GETTŐSÍTÁS: ELSŐ SZAKASZ 589

lós (773/1745), Harpuder M. (773/1853), Moskovics Rózsa (773/1931), Rochlitz Szeréna és Helén (773/2065), Dachs G. (773/2067), Eisdorfer Aranka és Regina (773/2076), Weisz Emil (773/2077), Liberman L. és mások (773/2088), Schonfeld N. (776/2), Hochmann B. és mások (776/7), Rosenberg E. (776/8), Stern H, és B. (776/16), Braunstein S. és Meistlik S. (776/48), Grünfeld P. (776/50), Jelinek J. (776/68) és HincelA. (776/80).

51. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 102., 106. és 407. ó.; Ferenczy 1944. május 29-i jelentése, az Eichmann-perben az izraeli rendőrség 06. osztályának 1319. sz. dokumentuma. A munkácsi zsidó hitközség történetét lásd Samuel Hakohen Weingarten: Munkács. In: Arim ve-imahot be-Yisrael (Városok és anyák Izraelben). Mosad Harav Kuk, Jeruzsálem, 1946,1:345-371. 0. A técsői transzportról lásd a 6. függeléket.

52. A kilenc transzport dátumait, az elszállított deportáltak számát lásd a 6. függelékben.

53. Gerend, i. m., Lásd még a 6. függeléket. Ungvári és a szomszédos körzetekben élő zsidók személyes beszámolóira lásd a YTVO levéltárában lévő alábbi vallomásokat: R. és S. Keszler (770/126), S. és M. Jakobovics (770/161), Leifer József (772/2272), Lebovics Irén (772/2277), Habermann Yolanthe (773/1743), Weisz Izidor (773/1750), Herskovits Helén (74/2880), Moskovics I. és mások (776/6), Schön-wirth I. (776/9), Braun M. (776/300), Deutsch J. (776/39), Herskovits R. és Schönberger E. (776/46), Grünwald S. (776/52), Schwimmer A. (776/70), Fraumo-vics Sándor (776/74), Schwartz Helén (776/82), Rottmann Rózsa (776/88), Sztrulo-vits Béla (776/95) és BródyE. (776/98).

54. E forrás Theodor Danneckerre, az Eichmann-féle Sonderkommando illusztris tagjára tévesen mint Theoíil Danneckére hivatkozik. Lásd még Karsai, i. m.

55. MOL, 11. tekercs.

56. Uo.

57. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 105., 106. és 407. o.

58. A kérvényt „Az ungvári és kárpátaljai zsidóság" írta alá..Szövegét lásd MOL,

i. m.

59. Ferenczy 1944. május 29-i jelentése. További részletek Ungvárra vonatkozóan Yehuda Spiegel „Ungvár" c. tanulmányában, in: Arim ve-imakot be-Yisrael, 1950. 4. sz., 5-54. o.

60. Lásd a 6. függeléket.

61. Kaszonyra vagy más nevén Mezőkaszonyra vonatkozóan lásd Joseph Eden (Einczig): The Jews of Kaszony, Subcarpathia. A szerző kiadása, New York, 1988. A közösség mártírjainak névsora: 39-51. o.

62. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 407. o. A beregszászi és a szomszédos községekben élő zsidók gettó- és deportálási élményeire vonatkozó személyes elbeszélésekre, köztük a szövegben szereplő személyekére lásd a YTVO-levéltár alábbi anyagait: Lebovits B. (770/179), Hoffmann Samu (772/2137)), Schwartz Piroska (773/1945), Winkler Menyhért (775/3085), Spitz A. (776/13), KatzH. (776/17), Klein R. és mások (776/18), Holländer H. (776/19), MajerovitsL. (776/54) és Lachs A. (776/100). A bilkei zsidó hitközségről részletesen lásd Isidor Reisman: Bilke, My Hometown - A Bittersweet Remembrance. The Cleveland Jewish News, 1971. szeptember 17. Dolhá-ról lásd Schwimmer Zoltán: A vészkorszak Dolhán. New York-i Figyelő, 1985. július 12.

63. A zsákmányolásról Veesenmayer is említést tesz a német külügyminisztériumnak küldött 1944. június 27-i táviratában. RLB, 285. dok.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham589.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/