674 A III. ZÓNA: ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

42. Lévai, Szürke könyv. i. m., 76. o. A Serédi bíboros és Sztójay közötti egyezmény részleteit lásd a 30. fejezetben.

43. Az egri zsidók történetéhez lásd Egri zsidók. Szerk.: Arthur Ehrenfeld és mások. Az Egri Zsidók Emlékbizottsága, Jeruzsálem, 1975,100 + 92 o. A hitközség mártírjainak névsora a 88-100. oldalakon található. Lásd még Veesenmayer 280. sz., június 27-i táviratát. RLB, 285. dok., továbbá 6. függelék.

44. Hatvannak 1941-ben 541 fős zsidó lakossága volt, mely a város összlakosságának- 16 020 fő -t 3,4%-át tette ki. Pinkas ha'kehüot, 263-264. o. Továbbá személyes közlés Chaja Kővári, született Böhm Marianna részéről, Kiryat Yam, Izrael, 1982. augusztus. Mrs. Kővári levele korábbi lakóhelye, Hort község mártírjainak részleges névsorát is tartalmazza.

45. Reiner Imre nyilatkozata. Israel Police, Bureau 06, Eichmann Trial 347. dok. E munkaszolgálatosok közül sokan útban voltak jászberényi állomáshelyükre. Lásd a Hatvanból deportált következő munkaszolgálatosok személyes beszámolóit: Gutt-mann Endre, dr. Púder Sándor, Nathan Tibor, Sprunz József, Ecker Sándor és Klein Ernő, YIVO 768/3587, 770/225, 772/2128, 772/2435, 773/2114 és 774/2874.

46. Ferenczy 1944. június 7-i jelentése. Israel Police, Bureau 06, Eichmann Trial 1320. dok. A Hatvany-féle műgyűjteménnyel kapcsolatos háború utáni esetről személyes beszámoló található HJS, 3:281-283. o. Lásd még a 6. függeléket.

47. A Borsod megyei zsidóüldözésre nézve lásd MOL, 120-122. tekercs, amelyek név szerint is felsorolják Alsóábrány, Borsodgeszt, Felsőábrány, Kács, Keresztespüspöki, Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Sály, Szentiván, Tibolddaróc és Vatta zsidóit. Ebben a megyében rendkívül brutális incidensek játszódtak le. Három zsidóról ismeretes (Tyrnauer Márk, Klein Sándor és Hofbauer), hogy a koncentrálás alatt elszenvedett rossz bánásmód következtében haltak meg. Munkácsi, Hogyan történt?, 113. o. Nem sokkal a háború után Borbély-Maczkyt halálra verte a tömeg a miskolci Népkertben. Karsai Elek: ítél a nép. Bp., Kossuth, 1977, 14. o.

48.1941-ben a városban 10 428 zsidó lakott, az összlakosság 13,5%-a. 1946-ban a túlélők létszáma - a környező falusi területekről beköltözőitekkel-együtt - 2353 főt tett ki, azaz a város lakosságának 3%-át. 1946. július 30-31-én a város pogrom színhelye volt, mely több zsidó áldozatot követelt. 1959-re a közösség mintegy 500 családra csökkent, vezetőik a következők voltak: dr. Havas György (elnök), Weisz Márton (rabbi) és Révész Imréné (a nőegylet vezetője). Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947. április 15.), 2-3.; 13-14. sz. (1949. május), 16., 24., 27-29.; Eugene Du-schinsky: „Hungary." In: Thejews in the Soviet Sateüites. Szerk.: P. Meyer. Syracuse University Press, Syracuse, 1953,427-429. o.

49. A tíz hónapos tragédia. 2. kötet. Szerk.: Szerelemhegyi Ervin, Gyenes István, Kiss Károly és Lévai Jenő. Bp., Müller Károly, 1945,42. o.

50. MOL, 122. tekercs. Mikuleczky szorosan együttműködött a VI. csendőrkerületparancsnokságával, amely a zsidók összefogdosását és gettósítását végezte.

51. Az Edelényi járás 821 zsidója közül 48 Boldván, 29 Disznóshorváton, 221 Edelényben, 32 Rakacaszenden, 56 Rudabányán és 56 Szendrőn élt. A járásban május 18-án adta ki a gettósítási utasítást (2769/1944.) Bizony Emil főszolgabíró. Az egyik gettót Edelényben, a Coburg grófok birtokát képező majori és gyári épületekben létesítették. Itt az öttagú Zsidó Tanácsot Reich Henrik vezette. Szendrőben kisebb gettót hoztak csak létre, amelynek Zsidó Tanácsát Groszmann Jenő vezette. MOL, 122. tekercs.

52. A Mezőcsáti járás 892 zsidóját a mezőcsáti Munkácsi és Muhi utca kijelölt házaiba gettósították a járási főszolgabíró, Papp László május 16-i, 32 pontból álló

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham674.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/