellen harcolt.

A munkaszolgálatos-századokban különösen gyötrelmesre fordult a zsidók helyzete, miután egyenruha helyett saját polgári öltözéküket viselték, s még inkább 1942 tavasza végétől, amikor a második magyar hadsereget a Donhoz vezényelték. Ősszel a zsidók zömének már nem volt megfelelő ruházata, hogy elviselje az orosz tél viszontagságait. 1942 szeptemberében a belügyminiszter hozzájárult ahhoz, hogy a MIOI és a MAOIH gyűjtést indítson a zsidóság körében, és téli ruhát gyűjtsön a munkaszolgálatosok részére.210 Nem sokkal később a HB általános irányításával országos téliruha-gyűjtési akció kezdődött. A központi zsidó szervezeteken és intézményeken túlmenően mozgósítottak minden hitközséget és zsidó közösséget. Felkeresték a hitközség tagjait, a rabbik az istentiszteletek alkalmával szólították föl a híveket az adakozásra, és felhívásokat tettek közzé A Magyar Zsidók Lapja hasábjain.211 Az 1942. őszi gyűjtés szép eredménnyel zárult, huszonnyolc tehervagonnyi téli holmit tudtak kiküldeni a frontvonalban didergő zsidó munkaszolgálatosoknak.212

Az ukrajnai munkaszolgálatosok különleges igényeit a honvédelmi minisztérium is felmérte, és közölte a HB-val, hogy a gyűjtési akció során legyen azokra is tekintettel. Ezeknek a holmiknak az összegyűjtése megszakítás nélkül folyt egészen a deportálásokig. A munkaszolgálatosok csoportosan és egyénileg is kaptak küldeményeket.

A HB időről időre jelentette, hogy a csomagok továbbításában nincs fennakadás, mégsem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy a küldemé

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham352.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/