A III. ZÓNA: ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 675

utasítása alapján '(2684/1.944. js"A Zsidó Tanácsot Kolozs Jenő vezette, dr. Kardos Izidor volt a gettó orvosa; Május 17. és 20. között - a kisebb közösségeket nem számítva - 32 zsidót költöztettek ide Hejőbábáről, 506-ot Mezőcsát egyéb körzeteiből, 3 5-öt Tiszaderkényről, 58-at Tiszadorogmáról, 42-t Tiszakesziről, 36-ot Tiszapalkonyáról. Uo.

53. A Mezőkeresztesi járásban május 19. és 24. között gettósítottak Leszkay Károly főszolgabíró május 17-i, 2281/1944. sz. utasítása alapján. Szántó Lajos mezőkeresztesi fatelepén létesült a gettó, Szántó volt a Zsidó Tanács vezetője. Az ide költöztetett 511 zsidó legtöbbje helyi illetőségű volt, a többieket Alsóábrányról, Borsodgesztről, Felsőábrányról, Keresztespüspökiről, Mezőnagymihályról, Mezőnyá-rádról, Sályról, Szentistvánról, Tibolddarócról és Vattáról vitték oda. MOL, 120. és 122. tekercs.

54. Mezőkövesd gettóját Péterffy Béla szolgabíró május 19-i, 3380/1944. sz. utasítása alapján hozták létre az Arany János, a Diófa, a Hársfa, a Kőrisfa és a Szegfű utcák kijelölt házaiban. A járás 931 zsidóját május 21-22-én gyűjtötték össze. Közülük 818 volt helyi illetőségű, 14 érkezett Andornaktályáról, 17 Borsodszemeréről, 13 Gömbösfalvárói, a többi pedig kisebb falvakból. A Péterffy által május 17-én kinevezett (3282/1944.) Zsidó Tanács Abonyi Lászlóból, Braun Andorból, Forgács Ignác-ból, Jungreisz Andor rabbiból, Neumann Sándorból és Schwarcz Gyulából állott. Péterffy június 5-én oszlatta fel a Zsidó Tanácsot (3641/3.-1944.), miután a zsidókat deportálásra Miskolcra szállították át. Uo. Lásd még a 173. tekercset, amely felsorolja az elkobzott mezőkövesdi zsidó vállalatokat, Valamint a 174. tekercset.

55. A Miskolci járásból Miskolcra vitt 1083 zsidó közül 203 érkezett Diósgyőrből, 127 Ónodról, és a többiek kisebb településekről, például 50-en Alsózsolcáról, 54-en Belsőborsról, 73-an Felsőzsolcáról, 31-en Harsányból, 55-en Nyékládházáról és 40-en Sajóvámosról. A járás főszolgabírája Koós Béla volt. MOL, 122. tekercs. Mezőnagymihály zsidóinak névsorát lásd a 175. tekercsen.

56. Ózd gettóját a város II. kerületében Hubay Gyula szolgabíró május 20-i, 2916/1944. sz. utasítása alapján hozták létre. A járás 1008 zsidójának gettósításával május 20-ra végeztek. Közülük 694-en voltak ózdiak, a többiek kisebb közösségekből érkeztek, például 33-an Arióról, 55-en Borsodnádasdról, 30-an Járdánházáról és 26-anSátáról. A Zsidó Tanács tagjai: Fodor József (elnök), Mandel József (alelnök), Cukor Izidor, Fried Béla, Gerő Béla, Grosz Géza és Nagy Lajos. Dr. Klein Zoltán és dr. Winters Jenő voltak a gettó orvosai. MOL, 122. tekercs.

57. A Sajószentpéteri járás 1116 zsidója közül 682 volt sajószentpéteri illetőségű. A többiek kisebb településeken éltek: Barcikán (34), Bélapátfalván (36), Sajókazán (75), Sajókazincon (64) és Vadnán (32). Uo.

58. Részleteket közöl Abaújszántó zsidóinak sorsáról Zahava Szász Stessel: Jewish Life in Hungary. The History of Abaújszántó. Doktori értekezés a New York Univer-sityn, 1991. február. Nyomtatásban: Wine and Thorns in Tokay Valley. Fairleigh Di-ckinson University Press, Teaneck, NJ, 1995. Mihelyt deportálták a zsidókat, a mohó magyarok hajba kaptak azon, hogy kié legyen Rónai Pálné malma. Lásd MOL, Kl 50, 20/o. tétel—1944-40249. sz. irat.

59. Miskolc és néhány nagyobb Borsod megyei település zsidó közösségeinek történetét lásd Paszternák Rav Slomo: Miskolc és környéke mártírkönyve. Szerzői kiadás, Tel-Aviv, 1970,277 + 38 +14 o. A 103-276. oldalakon található Miskolc és 220 környékbeli város, falu és tanya mártírjainak névsora. Lásd még Lévai, Zsidósors Magyarországon, 105. 410., valamint a YTVO-ban megtalálható következő személyes beszámolók: Keil Viola (770/151), Adler Lászlóné (771/3501), és Dokumentumok a

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham675.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/