734 AZ UTOLSÓ SZAKASZ: AZ V. ÉS A VI. ZÓNA ÉS AUSCHWITZ

sását és gettósítását. A zsidókat először a járási székhelyekre kellett szállítani, kivéve az írottkői járást, melynek zsidói Kőszegre, illetve a Celldömölki járást, amelynek zsidóit Jánosházára kellett vitetni. Azok a névsorok, amelyek az alispán május 4-i, 2030/1944. K. e. sz. utasítására készültek el, a következőképpen leintették föl a megye zsidóságának számát és elosztását: Celldömölki járás 1048; írottkői járás 30; Körmendi járás 348; Muraszombati járás 25; Sárvári járás 901; Szentgotthárdi járás 178; Szombathelyi járás 103; Vasvári járás 360; Szombathely város 4380; Kőszeg város 85; Összesen 8453.60 A megye zsidói közül Ferenczy László csendőr alezredes június 30-i jelentése szerint 3609-et tartottak Szombathely város gettójában.61

A többiek a környékbeli településekről jöttek, Vas megye Körmendi, Kőszegi, Szentgotthárdi, Szombathelyi és Vasvári járásaiból. A gettó a Thököly és a II. Rákóczi Ferenc utca kereszteződésénél és körülötte létesült, ahol a két fő gyülekezet zsinagógái álltak. Hozzá tartoztak a Batthyány téren és a Zrínyi Ilona utcában álló lakóépületek is.62 A Zsidó Tanácsot dr. Vese (Wesel) Imre vezette, és tagja volt dr. Hacker Iván, Zalán (papírgyáros) és dr. Dános (ügyvéd). A gettó körülményei valamivel tűrhetőbbek voltak, mint sok más gettóban, jóllehet az értékek utáni kutatással megbízott detektívcsoport, melynek egyik tagja dr. Fördős Kál-

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham734.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/