A GAZDASÁGI MEGSEMMISÍTÉS 545

és a bécsi Friedrich Zabransky voltak. Hoff és Fenyvesi, számos családtagjával együtt, a „rokoni csoport" egyik részével Portugáliába menekült.

62. A megegyezésnek ezt a részét báró Weiss Jenőné, szül. Geitler Anna, a család egyik árja tagja írta alá.

63. Becher szerint Himmler eredetileg 33 éves gondnoksághoz ragaszkodott. Az egyezménynek ezt a második részét a „rokoni csoport" 27 tagja írta alá. Közülük öten voltak tiszta árják, és egyikük, dr. Heinrich Antal, félzsidó származású. Felsorolásukat lásd Karsai-Szinai, i. m., 693., 697. o.

64. E megegyezés szerint, amelyet báró Weiss Jenőné, szül. Geitler Anna írt alá, az SS-t elsőbbségi jog illeti meg a konszernnek a gondnoksági időszak lejárta után történő eladása esetén. A megegyezés szövegét lásd uo., 691-699. o.

65. NO-1254.

66. Becher szerint a négy család tagjainak nem volt érvényes magyar útlevele. A határátlépést Bécsből jövő utasítások értelmében német útlevelekkel és vámtisztviselőkkel könnyítették meg. Becher vallomását, melyet 1945. november 14. és december 6. között a magyar politikai rendőrség előtt tett, Karsai és Szinai ismerteti, i. m., 707-718. o. Lásd még NG-2972.

67. Ezek: Weiss Alfonz, Kornfeld György, Mauthner János és feleségeik, Korn-feldék fia, Billitz Vilmos és felesége. Később csatlakozott ehhez a csoporthoz Máriássy Ferenc és felesége. Uo., 702. o. Noha szigorú felügyelet alatt álltak a Birodalomban, Ernst Kaltenbrunner nagy bánatára kivételesen jó bánásmódban részesültek.

68. A teljes szöveget lásd Karsai-Szinai, i. m., 700-701. o.

69. A május 22-i minisztertanács jegyzőkönyve uo., 686-687. o. Lásd még C. A. Macartney, 2:288. o.

10 ¿RLB, 411. dok.

71. Uo., 421. dók. Lásd még Karsai-Szinai, i. m., 713. o.

72. Kivonatokat a jegyzőkönyvből lásd Vádirat, 2:137. o.

73. Uo., 143. o.

74. RLB, 415. dok.

75. Karsai-Szinai, i. m., 716. o.

76. RLB, 418. dok.

77. Uo., 420. dok.

78. Uo., 424-425. dok.

79. Imrédynek a magyar politikai rendőrségen 1945. október 9-én a Weiss Manfréd Művekkel kapcsolatos SS-üzletre vonatkozó vallomásának részleteit lásd Karsai-Szinai, i. m., 706-707. o. Egyes megfigyelők szerint Imrédy számításait azok hiúsították meg, akik az SS-üzletre hivatkozva szerették volna Magyarországot kiszakítani a háborúból.

80. Bobermin SS-Obersturmbannführert Oswald Pohl SS-Obergruppenführer és Waffen-SS-tábornok 1944. április 14-én nevezte ki Ottó Winkelmann-nak, a magyarországi magasabb SS és rendőrség parancsnokának irodájába az SS-szel összefüggő gazdasági ügyek intézésére. Szövetségi Levéltár, Koblenz.

81. A tanács ülésének jegyzőkönyvéből részleteket lásd Vádirat, 2:143-144. o.

82. Ezt a 2460/1944. M. E. rendelet (1944. július 8.) tette lehetővé, amely egyes minisztereket felhatalmazott arra, hogy a saját joghatóságuk alá tartozó területeken a zsidók tulajdonában lévő részvények arányában szavazati joggal rendelkezzenek. Karsai-Szinai, i. m., 690. o.

83. NO-601. Lásd még NI-044., NI-045. és NO-603.

84. RLB, 409. dok.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham545.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/