758 AZ UTOLSÓ SZAKASZ: AZ V. ÉS A VI. ZÓNA ÉS AUSCHWITZ

ték. Uo. Tamási zsidó lakosainak, a Tamásiba szállított zsidóknak és a helyi gettóban elhelyezett 210 zsidónak a névsorát lásd a 149. tekercsen. A forrás felsorolja a Tamásiban elkobzott zsidó vállalatokat is.

31. 133. tekercs. A kisebb, Tolna megyei deportált közösségek a következő településeken laktak: Alsónyék, Báta, Bikács, Bogyiszló, Bölcske, Csibrák, Dunaszentgyörgy, Felsőnána, Gerjen, Gyulaj, Harc, Kurd, Madocsa, Medina, Miszla, Pálfa, Sárpilis, Sióagárd, Szárazd, Udvar, Várdomb és Zomba. Uo., 132. tekercs. Csibrák, Gerjen, Harc, Koppányszántó, Kurd, Nagyszokoly és Zomba zsidó lakosainak névsorait a 166-168. és a 171. tekercs közli. Tolna megye zsidóságáról további részleteket közöl Puskás Attila idézett műve, valamint Balogh K. János szerkesztésében az Évszázadokon át c. gyűjtemény (Tolna Megyei Levéltár, Szekszárd, 1990) 585-596. oldala, amely kézzel rajzolt térképet is közöl Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Hőgyész, Paks, Pincehely és Tamási egykori gettóiról, valamint a megye zsidóságának gettósí-tására vonatkozó dokumentumokat.

32. MOL, 132. tekercs. Egy másik forrás szerint a paksi gettóban 1082 zsidót tartottak fogva.

33. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 418.0.; Pinkas ha'kehilot, 438. o.; Mementó, i. m., 48. o. Részleteket a paksi zsidó hitközség történetéről lásd MazkeretPaks. (Paksi Emlékkönyv.) Szerk.: D. Sofer, Jeruzsálem 1962, 158. o., és Grünwald Fülöp: Sáros-patak-Mátészalka-Paks. In: Évkönyv 1971172. Szerk.: Scheiber Sándor,Bp., Magyar Izraeliták Országos Képviselete 1971,137-144. Lásd még Weiss R. személyes beszámolóját (YIVO 771/3226) és a 6. függeléket.

34. A hitközség túlélői hangsúlyozták, hogy Lótzot felelősség terheli - dr. Horváth Jánossal, egy másik rendőrtiszttel együtt - a város három mentesített zsidójának meggyilkolásáért a Szálasi-éra alatt. Lótz a háború után külföldre szökött, először Svájcba, majd miután ott leleplezték, Ausztráliába, ahol állítólag álnéven éL Láng Je-huda Gyula: A pápai zsidóság emlékkönyve. Lahav Printers és Az Izraelben Élő Pápai Zsidók Emlékbizottsága, Tel-Aviv, é. n. 131. o.

35. 1941 -ben Pápának 2613 fős zsidó lakossága volt, mely az összlakosság 11 %-át képviselte. 1946-ra a zsidók száma, ideértve azokat, akik a háború után telepedtek be a városba, 470 volt, azaz 2%. 1949-ben az ortodox gyülekezetnek 317 tagja volt, és Wittmarm Márton vezette. Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947. április 15.), 2-3. o.; 13-14. sz. (1949. május), 18., 28. o. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 148. o. A pápai zsidók részletes történetét lásd Láng: A pápai zsidóság emlékkönyve, i. m.

36. Pápateszér hitközségi központ volt a szomszédos falvakban (Bakonybél, Ba-konykoppány, Bakonytamási, Lovászpatona, Nagydém és Szentiván) élő zsidók számára. Elsie Breuernak, a Menóra montreali tudósítójának személyes közlése, 1982. október 17.

37. E helységek mártírjainak névsorát lásd Uo., i. m., 135-137. o.

38. Papot a háború után letartóztatták, és 12 évi börtönre ítélték. Uo., 131.0.

39. Uo., 130-132. o. Lásd még Pinkas ha'kehilot, 428-432. o. A Kasztner-cso-portra vonatkozólag lásd a 29. fejezetet.

40. Pécsnek 1941-ben 3486 zsidója volt, a város összlakosságának 4,8%-a. 1946-ra a közösség létszáma 706 főre, azaz 0,9%-ra csökkent. 1949-ben a hitközség 928 zsidót számlált Polgár László világi vezető és Schweitzer József rabbi irányítása alatt. Jóllehet a létszám tovább csökkent, a hitközség az 1950-es évek végén tovább működött Reich Lipót vezetése alatt. Zsidó Világkongresszus, 4. sz. (1947, április 15.), 2-3. o.; 13-14. sz. (1949. május), 18. és 25. o.; Új Élet, 1957. augusztus.

41. MOL, 107-108. tekercs. A forrás felsorolja Pécs zsidó vállalatait és üzleteit is.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham758.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/