" 808 A HALLGATÁS ÖSSZEESKÜVÉSE

Neturei Karta of USA, Brooklyn, 1977,124. o. Lásd még Béla Vago: „Some Aspects of the Yishuv Leadership's Activities During the Holocaust." In: Jewish Leadership During the Nazi Bra, i. m., 45-6 5.0.

104. Horthy tévesen azt állította, hogy a megsemmisítőtáborokra vonatkozó titkos információ csak augusztusban jutott el hozzá. Admiral Nicholas Horthy: Memoirs. Speller and Sons, New York, 1957, 219.0.

105. RLB, 1:XV.

106. Horthy Miklós títkos iratai. Szerk.: Szinai Miklós és Szűcs László. Corvina, Bp., 1965,391-400. o.

107. Randolph L. Braham: The Holocaust in Hungary: An Historical Interpretation of the Role of the Hungarian Radical Right. Societas, 2., 3. sz. (1972. nyár), 202. o. Lásd még Randolph L. Braham: „The Rightists, Horthy, and the Germans: Factors Underlying the Desctruction of Hungarian Jewry." In: Jews and Non-Jews in Eastern Eurpoe, 1918-1945. Szerk.: Béla Vago és George L. Mosse. John Wiley, New York, 1974, 137-156. o.

108. Der Kästner-Bericht, 302. o.

109. Israel Police, Bureau 06, Eichmann Trial 1319. dok.

110. Der Kästner-Bericht, 49. o. Lásd még a magyar ellenállásról szóló részt a 29. fejezetben.

Hl. Vádirat, 1:317. o.

112. Lásd Bokor Péter interjúját Verolinóval. In: Végjáték a Duna mentén. RTV-Minerva-Kossuth, Bp., 1982, 118. o.

113. „Eichmann Tells His Own Damning Story." Life, 49. 23. sz. (1960. december 5.), 146. o.

114. Lásd például Talmon levelét a The Observerben, London, 1963. szeptember 15.

115. Uo., 1963. szeptember 22. Lásd Vrba, i m.

116. Lásd Hecht, i. m.

117. A szocialista Kelet-Európa sok részében és a Szovjetunióban közölt efféle propagandisztikus cikkek példáit lásd & Jewish in Eastern Europe c., Emanuel Litvinoff által szerkesztett és a londoni European Jewish Publications által kiadott hírbulletin-ban.

118. Hecht, L m., 272. o. Silberg bíró véleményének teljes szövegét lásd Arar plili 232/55. Beirur shel hamerarer: Hayoets hamishpati lememshala neged hamegir: Mal-kiel Grünwald (Fellebbezés, polgári per, ügyiratszám 232/55. A fellebbező: a kormány ügyésze a vádlott terhére, vádlott: Malkiel Grünwald). Jeruzsálem, Mifal Hashichpul shel Histadrut ha'Studentim shel ha'Universita Haivrit 1957, 130-163. o. Lásd még a 29. fejezetet.

119. Benoschofsky Ilona, a Magyar Zsidó Múzeum háború utáni igazgatója volt az egyik szerkesztője a Vádirat első két kötetének.

120. Vádirat, 2:44. o.

121. Uo., AA-A5. 0.

122. Ahogy Moshe Silberg bíró idézi in: Hecht, Lm., 273. o. Silberg bíró eredeti véleményét lásd Ararplili, 232/55.

123. Hecht, i m., 270. o. Chesin bíró eredeti véleményét lásd Ararplili, 232/55,174-197. o.

124. Jacob Robinson: „Introduction: Some Basic Issues That Faced the Jewish Councils." In: Isaiah Trunk: Judenrat. Macmillan, New York, 1972, XXXI. o.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham808.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/