484 A ZSIDÓ TANÁCS

120. Hores Ilona 1945. május 14-én tett tanúvallomása. Uo., 13-14. o. A rendőrségen aláírt vallomásában (1945. május 12.) Berend, akit aznap szembesítettek Ho-ressel, beismerte, hogy Hores állításai megalapozottak. Uo., 6., 271. o. A tárgyaláson azonban már mind Berend, mind Hores azt állította, hogy a látogatások elsődleges célja a zsidók megsegítése volt.

121. Uo., 559. o. Berend rendőrségi dossziéjának száma: 3554/1945.

122. Lásd például az 1945. május 4-i és 12-i rendőrségi jelentéseket. Uo., 5-6. o.

123. Berend aláírt vallomásait (május 8. és 12. között) lásd uo., 264-271. o.

124. Uo., 188-192. és 281. o. Ferenczy, aki néhányszor találkozott vele, valóban Berend németellenes beállítottságát hangsúlyozta. Uo., 189-190. o. A Berend-per egyik tanúja, dr. Horti László helyettes nép ügyész, 1946. március 25-én - csupán négy nappal Endre tervezett kivégzése előtt - kijelentette, hogy Endre szerinte „fogadta Berend rabbit, és hosszú beszélgetést folytatott vele a zsidóproblémáról". Berend viszont azt állította, hogy sohasem találkozott Endrével. Uo., 296. o.

125. Vádirat, 1945 Nü. 216/20. Uo., 384-388. o.

126. A per szövegét, a vád és a védelem tanúinak vallomásával együtt lásd uo., 282-373. o.

127. „Nácibérenc rabbi a népbíróság előtt." Világosság, Bp., 1946. augusztus 3.

128. Bűnösnek találták abban, hogy részt vett a nyilas razziában, és interjút adott a Harcnak. Bűncselekmény hiányában nem találták bűnösnek a vádirat egyéb pontjaiban. Az ítélet szövegét lásd NB. 2600/1946,389-404. o.

129. Gálfalvy ettől eltérő véleményét lásd uo., 374-376. o.

130. Uo., 451-477. o.

131. NOT. V. 8293/1946-12. A szöveget lásd uo., 405-424. o. A NOT döntését 1947. május 14-én hozták nyilvánosságra, és 1947. június 11-én lépett hatályba.

132. A háború utáni Magyarországon számos zsidó és nem zsidó közösségi és politikai vezető vélekedett úgy, hogy az igazságszolgáltatásra, beleértve a NOT-ot is, jelentős nyomás nehezedett az alsóbb szintű bíróság döntésének megváltoztatása érdekében, állítólag azért, nehogy „egy rabbi háborús bűnösként írja be nevét a történelembe". Dr. Görög Frigyes volt budapesti Joint-vezető és a New York-i székhelyű World Federation of Hungárián Jews korábbi elnökének személyes közlése, továbbá Anti Ödön és Varga Béla tiszteletes, a háború utáni magyar országgyűlés volt elnöke, illetve tagja, nyilvános megállapítása. Egy 1976. november 18-i, a World Federation of Hungárián Jewshoz intézett és 1976. december 9-én Dudley G. Sipprelle bécsi amerikai konzul által hitelesített levelében Major Róbert, a magyar igazságügyi minisztérium sajtóirodájának volt vezetője egyebek között kijelentette: „Tudomásom volt arról, hogy dr. Berend elítélése és a perújrafelvétel között a magyar zsidó közélet számos vezető személyisége kereste fel a bírákat dr. Berend érdekében, mert meg akarták akadályozni, hogy - a magyar zsidók üldözése után - egy zsidó papot ítéljenek el." Több ilyen értelmű, eskü alatt tett vallomás - köztük dr. Görög Frigyesé, dr. Farkas Erviné és Varga Béla volt országgyűlési elnöké - van a szerző birtokában.

133. A Tanács három jogász tagját - dr. Bodát, dr. Petőt és dr. Wilhelmet - beidézték az Ügyvédi Kamarához, hogy számot adjanak tevékenységükről, de végül is tisztázták őket. Wilhelmet 1945 őszén Krausz Miklóssal és Krausz Hermann-nal együtt le is tartóztatták, azzal a váddal, hogy nagy mennyiségű külföldi fizetőeszközt halmoztak fel. A hatóságok arra gyanakodtak, hogy a pénzt svájci menlevelek eladá-sából szedték össze. Egy.időre még Sternt is házi őrizetben tartották. Végül azonban mindhármukat szabadon bocsátották és tisztázták. További részletekért lásd a Világ

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham484.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/