II. ZÓNA: ÉSZAK-ERDÉLY 615

helyi gettóba ne csak a helyi zsidókat zsúfolják be, hanem azokat is} akik Udvarhely vármegye és Maros-Torda vármegye nyugati részén lévő községekben élnek. A szászrégeni gettóba szállítják Maros-Torda vármegye keleti és Csík vármegye északi községeinek zsidó lakosságát. A sepsiszentgyörgyi gettó pedig Háromszék vármegye és Csík vármegye déli részének zsidó lakosságát fogja összegyűjteni. Miként mindenütt, az egyes községekben élő zsidókat először a helyi zsinagógákban, iskolákban vagy rendőrparancsnokságokon gyűjtötték össze, és innen szállították át a kijelölt gettókba.95

Marosvásárhely. A marosvásárhelyi gettó egy tönkrement téglagyárban létesült a Koronkai úton. A kb. 20 000 m2-nyi területen egy nagy épület volt, beszakadt tetővel és cementpadlóval; mivel már évek óta nem használták, rendkívül mocskos volt. A gettóban 7380-an éltek,96 közülük kb. 5500 magából a városból,97 a többiek Maros-Torda vármegye nyugati részének és Udvarhely vármegyének a községeiből. Közöttük volt 276 székelyudvarhelyi zsidó98 és a bözödújfalusi szombatosok, székelyek leszármazottai, akik az Erdélyi Fejedelemség első időszakában tértek át a zsidó hitre. Ok állítólag mentesülhettek volna a gettóba tömörítéstől, ha kijelentik, hogy valójában nem zsidó fajú magyarok, ám - egy forrás szerint - erre nem voltak hajlandók.99

A téglagyárban, amely a környék legnagyobb gettója volt, a 7380 zsidóból kb. 2400 lakhatott a téglaszárító színekben.100 A többieknek nem jutott másutt hely, csak a szabad ég alatt. A gettó parancsnoka Bedő Géza rendőrkapitány volt, helyettese Liptay Lajos. A Zsidó Tanácshoz, amely minden tőle telhetőt megtett a zsidók szenvedéseinek enyhítésére, Ábrahám Samu, Csengeti Mayer, Darvas Mór, Goldstein Ernő, Helmer József, Léderer Dezső, Schwimmer Jenő, Singer Ernő és Szofer Manó tartozott.101

A körülmények ugyanolyan nyomorúságosak voltak, mint a többi gettóban, különösen a vízellátás volt rossz. Az egészségügyi és higiénés ellátás hiányáért dr. Horváth Ádám városi tiszti főorvost és helyettesét, dr. Talos Mátyást terheli a felelősség.

A marosvásárhelyi zsidókat Májay Ferenc polgármester irányítása alatt gyűjtötték össze, aki részt vett az Endre által szervezett értekezleten. Májay már az értekezlet másnapján elkezdte Endre utasításainak végrehajtását, amikor elrendelte, hogy a nagy zsinagógát ideiglenes kórházzá alakítsák át. A gettósítási folyamatban közvetlenül részt vevő rendőri és csendőregységek Papp János ezredes, a X. marosvásárhelyi csendőrkerület parancsnoka, Zalántay János alezredes, a X. marosvásárhelyi csendőrkerület parancsnokhelyettese és Bedő Géza parancsnoksága alatt álltak.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham615.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/