628 II. ZÓNA: ÉSZAK-ERDÉLY

117. Új Magyarság, 1944. május 12. Az interjút újra közölte a Völkischer Beobach-ter 1944. május 17-i száma. Lásd még NMT, 13:351-352. o.

118. Ferenczy május 6-i, 7-i és 10-i jelentése. Az Észak-Erdélyre vonatkozó számok nem foglalják magukban a máramarosi és a szomszédos északkeleti megyékből származó zsidókat, mert ezek a megyék államigazgatási szempontból a VIII. csendőrkerülethez, tehát Kárpátaljához és Északkelet-Magyarországhoz tartoztak.

119. Ferenczy 1944. május 3-i jelentése. Israel Police, Bureau 06, Eichmann Trial 1315. dok,

120. Genocide and Retribution, 191. o. Lásd még Dosar Nr. 40029, 23. kötet, 69. o.

121. A fejezetben tárgyalt különböző községekre való utalásokon kívül lásd Toldot ha'kehüot b 'Transylvania. Szerk.: Yehuda Schwarz. Ha'aguda yad le'Kehilot Transylvania. Tel-Aviv, 1976, 194. o. A könyv rövid történeti áttekintést tartalmaz nagyszámú községről, többek között Alőrről, Bánffyhunyadról, Bárdfalvárói, Besztercéről, Bethlenről, Biharnagybajomról, Borsáról, Csárdáról, Derecskéről, Désről, Érmi-hályfalváról, Felsővisóról, Halmiról, Havasmezőről, Hídalmásról, Iklódról, Hondáról, Kiskalotáról, Kissármásról, Kolozsvárról, Krasznáról, Magyarláposról, Máramarosszigetről, Margittáról, Marosvásárhelyről, Mezőtelegdről, Mócsról, Nagybányáról, Nagykárolyról, Nagysomkútról, Nagyszalontáról, Nagysármásról, Nagyváradról, Naszódról, Náznánfalváról, Rettegről, Sepsiszentgyörgyről, Szamosújvárról, Szaploncáról, Szászrégenről, Szatmárnémetiről, Szilágycsehiről és Szilágysomlyóról. Ezek közül a községek közül az egyaránt dél-erdélyi Kissármást és Nagysármást érintette a Romániához tartozó területek 1944. szeptemberi inváziója. Lásd még a következő romániai kiadványokat: Aurica Simion: Régimül de ocupatie horthysta in partea nord-vest a Romániei. Politica fatS de populatiile nemaghiare (A horthysta rendszer Románia északnyugati részén. A nem magyar lakossággal szembeni politika), Anale delstorie (Történelmi Évkönyvek), Bukarest, 31,1. sz., 1985, 71-87. o.; és Remember. 40 ani de la masacrarea evreüor din Ardeahd de Nord sub ocupatia horthystÜ (Emlékezz! A horthysta megszállás alatt az észak-erdélyi zsidóság lemészárlásának 40. évfordulója.) Federatia CommunitStilor Evreiesji din Republica Socialis-5a Románia, Bukarest, 1985.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham628.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/