448 A ZSIDÓ TANÁCS

Stern Samu elnök mindenekelőtt előterjesztette az aktuális kérelmeket, amelyek külön pro memóriába vannak foglalva. Ezután Eichmann Ober-sturmbannführer vette át a szót, és elsősorban a sárga csillagról nyilatkozott. Kijelentette, hogy a sárga csillagot a Központi Tanácsnak kell kiadnia. Arra a megjegyzésre, hogy 5-ig ezt nem lehet megoldani, kijelentette, hogy ez esetben ideiglenes jelvénnyel kell pótolni, de 5-től fogva mindenesetre sárga csillagot kell viselni, amely ideiglenes csillagot azután a Központi Tanács által kiadandó hivatalos csillaggal kell kicserélni. Közölte azután, hogy mindenki, aki csillaghordásra köteles, a Központi Tanács alá tartozik, tekintet nélkül arra, hogy mi a vallása. Tanácsolta, hogy sürgősen lépjünk valamely gyárral érintkezésbe, mert kb. hárommillió csillag elkészítéséről kell gondoskodni. Azt kívánja, hogy a csillag az egész országban egységes legyen, és már gyárilag daraboltassék szét. Járjunk el a közellátási minisztériumban, hogy utalják ki a szükséges anyagot, amennyiben bármely nehézséggel találkoznánk, lépjünk érintkezésbe Endre László államtitkár úrral, aki az összes ügyeket intézi. Véleménye szerint kb. 70 000 m anyagra lesz szükség. Tanácsolta továbbá, hogy a jelvényekért kérjen a Központi Tanács díjazást, esetleg 3 pengőt. És arra az ellenvetésre, hogy soktagú szegény család nem tudna annyit fizetni, azt felelte, hogy azokhelyett fizessenek a gazdagok, de a Központi Tanácsnak a csillagok révén is módja lehet gondoskodni pénzügyi fedezetéről.

Sorra vette azután Eichmann Obersturmbannführer a Stern Samu elnök által előterjesztett kérelmeket:

Az elutazás kérdésére vonatkozóan kijelentette, hogy a távolsági utazás ügyét egyelőre nem intézi el (időközben azonban már beterjesztett ily irányú kérvények egész sorozatát jóváhagyóan tudomásul vette és utazást engedélyezett). Ami a környéken lakókat illeti, akik mint tisztviselők vagy munkások a fővárosban vannak foglalkoztatva, és akiknek munkahelyükről lakóhelyükre oda és vissza kellene utazniok, erre nézve azt kérdezte, hányan lehetnek ilyenek, és amikor arról értesült, hogy több ezren, azt felelte, hogy ezt a kérdést meg fogja fontolni, és írásban fog választ adni.

A lakásügyekben azt mondotta, hogy ha valakit kitesznek a lakásából, és nem volt elegendő ideje előzetesen más lakást keresni, akkor mehet akár rokonához vagy barátjához, és a Központi Tanácsnak utólagosan kell bejelenteni a lakásváltoztatást jóváhagyás végett. Ha azonban valaki lakást akar változtatni, akkor a Központi Tanács útján kell előzetes engedélyt kérni.

Igénylések tekintetében hozzájárul ahhoz, hogy csak oly igénylést teljesítsünk, amit írásban az ő hozzájárulásukkal nyújtanak be. Tehát egy német, már megszövegezett parancsot kell felvinni aláírás és pecsételés végett, amely igazolásul rendelkezésünkre fog állni.

A kistarcsai dolgokat51 elő fogja venni, terminust nem mond, de ha az ott lévők jól viselkednek, az annál hamarább fog megtörténni, és erre még visszatér. Mindenesetre jegyzéket lehet felterjeszteni, a tisztségviselőket ki fogja engedni, csak arra vigyázzunk, hogy ne akarják őt becsapni.

Az eddig történt szállításokról számlákat lehet Eichmann Obersturmbannführer részére összeállítani, és neki átadni.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham448.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/