A DEPORTÁLÁS 635

meghallgatott egy részletes eligazítást a zsidók bevagonírozásakor alkalmazandó eljárásokról és a különböző gettókból és-gyűjtő táborokból tervezett transzportok végleges menetrendjéről. (A bevagonírozásra és a deportálásra vonatkozó konkrét részleteket Ferenczy általában a helyszínen adta meg.)13

A magyar zsidók deportálásának terveit a zsidótlanítást végző német és magyar hatóságok Munkácson, május 12-én véglegesítették. Ezek szerint Kárpátalja és Észak-Erdély zsidóságát május 15. és június 11. között kellett deportálni.14 A gettóközpontok polgármestereinek szóló végleges írásos utasításokat szintén Munkácson dolgozták ki. E bizalmas utasítások szövege a következő:

Munkácson V. hó ...-en (olvashatatlan)15 a rendőrkapitányságon megtartott értekezleten vitéz Ferenczy István (sic!) cső. alezredes elnöklete alatt dr. Uray László cső. szds., a németek részéről dr. Zöldi Márton Gestapo-száza-dos (sicIJ. Tárgyalás alá került a zsidók elszállítása, amely május 14-én veszi kezdetét.

Kivételt képeznek a külföldi állampolgárságú zsidók, éspedig: az angol, amerikai, lengyel, orosz, román, bolgár, szlovák, finn, svájci, svéd, spanyol, portugál és török állampolgárok, akik előzetesen a táborból kiemelendők, rendőrségi fogdában helyezendők el, hogyne lássák a többi elszállítását.

110 szerelvény szállítja a zsidókat Kassa állomásra, ahol is a német rendőrség veszi át a szállítmányokat. Jelzés: DA-Umsiedler, német munkáskitelepülés.

Egy szerelvény 3000 főt szállít. Áll 45 G kocsiból á. 70 fő poggyásszal együtt és 2 C kocsiból, elöl és hátul az őrségnek.

A berakóállomás parancsnoka német vagy magyar cső. tiszt, ez 5 órával előbb kér az állomásfőnöktől kocsikat és helyet a berakásra, az állomástól távoli helyen.

A zsidók csak csökkentett poggyászt vihetnek magukkal, matracot, ágyat nem. Névjegyzéket kell készíteni két példányban. Egy pld. a szállítmánynál marad, egy pld-t Munkácsra a rendőrkapitánysághoz kell elküldeni a berakóállomás parancsnokának. Ha a vonat éjszaka indul, akkor a zs'-t nappal kell berakni.

A tábor helyétől a vasútig cső. vigyáz, útkereszteződéseknél a rendőrség. A helyet előzőleg lezárja a cső., széleken a rség, ugyanúgy kell eljárni a vasúti berakásnál is.

A tábor, gettó és útvonal feszes őrzés alatt maradjon, elzárni az utakat, amíg a zsidók mennek. 500-as csoportokban, 4-es sorokban indítandók el. Súlyos beteg zsidók és hozzátartozóik az illető helyre nézve megállapított utolsó csoporttal mennek el. Kórházi vonat lesz orvossal, ápolónővérrel, ekkor mennek a Zsidó Tanács tagjai és a kétes állampolgárságúak.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham635.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/