A DEPORTÁLÁSOK LEÁLLÍTÁSÁTÓL A SZÁLASI-PUCCSIG 835

láspontját a magyar zsidók mentésére vagy megsegítésére irányuló akkori külföldi tervekről:

FELJEGYZÉS

Az utóbbi időben különböző nemzetközi jótékonysági és emberbaráti szervezetek fordultak a magyar kormányhoz, bizonyos jótékonysági akciók végrehajtása céljából.

Ámbár ezek a kezdeményezések általános emberbaráti célokat szolgálnak, szándékukban áll, hogy a zsidók megsegítését is tevékenységük körébe vonják.

A konkrét akciók közül a következőket jegyezhetjük fel:

1. A budapesti svéd követ 1944. június 11-én felkérte a magyar királyi külügyminisztériumot, hogy a magyar kormány foglaljon állást egy Svéd Vöröskereszt-akciót illetőleg. Ennek célja lenne:

(a) Árvák és elhagyott gyermekek elhelyezését, ellátását és ruházatát - a Magyar Vöröskereszt által felállítandó otthonok útján - biztosítani.

(b) A fedél nélkül maradt vagyontalan kibombázottak megsegítései

(c) Azoknak a zsidóknak Svédországba való kivándorlásának elősegítése, akik a svéd királytól svéd állampolgárságot nyertek.

(d) Azoknak a zsidóknak Svédországba vagy Palesztinába való kivándorlásának elősegítése, akiknek Svédországban rokonaik vannak, vagy hosszabb idő óta üzleti összeköttetésben állnak Svédországgal.

Az itt tekintetbe jöhető zsidók száma körülbelül 300-400 személyre tehető.

2. A zsidók kivándorlása Palesztinába.

A Palesztinába való bevándorlást a palesztinai bevándorlóbizottság, kezdeményezte, amely a beutazási engedélyt a brit kormánytól kérvényezi. A megadott beutazási engedélyt a svájci kormány juttatja el a budapesti svájci követségre. Ez utóbbi 1944. április 26-án a következő, már palesztinai beutazási engedéllyel (certificate of immigration) rendelkező zsidók részére kérvényezett a magyar kormánytól kiutazási engedélyt:

(a) 1000, 16 éven aluli gyermek és 10% felnőtt kísérőszemélyzetként,

(b) hetenként 9 család (kb. 30-40 személy),

(c) 600 személy hajón Constantából,

(d) 1450 család.

Mindent összevéve tehát kb. 7000 személyről van szó. Ezen az úton eddig szabályszerűen folyt a zsidók kivándorlása Magyarországról, úgyhogy havonta mintegy 400-500 személy hagyta el az országot, és indult el Palesztinába. A svájci követség most felvetette a kérdést, hogy a magyar kormány továbbra is engedélyezi-e ezt az akciót.

A budapesti török követ közölte: felhatalmazást kapott, hogy Palesztina felé nagy számban átutazó zsidók részére átutazóvízumot adjon ki.

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham835.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/