mmMH

AZ UTOLSÓ SZAKASZ: AZ V. ÉS A VI. ZÓNA ÉS AUSCHWITZ 763

Arnoldné (768/3589), Vándor Júlia (768/3595), Endre László (768/3642), Hanák György (771/3464), Heinz J.-né (771/3542), dr. László Helén (772/2448), Fürst Bé-láné (773/2053) és Antal Helén (773/2069). Lásd még Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez. Ira&k a F$st-PiHs-Soü-Kíshup. megyei kvMtarjból. Magyar Ausehwitz Alapítvány, Bp., 1994.

88. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 162. o.

89. Vádirat, 3:11. o.

90. Ferenczy 1944. június 30-i jelentése. Lásd a budakalászi táborra és azokra a gettókra vonatkozó alábbi személyes beszámolókat, ahonnan a zsidókat behozták: Ke-pes Imre (768/3588), Schwarcz Arnoldné (768/3589), Büchel Rózsa (769/1126), Ge-rő Márta (771/3512), Heinz J.-né (771/3542), dr. László Helén (772/2448), Weisz H. (773/1989), Fürst Béláné (773/2053), Gross István (775/3203) és Féder M. és mások (776/63.)

91. Lévai, Fekete könyv, 180. o.

92. Békásmegyerről és a szomszédos településekről való zsidókról, ideértve Budafokot, Pestszenterzsébetet, Rákospalotát, Sashalmot, Szentendrét és Újpestet, lásd az alábbi személyes beszámolókat: Endre László (768/3642), Farkas Lajos (769/1530), Hanák György (771/3464) és Rácz Maxné (774/2641).

93. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 181. o.

94. Monornak 1941-ben 344 fős zsidó lakossága volt, amely a város összlakosságának 2,6%-át tette ki. Pinkas ha'kehilot, 355-357. o.

95.MOL, 119. tekercs. Itt található a Monorön elkobzott zsidó vállalatok listája is.

96. Ferenczy 1944. június 30-i jelentése. Lásd még Lévai, ZsidósorsMagyarországon, 180. o.

97. A részleteket lásd Scheiber Sándor: Pfeiffer Izsák emléke. Bp., szerzői kiadás, 1949,64. o. Lásd még Dömötör László: „Az utolsó monori rabbi," Új Élet, Bp., 1966. január 15.

98. MOL, 93-94. tekercs.

99. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 415. o. Lásd még Pinkas ha'kehilot, 327-334. o.

100. Baky, Endre és Jaross népbírósági ítélete, i. m., 42. o.

101 .Ferenczy 1944. július 9-i jelentése. Israel Police, Bureau 06, EichmannTrial 1322. dok. Monorról és az oda szállított zsidó hitközségekről szóló személyes beszámolókatlásd az alábbi YlVO-dokumentumokban: Herczeg Pálné (771/3241), Fényes Mórné (771/3265), Nádas L.-né (771/3548), valamint Rottman S. és Wertheimer Edit (772/2336).

,102. Ferenczy 1944. július 9-i jelentése. 1944. július 11 -i jelentésében (1927. sz. távirat) Veesenmayer azt állította, hogy július 9-ig 437 402 zsidót deportáltak. RLB, 193. dok.

103. A kistarcsai és a sárvári internálótáborokból történt deportálások részleteit lásd a 25. fejezetben. A kisebb, ún. SIPO-SD-szállítmányokról, amelyek Magyarországról 1944 nyarán és őszén Auschwitzba érkeztek, lásd Danuta Czech: Ausehwitz Chronicle, 1939-1945. Henry Holt and Company, New York, 1990. Lásd különösen a 669., 688., 713. és 735. oldalakat. Sári Reuveni: „Mischlochim meyuhadim vera-kavot meucharot me'Hungária le'Ausehwitz be'shanah 1944" (Különleges transzportok és kései vonatok Magyarországról Auschwitzba 1944-ben). Yalkut Moreshet, 1985. május, 123-124. o. Lásd még a Magyarországról Auschwitzba érkező vonatok

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham763.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/