A ZSIDÓ TANÁCS 487

148. Bemard Klein, i. m., 36. o. Lásd még Munkácsi Ernő cikkét az Új Életben, 1946. április 11.

Í49. MOL, 180. tekercs.

150. Az egyezség szövegét lásd Lévai Jenő: Szürke könyv magyar zsidók megmentéséről. Officina, Bp., é. n., 52-53. o. A kitérésekről és a keresztény egyházak magatartásáról a további részletekhez lásd a 25. és 30. fejezetet.

151. Munkácsi, i. m., 152-153. o.

152. Uo. Éliás beszámolóját lásd Protocol No. 3652/a, Personal Testimonies, 768. akta a YlVO-nál.

153. A szövetség eredeti neve Magyarországi Zsidószármazású Keresztények Szövetsége volt. Vádirat, 3:139. o.

154. MOL, 180. tekercs, valamint Vádirat, 3:139-140. o.

155. C7o., 138-139., 149-150. o.

156. A 2540/1944. M. E. sz. kormányrendelet szövegétlásd Budapesti Közlöny, 157. sz., 1944. július 14., 4. o. Aszöveget közli: Vádirat, 3:150-151. o.

157. Jaross 190 031/1944. VII. b„ 1944. július 14-i rendeletét lásd uo., 152-153. o. A legtevékenyebb keresztény zsidó vezető Török Sándor, az ismert író volt. Lásd MOL, 180. tekercs.

158. Török beszámolóját lásd a YIVO 3643. sz. jegyzőkönyvében.

159. Török Radvánszkyhoz írt levele. Vádirat, 3:265-266. o. Lásd még Auer és Török későbbi, külön kéréseket tartalmazó levelét augusztus 3-ról és szeptember 15-ről uo., 342-343., 553-555. o.

160. Lásd dr. Kiss Ferenc, a Magyarországi Keresztyén Testvérgyülekezetek munkatársa, illetve Ungár Aladár és dr. Földes D. Dezső, a Krisztus-hívő Zsidók képviselőjének július 13-i és július 19-i levelét, valamint Auer és Török július 28-i levelét. Vádirat, 3:289-293. o.

161. Uo., 317-325. o.

162.1944. november 28-án Solymossy János, a zsidók összeköltöztetésére kirendelt miniszteri biztos azt tervezte, hogy a nyolctagú Tanácsot négy keresztény zsidó delegálásával tizenkét tagúra bővíti, de ebből semmi sem lett. Lévai: A pesti gettó. Officina, Bp., é. n., 51. o.

163.191 449/1944. VH. b. sz. rendelet Jaross belügyminiszter aláírásával. Budapesti Közlöny , 169. sz., 1944. július 28., 12. o.

164. Stöckler 1946. május 14-én a budapesti rendőrségen tett vallomásában -amely a Tanács tagjai elleni cselekvés lehetőségét firtatta - foglalta össze a „triumvirátussal" fennállt ellentéteit. Stöckler vallomását lásd NB. 2600/1946,11 l-l 14. o.

165. Meglehetősen érdekes Stöckler azon állítása, hogy rendszeres kapcsolatban állt Ferenczyvel és törzsével. Lásd „Gettó előtt - gettó alatt", valamint Sternhez intézett emlékeztetőjét augusztus 28-áról. Vádirat, 3:485-487. o. Lásd még Stöckler 1946. május 14-i vallomását. The Tragedy of Hungárián Jewry, 321-326. o.

166. Lévai, Fekete könyv, 203-204. o.

167. Vádirat, 3:266-268. o. Dr. Groszmann és dr. Hevesi főrabbikon kívül az ülésen részt vett dr. Scheiber Sándor, dr. Farkas és dr. Schwartz rabbisági tagok is, valamint dr. Bernáth és dr. Berkovits vendég tagok.

168. Az október 11 -én és 12-én kidolgozott terv a Nemzetközi Vöröskereszt, valamint a semleges országok, különösen Svédország és Svájc együttműködését irányozta elő. A terveket kidolgozó számos tisztviselő és zsidó vezető között volt Krausz Miklós, Komoly Ottó, dr. Görög Frigyes, Kluger László, Glückstahl Andor, Hajek

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham487.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/