A DEPORTÁLÁSOK LEÁLLÍTÁSÁTÓL A SZÁLASI-PUCGSIG 895

külügyminisztérium készített {Vádirat, 3:451-453. o.)- A Veesenmayer 1948-as tárgyalásán előterjesztett dokumentáció szerint hasonló Ötpontos követelést nyújtott be Veesenmayernak augusztus 24-én Reményi-Sehneller, akkori ügyvezető miniszterelnök. C. A. Macartney, 2:321. o.

141. Bővebben lásd a 31. fejezetben.

142. Lásd Bonczos augusztus 29-én kiadott rendeletét (6255/1944. ein.) a MOL, 46. tekercsén. '

143. A zsidótlanító szakértők minden bizonnyal a minisztertanács augusztus 2-i határozataival összhangban tevékenykedtek. A minisztertanács meghallgatta Jaross jelentését a deportálások felújítására vonatkozó terveiről, Sztójay pedig kijelentette, hogy egy-két héten belül újraindulnak. MOL, 1. tekercs.

144. Lásd Freudiger: „Five Months." In: The Tragedy of Hungárián Jezvry. 266-267., 273., 276-285. o. Lásd továbbá Kasztner Rezsőhöz írt 1944. augusztus 20-i levelét. Uo., 289-294. o. Kasztner véleményét az útlevélkérdésben lásd Der Kastner-Bericht, 166-167. o. Nem sokkal a háború vége után Freudiger B'nei B'rak-ban telepedett le, Izraelben, és ott is halt meg 1976. március 15-én.

145. A külügyminisztérium álláspontját ismertető dokumentumokat a Csopey vezette politikai osztály készítette. A minisztertanácsi döntés után a részleteket a pénzügyminiszternek és a belügyminiszternek kellett közölnie a kormányzóval. Vádirat, 3:373-375. o.

146. Az utalás itt egyértelműen Kasztnernak az SS-szel folytatott tárgyalásaira vonatkozik, lásd a 29. fejezetet.

147. Vádirat, 3:375-380. o. Egy másik, augusztus 23. körül készült tervezet szerint a kormány felajánlott volna a németeknek 55-60 000 munkaszolgálatost, „akiknek a családja már Németországban volt", illetve büntetett előéletű zsidókat és olyanokat, akik a magyar hatóságok megítélése szerint veszélyeztették a közbiztonságot. Uo., 451-453. o.

148. A legtöbb hivatalos német és magyar forrás augusztus 25-ét jelölte meg a deportálások felújítása tervezett időpontjának. RLB, 20. dok.; zsidó források augusztus 26-át emlegetik.

149. RLB, 208-210. dok.

150. Munkácsi, Hogyan történt?, 219-220. o.

151. A deportálások felújításának tervezett napján a pánik különösen erős volt. Egy híresztelés szerint, mely Bauer Jenőtől, a Tanács egyik tisztségviselőjétől származott, minden csillagos házhoz két csendőr szállt volna ki. Vádirat, 3: 485-486. o. Stöckler azt állítja, hogy a deportálás tervét Ferenczy agyalta ki, hogy könnyebben elfogadtathassa a zsidókkal kedvenc vesszőparipáját, a budapesti zsidók külön e célra kijelölt vidéki táborokba való koncentrálását. Lásd Stöckler: „Gettó előtt - gettó alatt."

152. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 274. ö,

153. Vádirat, 3:427-431. o. Lásd még Stöckler: „Gettó előtt - gettó alatt." Bővebben lásd a 29. és a 31. fejezetben.

154. Horthy azt mondta Veesenmayernak - valószínűleg azért, hogy elterelje figyelmét arra irányuló terveiről, hogy katonai kormányt hozzon létre -, hogy a nyíltan németbarát Jurcseket szeretné kinevezni miniszterelnök-helyettesnek. Veesenmayer nyilván készpénznek vette Horthy kijelentését, mert ugyanazon a napon kapcsolatba lépett vele, hogy kidolgozzák a javasolt új kormány összetételét. RLB, 212. dok.

155. Vádirat, 3:433. o.

156. RLB, 213. dok. A dokumentumon lévő kézírásos megjegyzés szerint Rolf

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham895.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/