A KONSZOIJQDÁCIÓTÓL AZ „IsLŐÍ'ASIZMUSIG" 53

dó körökben ellenérzéseket keltett a náci befolyás növelése és saját gazdasági pozícióik féltése miatt. A magyar társadalom egyes rétegei ugyanakkor úgy vélték, hogy a német tőke elősegíti a gazdasági visszaesés következményeinek felszámolását, egyben pedig a zsidó közvetítők zsarnokságától is „megszabadít". Ahogy csökkent a munkanélküliség és nőtt az ipari termelés a harmincas évek végén, úgy nyert teret a fenti nézet. Népszerűvé főként azoknak az agrár- és ipari munkásoknak a körében vált, akik korábban nehezen tudtak elhelyezkedni, most viszont alkalmankénti munkalehetőséghez jutottak Németországban, ahol viszonylag jól kerestek, jól bántak velük, és ahonnét sokan közülük meggyőződéses nácikként tértek haza.

2.1. Táblázat Kereskedelem Németországgal (Import és Export) 1933 és 1937 Között

 

Behozatal

A teljes

A kivitel

A teljes

Év

Németországból

behozatal

Németországba

kivitel

(ezer pengő)

%-ában

(ezer pengő)

%-ában

1933

61 507

19,7

43 701

11,2

1934

63 025

18,3

89 866

22,2

1935

91 295

22,7

108 098

23,9

1936

113 393

26,0

115 198

22,8

1937

124 762

26,2

141 586

24,1

forrás: c. a. Macartney, 1:141.0.

A gazdasági behatolás Magyarországra összekapcsolódott azzal, hogy a náci párt és állam különböző szervei helyi fiókokat létesítettek. Rengeteg német fiatal és diák jött rendszeresen, nem is szólva a sok „turistáról", akik különböző, nácik által támogatott szervezetekhez tartoztak, megjelentek egyebek között a Wandervogel ifjúsági mozgalom tagjai csoportosan, s gyakran horogkereszttel „ékített" náci egyenruhában léptek az ország területére. Küldetésük nemcsak arra korlátozódott, hogy a nemzetiszocialista eszméket terjesszék a magyarok körében, hanem feladatuk volt az is, hogy az országban élő sváb kisebbségben erősítsék a nemzeti öntudatot és á Harmadik Birodalom iránt érzett elkötelezettséget. A nácik hatékony kémhálózatot építettek ki, beépített embereik voltak minden lényeges magyar intézményben, a rendőrségnél, a csendőrségnél, de még a kormányzói kabinetirodánál is.44 Támogatta őket a köztisztviselők, a németbarát vezérkar nagy része, mely úgy látta: a Harmadik Birodalom az egyetlen reális erő, mely a revízió érdekében felhasználható. A Gömböskorszakban a nácik legnagyobb fogása az volt, hogy radikalizálták a sajtót,

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham53.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/