72 A KONSZOLIDÁCIÓTÓL AZ „ELŐFASIZMUSIG"

£Ot, és a hungaristák szolgálatába állította. Ez nagyot lendített a szélsőjobboldali mozgalmon. A napilap szerkesztése Hubay kezébe került, s olyan munkatársai voltak, mint Baky és hasonszőrű szélsőségesek. Augusztusban Festetics úgy látta, hogy neki is célszerű csatlakoznia hozzájuk, pártját bevitte Hubayéba. Az új szervezet a Magyar Nemzeti Szocialista Párt-Hungarista Mozgalom néven folytatta tevékenységét. 1939. február 23-án a Hubay és Széchenyi vezetése alatt álló pártot Teleki Pál miniszterelnök rendelettel feloszlatta. Nem sokkal utóbb Nyilaskeresztes Párt néven ismét működni kezdett.

68. A magyarországi szélsőjobboldali pártok és mozgalmak, valamint ezekzsidó-ellenes beállítottságának tömör összefoglalását adja Béla Vágó: The Shadow of the Swastika. The Rise ofFascism and Anti-Semitism indie Danube Basin, 1936-1939 (Saxon House for the Institute of Jewish Affairs, London, 19.75) c. műve (17-57. o.). Egyben arról is beszámol, hogy angol részről hogyan látták a harmincas évek magyarországi belpolitikáját.

69. A magyarországi fasizmusra és protofasizmusra nézve lásd Deák, i. m364-407. o,; George Bárány: „Hungary: From Aristocratic to Proletarian Nationalism." In: Nationalism in Eastern Europe. Szerk.: Peter F. Sugár-Ivo J. Lederer. University of Washington Press, Seattle, 1969, 259-309. o.; Bárány: „The Dragon's Teeth: The Roots of Hungarian Fascism." In: Native Fascism in the Successor States, 1918-1945. Szerk.: Peter F. Sugár. ABC-CLIO Press, Santa Barbara, 1971, 73-82. o.; György Ránki: „The Problem of Fascism in Hungary." Uo., 65-72. o.; Eugen Weber: Varieties ofFascism. Van Nostrand, Princeton, 1964,88-96. és 156-164. o.; Bernard Klein: Hungarian Politics from Bethlen to Gömbös: The Decline of Liberal Conservatism and the Rise of Right Radicalism. Ph. D. disszertáció, Columbia University, New York, 1962; Lévai Jenő: Horogkereszt, Kaszáskereszt, Nyilaskereszt. Müller Károly, Bp., 1945.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham72.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/