A GAZDASÁGI MEGSEMMISÍTÉS 541

zetet). Ekkorra a zsidótlanítást végző különítmények befejezték a zsidók deportálását Magyarország vidéki részeiről, s csúcspontjára jutott az a folyamat, amely a zsidók elszigetelésével, kifosztásával és gettósításával kezdődött.

Jegyzetek

1. A részleteket lásd a 15. fejezetben.

2. Lásd a 29. fejezetet.

3. Lásd a 17. fejezetet.

4. Lásd például a következő fejezetekben, továbbá a túlélők sok-sok visszaemlékezését; in: DosarNr. 40029.

5. A zsidó vagyonnak a zsidóellenes intézkedések finanszírozására való felhasználását egyebek között Jaross Andor 1944. május 13-án kibocsátott, 38 223/1944. III. sz. rendelete irányozta elő. Lásd MOL, 66. tekercs.

6. Lévai, Fekete könyv, 89. o.

7. Vádirat, 1:59-63. o.

8. Uo. A minisztertanács április 14-én határozott ebben a tekintetben.

9. Lásd például Lenz hegyivadász tábornok 1944. április 14-i, a német csapatok magyarországi viselkedésére vonatkozó memorandumát. Ám egészen 1944. július 30-ig nem publikálták azokat az eljárási szabályokat, amelyek a leltárba vett zsidó javaknak a német katonai egységek számára való átadására vonatkoztak. Lásd Ricsóy-Uhlarik Bélának, az akkori keleti hadműveleti terület kormánybiztosának aláírásával kibocsátott 2090/1944. sz. rendeletet, amelynek másolata megtalálható in: DosarNr. 40029, 16. kötet, 479-480. o.

10. Hain és Koltay a budapesti Zsidó Tanácsot arra kényszerítette, hogy ne csak gépkocsikat adjanak át nekik, hanem - személyes használatra - drága fényképezőgépeket is. Egyéb városi vagy minisztériumi tisztviselők néha már a megszállás ezen korai szakaszában is igényeket jelentettek be. A rendőrtisztviselőknél kevésbé hajlottak azonban a terror alkalmazására, és időnként kárpótlást ígértek. 1944. május 3-án például Szenkovich Dénes, a polgármesteri hivatal és Somogyváry Kálmán, a honvédelmi minisztérium alkalmazottja „4500 lepedőt, 4500 takarót, 4500 főzőalkalmatosságot és 100 kerékpárt" kért kárpótlás fejében. Lévai, Fekete könyv, 308. o.

11. A zsidók elbocsátása után is valamennyi közhivatalnoknak bizonyítania kellett árja származását, és erre vonatkozó nyilatkozatot kellett tennie felettesének. A kormányzati és a helyi közigazgatási szervek árja alkalmazottainak listáit a belügyminisztériumba továbbították. A hatóságok felléptek a közintézményeknél dolgozó zsidó orvosok és tanárok ellen is. Lásd Jaross Andor 1944. április 24-i, 37 402/1944.111. sz.; Endre László 1944. május 23-i, 38 594/1944. m. sz., valamint a 265 290/1944. XII. (május 4.) és a 345 740/1944. XVII. (május 5.) sz. rendeleteket, amelyeket Johan Béla belügyminisztériumi államtitkár szignált; in: MOL, 58. és 62. tekercs. Jaross rendelete megtalálható in: DosarNr. 40029-ben is, a 16. kötet 340-341. oldalain.

12. Az intézkedésekre vonatkozó kormányrendelet címét lásd a 3. függelékben. A kormányrendeletekkel kapcsolatos minisztertanácsi viták jegyzőkönyveit lásd Vádirat, 1:63-66., 71-72. o. Bódy polgármester-helyettes aláírásával Budapest polgármestere március 31-én szintén rendeletet bocsátott ki arról, hogy a zsidó köztisztviselőket bocsássák el a városi igazgatásból. A szöveget lásd uo., 69-70. o.

13. 1580/1944. M. E. sz. kormányrendelet, amelynek végrehajtási utasítása az

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham541.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/