640 A DEPORTÁLÁS

rakta a vagonba, minden tiltakozása ellenére, és vele együtt indult útnak a leplombált vagon.

Egy-egy vagonba -aszerint, hogy mennyi volt a deportálandó és milyen nagy a szerelvény - hatvan-nyolcvan embert is zsúfoltak egybe, férfit, nőt, gyermeket, egészségeset és beteget, öreget és fiatalt, vegyesen. Tikkasztó nyári forróságban, leplombált marhakocsikban, két vödörrel indultak el a többnapos útnak Kassán át a végállomás: Auschwitz felé.32

A kassai zsidó közösség bevagonírozásának és deportálásának borzalmait megindítóan részletezte Gotterer Sámuelné, a városi Zsidó Nők Egyesületének vezetője egy Horthynénak címzett levélben. Gottererné mentesítést kapott a zsidóellenes rendeletek hatálya alól, mert a férje 75%-os hadirokkant volt. Május 17-i levelében, melyet a Zsidó Tanács sürgetésére írt, kérte, a kormányzó felesége lépjen közbe a deportálások beszüntetése érdekében, vagy legalább próbálja megakadályozni a 18 évnél fiatalabbak és a 60 évnél idősebbek (nők esetében 50 évnél idősebbek) deportálását, akik „amúgy sem lennének alkalmasak hasznos munkára az ország határain kívül"33.

A magasabb SS és a német rendőrség magyarországi parancsnokának irodáját ugyanakkor naponta tájékoztatták az akciók előrehaladásáról az irányításukért felelős személyek. Az iroda jelentéseit a német követségnek is megküldték, s ezeket Veesenmayer azonnal továbbította a német külügyminisztériumnak. E jelentések szerint a deportált személyek száma két nap alatt elérte a 23 363 főt. Május 18-ra megközelítette a csaknem 51 000-et. A deportáltak száma minden nap elmúltával drámaian emelkedett tovább: május 19. 62 644; május 23. - 110 556; május 25. -138 870; május 28. - 204 312; május 31.-217 236; június 1. - 236 414; június 2. - 247 856; június 3. - 253 389; és június 8. -289 367.34 A június 7-i transzport, amelyet a rákövetkező napon jelentettek, volt az utolsó az I. és II. zónából. Ezzel a zsidódanítási szakértők megvalósították céljukat. 24 nap alatt 289 367 zsidót deportáltak 92 szerelvényben (19.1. táblázat) - vagyis napi adagban 12 056 főt, és ádago-san vonatonként 3145 személyt.

Az I. és II. zónában lefolytatott deportálási akció végeztével Király Gyula alezredes, a belügyminisztérium VDL, közbiztonsági osztályának vezetője 179 922/1944.VH.a. sz. alatt 1944. június 10-én rendeletben utasított minden végrehajtó szervet, köztük a rendőrséget és a csendőrséget, hogy kutassák fel a hálóból kicsúszott vagy a Magyarországra visszaszivárgott zsidókat.35

A többi műveleti zónában változadan sebességgel folytatódtak a deportálások. Július 9-re, mire Horthynak a deportálások beszüntetését ki-

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham640.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/