624 II. ZÓNA: ÉSZAK-ERDÉLY

50. E hivatalnokokról közöl részleteket Borgida József 1946. május 27-én tett nyilatkozatában, In: Dosar Nr. 40029, 1. kötet, 2. rész, 741. o., és 4. kötet, 6-7. o.

51. Ferenczy 1944. május 3-i jelentése. Israel Police, Bureau 06., Eichmann Trial 1315. dok. Lásd még Lévai, ZsidósorsMagyarországon, 410. o.

52. Királydarócról részletesebben lásd Mose Jehuda (Lajos) Herskovits: Emlékmű helyett. A Királydaróci hitközségről, amely nincs többé. Kyriat Bialik, é. n.

53. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 410. o. Továbbá Lea Merksamernek (szül. Markovits Lili), a szatmárnémeti Zsidó Tanács volt tisztviselőjének - a háború után Izraelben telepedett le - személyes közlése.

54. Lea Merksamer fent idézett személyes közlése.

55. Sárközi Debrecenben bujkált 1958. augusztus 22-ig, míg le nem tartóztatták. Bíróság elé állították és halálra ítélték a budapesti Fővárosi Bíróságon (B.XI. 9108/1959/4.). A Legfelsőbb Bíróság életfogytiglanra változtatta büntetését 1960. május 4-én (T.Bf. 14/1960/3.). Lásd a budapesti Belügyminisztérium V-145 392. sz. aktáját.

56. A Tanács összetételére vonatkozó információ Borgida Józseftől származik, aki helyettes vezetőj é volt.

57. Szatmárnémetinek a háború előtt nagyszámú zsidó lakossága volt. Az 1941-es népszámlálás szerint a városnak 52 011 lakosa volt, közülük 12 960 volt zsidó. 1947-ben a városban 7500 zsidó élt, beleértve azokat is, akik a háború után Románia más részeiből kerültek ide. A^ez&rüe evreüor, 194. o. Lásd még Lévai, Zsidósors Magyarországon, 410. o.

58. Ferenczy jelentette dr. György Oszkár és édesanyja, valamint Weisz Albert és felesége öngyilkosságát. 1944. május 6-i jelentés.

59. Uő 1944. május 7-i jelentés.

60. Szatmárnémeti polgármestere mentesítette Engel Sámuelt és kilenc családtagját, mert 250 sertést neveltek, amit az ország szempontjából gazdaságilag fontosnak ítéltek. Ferenczy viszont gondoskodott róla, hogy a feladatot egy Papler Géza nevű keresztényre bízzák, Engelt és családját pedig internálták. Ferenczy május 9-i jelentése: Israel Police, Bureau 06., Eichmann Trial 1316. dok.

61. Köztük Wolh András, egy kitért egyetemi hallgató, aki a helyi Római Katolikus Szemináriumban keresett menedéket. Ferenczy május 10-i jelentése. Israel Police, Bureau 06., Eichmann Trial 1317. dok.

62. További részletekhez a szatmárnémeti gettóról, valamint a létrehozásában és működésében aktív tisztségviselőkről lásd Genocide and Retribution, 101-103. o. Zsidókfeljelentéséről lásd 109 -113. o. Lásd továbbá a YlVO-nál található alábbi személyes elbeszéléseket: Eugen Sernthal (768/3637), Mirjam Perl (770/133), Rosenberg Béla (774/2716) és MoskovitsH. (776/40). Lásd még: Dosar Nr. 40029, 4. kötet, valamint 23. kötet, 28-38. o. A szatmárnémeti zsidó hitközségről részletesen (beleértve a világi és vallási vezetőket) lásd Naftali Stern: Emlékezz Szatmárra. A szatmári zsidóság emlékkönyve. A szerző kiadása, B'nei B'rak, 1984, 240 + 160. o. A város vértanúiról tömör életrajzi adatokat lásd uo., 101-183. o.

63. Lásd a 6. függeléket.

64. Genocide and Retribution, 115. o.

65. Israel Police, Bureau 06., Eichmann Trial, 1314. dokumentum. Rozner Istvánról és Nagy Jenőről további részleteket közöl Dosar Nr. 40029, 11. kötet, 8-10. és 58-59.o.

66. Genocide and Retribution,113. o. Ferenczy 1944. május 10-i jelentése. A borpataki zsidók között őriztek 246 felsőpataki zsidót is. Ferenczy május 6-i jelentése.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham624.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/