A DEPORTÁLÁSOK LEÁLLÍTÁSÁTÓL A SZÁLASI-PUCCSIG 845

(a) A Svéd Vöröskereszt akciójának keretében kivándorolhatnak azok a zsidók, akik a svéd király által elnyerték a svéd állampolgárságot. Azok a zsidók, akiknek rokonaik élnek Svédországban, vagy akik bizonyos időn át kereskedelmi összeköttetésben álltak ezzel az országgal, Svédországba, vagy Palesztinába emigrálhatnak. Ebbe a csoportba kb. 400-500 személy tartozik.

(b) A svájci követség (Budapest) közvetítésével a Jewish Agency for Pa-lestine fel van jogosítva több ezer zsidónak Palesztinába való kivándorlását lehetővé tenni. Ezek a személyek, amennyiben angol hatóságok által kiállított kivándorlási certifikát birtokában vannak, kivándorolhatnak Palesztinába.

(c) A War Refugee Board fent említett javaslata alapján a magyar kormány felhatalmazta a Nemzetközi Vöröskeresztet, hogy 10 éven aluli zsidó gyermekeket Palesztinába küldhessen ki. Ugyanez a bizottság (Board) felhatalmazást nyert arra is, hogy a Magyarországon internált zsidókat anyagilag támogassa.

II

A fent említett kedvezményeken kívül a zsidók kezelése tekintetében még a következő enyhítéseket engedélyezték:

1. A megkeresztelkedettzsidóknak külföldre való munkaszolgálati kiküldése a jövőben megszűnik.

2. Külön képviseletet, a Megkeresztelkedett Zsidók Tanácsát állítottuk fel július 6-án, s ez alá tartoznak a megkeresztelkedett zsidók.

(a) az 1941. augusztus 1-jéig megkeresztelkedett zsidók az országban maradnak, de külön lesznek választva a nem zsidóktól.

(b) Minden alkalmat megadunk nekik, hogy vallási kötelezettségeiknek szabadon tehessenek eleget.

3. Az elrendelt könnyítések a megkeresztelkedett zsidók számára nemcsak Budapestre szólnak, hanem a fővároson kívül élő megkeresztelkedett zsidókra is.

(a) A megkeresztelkedett zsidók tekintetében, akiket munkaszolgálatra Németországba küldtek ki, felülvizsgálatot helyeztek kilátásba.

4. A legrövidebb időn belül megállapítják, hogy ki tekintendő kitért zsidónak, éspedig nemcsak 16 és 60 év között, hanem minden korosztályra való tekintettel.

5. A következő személyeknek adták meg a csillagmentességet:

(a) a keresztény hitű papok családtagjainak (szülők, fivérek és nővérek), protestáns lelkipásztoroknál a gyermekek is;

(b) egyházi (pápai) rendek tulajdonosainak;

(c) a Szent Sír-rend tagjainak.

ni

1. (a) A kormányzónak biztosíttatott az a jog, hogy egy bizonyos számú zsidót ugyancsak mentesíthet. Továbbá mentesülnek:

(b) zsidók, akik kereszténnyel házasságban élnek;

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham845.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/