480 A ZSIDÓ TANÁCS

36. A központi és helyi zsidó vezetés jellegéről és a zsidó hitközségek szerkezetéről a megszállás előtt lásd a 3. fejezetet.

37. A csaknem 18 000 vidéki zsidó közül megközelítőleg 16 000 maradt életben: a többséget Strasshofba vitték, mások a Kasztner-féle csoport tagjai voltak (lásd a 21. és 29. fejezetet).

38. A bendzini büntetőperben 1964. május 22-én hoztak ítéletet.

39. Elősegítette például, hogy Springmann Sámuel magyar szervezetekbe, köztük a KEOKH-ba épüljön be. Béla Vago: The Inteüigence Aspects of thejoel Brand Mis-sión. In: YF.S, 10:119. o. Dán Dezső háború alatti tevékenységéről (Dán egyébként népbíró volt több háborús bűnös perében) lásd A nagy per c. kéziratát, a haifai egyetem Strochlitz Intézetének irattárában: H3 hy8-Arc. ML. 3.

40. Police of Israel. Bureau 06. Eichmann Trial Document 367. o.

41. Beszámoló, 5. o.

42. A zsidóellenes intézkedések bevezetése után a zsidókat már nem „magyar zsidóknak", hanem „Magyarországon élő zsidóknak" tekintették. Ennek megfelelően 1944. április 27-én az újság nevét Magyarországi Zsidók Ladára változtatták.

43. A Magyar Zsidók Lapja, 1944. március 30., 1. o.

44. Munkácsi, ¿ m„ 20-21. o.

45. Jóllehet a németek különleges utazási engedélyeket adtak ki, az ülésen csak néhány vidéki zsidó vezető vett részt, köztükapécsi dr. Greiner József, a szombathelyi Wesel Imre, a kassai dr. Kolos Ákos, a győri dr. Unger Gyula, a székesfehérvári dr. Szegő Miklós, a nagyváradi dr. Meer Samu, a szolnoki dr. Mandel Sándor, a kolozsvári dr. Fischer József, a szegedi dr. Pap Róbert, a miskolci Feldmann Mór, a nagyváradi Leitner Sándor és a debreceni Ungár Jenő. Uo., 21. o.

46. Munkácsi, i. m., 21-22. o.

47. Leitner, i. m., 12. o.

48. Uo.

49. Uo., 14. o. Freudiger, Kahan és Leimer túlélték a Holocaustot. Freudiger Romániába szökött, Kahan és Leitner pedig bekerült a Kasztner-csoportba.

50. Freudiger, L m., 250. o.

51. Azokról a zsidókról van szó, akiket a megszállás első napjaiban letartóztattak és a kistarcsai táborba internáltak.

52. Az Orthodox Zsidó Újság kiadói április 6-án arról tájékoztatták az olvasókat, hogy rajtuk kívül álló okok miatt a lap többé nem jelenhet meg. A Magyar Zsidók Lapja, 1944. április 6., 8. o.

53. Munkácsi, L m., 28-33. o.

54. Uo., 62. o.

55. Eppler Erzsébet vallomása, Dokumentációs Ügyosztály, Jewish Agency for Palestine, Bp., 3647. jegyzőkönyv, 1946. február 27. YlVO-levéltár, 768. akta.

56. Uo.

57. Munkácsi, i. m., 82. o.

58. Eppler Erzsébet fent idézett vallomása.

59. Az osztály névleges vezetője Székely Dezső volt. Eppler Erzsébet vallomása. Lásd még a 26. fejezetet.

60. Magyarországi Zsidók Lapja, 1944. május 11 .,4. o. A nyári hónapok folyamán rendkívül gyorsan nőtt a kikeresztelkedettek száma. (25. fejezet.)

61. Eppler Erzsébet fent idézett vallomása.

62. Munkácsi, i. m., 35-36. o. További részleteket a szövetségről lásd a továbbiakban.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham480.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/