646 A DEPORTÁLÁS

zenek le szabotázscsoportokat, államcsínye irányuló kísérleteket, rendőrségellenitámadásokat és valutaüzérkedéseket, melyek célja a magyar közellátás aláaknázása". Schmidtnek a zsidóellenes eljárások álcázására és igazolására tett javaslatait von Thadden továbbította Veesenmayer-nak,42 aki azokat mint fölöslegeseket elutasította. Mint az események bebizonyították, helyesen mutatott rá arra, hogy a vüágközvéleniényt nem ráznák meg jobban a budapesti zsidókkal szemben tervezett intézkedések, mint a kárpátaljai és észak-erdélyi deportálások.43 Mi több, figyelmeztette Berlint, Schmidt javaslatai „hihetedennek" hangoznának, tekintettel arra, hogy a zsidókat szigorú felügyelet alatt tartják.44

Schmidt javaslatait valószínűleg az a kívánság motiválta, hogy ellensúlyozzák a deportált zsidókkal szemben elkövetett kegyedenségekről szóló leleplezések lehetséges hatását. És csakugyan, híre ment több, németekkel kapcsolatos incidensnek: polgári személyek látták, hogy a de-portálási útvonalon megöltek és kifosztottak magyar zsidókat a vonatokon és a vasúti megállóhelyeken. Ilyen „incidens" zajlott le május 24-én a szlovákiai Kysak vasúti megállóhelyen.45 Az incidenst az illetékes német hatóságok „kivizsgálták", és megállapították, hogy a „híreszteléseknek" kevés az alapjuk. Hezinger biztosította von Thaddent, hogy a kysaki fosztogatásokról szóló hírek hamisak, mert a zsidókat már bevagonírozásuk előtt megfosztották minden holmijuktól.46 Eichmann azt állította, hogy az incidensre talán a Bácskában és Bánátban toborzott Volksdeutsche (népi németek) tapasztalatíansága miatt kerülhetett sor.47 Veesenmayer biztosította a külügyminisztériumot, hogy a Ludin által jelentett lövöldö-zéses incidens véletien volt, mely abból adódott, hogy a „Wehrmacht egyik tagja éppen a pisztolyát tisztogatta"48. A kérdést Ribbentrop zárta le, aki kérte, hogy a szlovák hatóságokat tájékoztassák az egész incidens „kitalált jellegéről"49.

Német film a deportálásokról

A németeknek sikerült egyeden rövid győzelmet aratniuk beszennyeződött hírnevük megvédéséért folytatott propagandaháborújukban. A Nagyváradról való deportálások idején állítólag filmet készítettek, mely bemutatta a magyar csendőrök brutalitását, ellentétben a németek „humanitárius" és „civüizált" magatartásával.

A „dokumentumfilm", melyet egyes források szerint a Tobis-Klang náci vállalat készített, kétrészes volt. Az első rész bemutatta a magyar csendőröket munka közben: ahogy puskatussal verik a nőket, korbáccsal hajszolják a lemaradó gyerekeket, lerángatják-a védtelen áldozatok jegygyűrűjét. A mindenütt jelenlévő kakastollas csendőrökre összpontosított,

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham646.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/