514 AZ ELSŐ ZSIDÓELLENES INTÉZKEDÉSEK

őket. A keresztény lakosságot viszont állandóan arra emlékeztették, hogy hazafias kötelességük feljelenteni azokat a zsidókat, akik megpróbálják megsérteni az ellenük hozott intézkedéseket.90 Egy mindent elnyomó katonai terrorgépezettel szembesülve és az alapvetően passzív, időnként ellenséges lakosságtól körülvéve, a zsidó tömegek az ellenük hozott rendelkezéseket azzal a fatalizmussal és engedelmességgel tartották be, amelyhez századokon át hozzászoktak. Az a remény éltette őket, hogy a közeledő Vörös Hadsereg meghiúsítja ellenségeik sötét terveit. Reményeik azonban szertefoszlottak, mert a zsidótianító osztagok gyorsabb ütemben valósították meg terveiket, mint amilyenben a Vörös Hadsereg közeledett. Ezek a tervek a zsidók deportálása és végső megsemmisítése felé vezető úton még egy lépés megtételét írták elő - a magyarországi zsidóság tulajdonának kisajátítását.

Jegyzetek

1. Peyer letartóztatásáról, és arról, hogy 10 nap alatt 3120 zsidót fogtak el, Feine március 29-i távirata számolt be. Német Külügyi Levéltár, Bonn, 591. sz. távirat.

2. Szegedy-Maszákot április közepén tartóztatták le, miután megvádolták azzal, hogy a diplomáciai szolgálat segítségével a londoni lengyel emigráns kormánytól származó híreket és pénzt ad át a lengyel emigráns szervezeteknek. RLB, 251. dok. Lásd még a 13. fejezet 59. jegyzetét.

3. Hatvany Ferenc bárót, fontos magyar cukorfinomító-érdekeltségek fejét, akinek sikerült elmenekülnie, 1944 júliusában találták meg és tartóztatták le. Koncentrációs táborba vitték. The New York Times, 1944. július 18., 5. o.

4. RLB, 251. dok. Rendkívül sok értesülést tartalmazó személyes beszámoló Kádár Gyula könyve: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Magvető, Bp., 1978, 828. o.

Röviddel a megszállás után Hans Geschke SS-Standartenführer részletes jegyzéket készített arról, hogy a letartóztatott magyar politikusok és kormányzati tényezők közül kiknek milyen kapcsolataik voltak a nyugati hatalmak képviselőivel, különös tekintettel Magyarországnak a háborúból való kiugrására. Az említettek között szerepelt Szentmikióssy Andor, Szegedy-Maszák Aladár, Újszászy István vezérőrnagy, Kádár Gyula ezredes, Baranyai Lipót és Laky Dezső. A jegyzék kitért Bakách-Bessenyey György báró amerikai kapcsolatára és berni magyar követként játszott szerepére. Egy másolatát Sztójay kapta meg június 6-án, egy továbbit Veesenmayer június 9-én küldte meg a német külügyminisztériumnak. Maga a jelentés Ottó Winkelmann-nak, a magasabb SS és rendőrség magyarországi parancsnokának készült. Német Külügyi Levéltár, Bonn, IV 3-213/44 g. Rs. sz. dokumentum.

5. C. A. Macartney, 2:254., 256. o.

6. A megszállás első napjaiban a németek 9 felsőházi tagot és 13 parlamenti képviselőt tartóztattak le. Uo., 248. o.

7. Kállay 1944. október 25-ig a török követségen maradt, ekkor adta meg magát a nyilasoknak, akik azzal fenyegetőztek, hogy betörnek,, és erőszakkal viszik el. Uo., 255. o.

8. Dr. Vázsonyi János parlamenti képviselőt, Vázsonyi Vilmos volt igazságügy-miniszter fiát például egész családjával az Eötvös téri hajóállomáson tartóztatták le, ahonnan felesége bajai birtokára akart utazni. Eppler Erzsébet 1946. február 27-i val

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham514.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/