686 A IV. ZÓNA: DÉL-MAGYARORSZÁG A DUNÁTÓL KELETRE

vei: négy az V. csendőrkerületben volt, három pedig a VI. csendőrkerületben. Az eredeti terv előírta, hogy ezek a központok Békéscsabán, Berettyóújfalun, Debrecenben, Kecskeméten, Szabadkán, Szegeden és Szolnokon legyenek, s hogy a deportálások június 21-én kezdődjenek, egy nappal a koncentrálás befejeződése után.48 A módosított terv többek közt előírta, hogy Szabadka helyett Bácsalmás legyen az egyik fő gyűjtő-tábor helyszíne, és hogy a deportálás időpontját négy nappal el kell halasztani.

A kampány eredményeként június 29-ig 40 505 zsidót összpontosítottak a zóna hét bevagonírozási központjában. Ezek közül 21 489 főt az V. csendőrkerület négy központjában és 19 016 főt a VI. csendőrkerület három központjában, mint azt a 21.1. táblázat mutatja. E zsidók deportálására június 25. és 28. között került sor.

21.1. Táblázat A Zsidók Száma az V. És a VI. Csendőrkerület Gettóiban és Gyűjtőtáboraiban

V. csendőrkerület VI. csendőrkerídei

(Szeged) (Debrecen)

Bácsalmás

2

793

Békéscsaba

3 113

Kecskemét

5

413

Debrecen

13 084

Szeged

8

617

Nagyvárad

 

Szolnok

4

666

{Bihar megye)"

2819

Összesen

21

489

összesen

19 016

FORRÁS: Ferenczy 1944. június 29-i jelentése

aCsak amegye vidéki településeinek zsidóit foglalja magában,

miután a nagyváradi zsidókat már korábban deportálták.

A deportálások 1944. június 18-án kelt ütemtervét Sellyey Vilmos csendőr ezredes, a zóna zsidótlanításával megbízott csendőrtiszt osztotta szét a megfelelő csendőrparancsnokságok között (lásd a 21.2. táblázatot). A gettók irányításával megbízott csendőrtisztek pedig a polgármesterekhez továbbították az ütemterv másolatait.49 Utóbbiak dolga volt, hogy egyebek között előteremtsék az alapvető „úti kellékeket", élelmet, két-két vödröt minden marhavagonhoz (egyet víz tárolására, másikat pedig az ürülék és a vizelet számára), valamint lakatokat és láncokat a zsidók szökésének megakadályozására.

A környék gettóiból beszállított zsidók csupán néhány napig tengődtek a bevagonírozási központokban.50 Még itt is újabb motozásoknak vetették őket alá. Állapotuk, a velük szemben alkalmazott bánásmód mindenütt egyformán embertelen volt.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham686.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/