A SZTŐJAY-KORMÁNY 429

miként tükröződött az amerikai diplomáciailevélváltásokban, lásd Forágn Rdationsof the United States. Diplomatic Papers. 1944. Volume 3. The British Commonwealth and Europe. Government Printing Office, Washington, 1965, 847-083. o.

62. NG-5681.

63. Ránki, Lm., 119-121. o.

64. Budapesti Közlöny, 103. sz., 1944. május 7., 1. o.

65. Ránki, i.m., 121-122. o.

66. Tribunalid Poporului, Cluj. Gomplectul de judecata. Sedinfa publica din 31 Mai 1946. (Népbíróság, Kolozsvár. ítélet, Nyilvános tárgyalás, 1946. május 31.) 116. o. Lásd még a 18. fejezetet.

67. Lásd Veesenmayer 1944. május 8-i táviratát. RLB, 264. dok.

68. Tribunalul Poporului, Cluj. Sedinfa publica din 31 Mai 1946. (Népbíróság, Kolozsvár. ítélet, Nyilvános tárgyalás, 1946. május 31.) 133., 137-138. o. Lásd még a 18. fejezetet.

69. Uo., 107. o.

70. Lásd a 16. fejezetben a 6163/1944. res. BM. VQ sz. rendeletet.

71. A MOL gyűjteményében százszámra vannak ilyen listák és keresztények kérvényei zsidó vállalatok, lakások és vagyontárgyak iránt.

72. A csendőrséget az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 májusában az Ideiglenes Nemzetgyűlés felhatalmazására oszlatta fel egyebek közt azért, mert feltétel nélkül kiszolgálta az elmúlt rendszereket a demokratikus magyar szervezetek és mozgalmak elfojtásával és felmorzsolásával. Lásd az 1690/1945. M. E. sz. rendeletet a Magyar Közlöny\ 1945. május 10-i számának 3-4. oldalán. A rendelet meghagyta, hogy új, országos Államrendőrséget kell létrehozni. Röviddel a kommunista rendszer összeomlása után a rendeletet alkotmányellenesnek nyilvánították. A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 1991. augusztus 28-án egyebek között azon a címen helyezte hatályon kívül, hogy a kollektív bűnösség elvét alkalmazta az egyéni felelősség elve helyett. „44/1991. (Vm.28.) AB határozat." Magyar Közlöny, 1991/93.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham429.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/