AZ ELSŐ ZSIDÓELLENES INTÉZKEDÉSEK 497

tanács 24 órán belül adjon át 500 lakást, a VIII. és IX. kerületből - a súlyosan lebombázott Pestszenterzsébet melletti területről - a VI. és VII. kerületbe költöztetve a zsidókat. Szentmiklóssy, aki szintén jelen volt a megbeszélésen, azt javasolta, hogy a rekvirálások a Zsidó Tanács felügyelete alatt történjenek, különben a hatóságok egyszerűen ingóságaikkal együtt kidobják a zsidókat lakásukból.

A Tanács aznap este nyolc órára rendkívüli ülést hívott össze, amelyet, az újabb légitámadások miatt, a központ óvóhelyén tartottak. Az ülés a kora reggeli órákig tartott. Noha néhány résztvevő, elsősorban Csobádi Samu, aggályait fejezte ki a Tanácsra rótt feladatok miatt, senki sem volt hajlandó vállalni a felelősséget a parancs megtagadásáért. Aznap este a Tanács úgy döntött, hogy vállalja a rekvirálások terhét, s a parancs végrehajtásával Müller Rezsőt bízta meg. Nagy sietve kinyomtatták a rekvi-rálási űrlapokat, és a különböző hitközségi szervezetek, köztük a Temetkezési Egylet (Chevra Kadisha), valamint a MIPI alkalmazottait, továbbá a tanítókat azonnali rendkívüli ülésre hívták össze. A rövid ülésen Müller körvonalazta feladataikat, és végrehajtási utasításokat adott ki, majd a Városháza lakásügyi hivatalába küldték őket. Ott rekvirálási csoportokat alakítottak, amelyek mindegyikében két zsidó, egy rendőr és egy keresztény tanító vett részt.

A rekvirálási csoportok, különösen pedig a keresztény tanítók feladatait egy Szentmiklóssy által április 4-én aláírt rendelet (619 926/1944. XVH.) körvonalazta. A rendelet a Zsidó Tanácsot jelölte ki a lakásrekvi-rálásokért felelős fő végrehajtó szervnek. A keresztény tanítókat azzal bízták meg, hogy döntsék el, milyen tárgyakat kell a kilakoltatott zsidóknak otthagyniuk, és hogy felügyeljenek a leltár készítésére. A házfelügyelőkkel együtt azért is őket tették felelőssé, hogy a tényleges kiköltöztetéskor az összes hátrahagyandó tételt jó karban adják át. A rendelet lényegi kikötései az alábbiak voltak:

Utasítás a bombatámadás által hajléktalanná vált családok részére történő igénybevételi eljárás során hatósági ellenőrzésre kirendelt tantestületi tag urak számára.

A légitámadás által hajléktalanná vált családok elhelyezése céljából az 1200/1943. M. E. sz., illetve az 1280/1943. B. M. sz. rendeletek alapján a m. kir. belügyi kormányzat egyelőre 500 lakásnak kellő berendezéssel és felszereléssel való igénybevételét rendelte el oly módon, hogy az igénybe veendő lakásokat a Központi Zsidó Tanács jelöli meg.

A lakások kijelölése úgy történik, hogy az ott lakókat felszólítják, hogy lakásukat a szükséges felszerelési és berendezési tárgyakkal együtt, ma délután 4 óráig leltár kíséretében adják át,

A leltározáshoz a székesfőváros polgármestere hatósági megbízottként a tantestület tagjait rendelte ki. Minden lakásban egy tantestületi tag jelenik meg

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham497.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/