gruppenfíihrer, a Waffen-SS tábornoka így írta le ezeket a gyalogmenete

ket:

924 A SZÁLASI-ÉRA

1944 novemberében hivatalos körút során megszemléltem a Magyarország körzetében harcoló Waffen-SS-hadosztályokat. A körút előkészítéseként úgy rendelkeztem, hogy (Kurt) Becher Obersturmbanníuhrer Bécsben találkozzék velem... Megjelenésem estéjen Becher elmondta nekem, hogy Budapestről Bécsbe utaztában a Birodalom határa felé gyalogló zsidó menetoszlopokkal találkozott. A menet erős hatást tett rá, mert az emberek rettenetes kimerültsége első pillantásra feltűnt. Először nem akartam hinni a leírásának, mert ezek a dolgok számomra szinte hihetetlennek tűntek.

Másnap Becher és a segédtisztem kíséretében kocsival Budapestre indultam. Kb. félúton Budapest félé vagy valamivel később találkoztunk az első oszlopokkal. Amennyire emlékszem, főképp nőkből álltak. Ha nem csal az emlékezetem, minden korosztály képviselve volt őO-ig. Az oszlopokat honvédek kísérték. Az első oszlopok, melyek már több napja meneteltek, szörnyű benyomást keltettek, és megerősítették Becher előző napi állításait. A csoportok között rábukkantunk a lemarad ottakra, akik nem tudtak tovább gyalogolni, és az út menti árokban hevertek. Tüstént látszott, hogy sose fognak tudni elgyalogolni a határig. Ezek a jelenetek annyira felizgattak, hogy rögtön azt mondtam Bechernek, Budapestre való megérkezésünk után azonnal elmegyek az SS és a rendőrség főparancsnokához (Ottó Winkelmannhoz), hogy élesen tiltakozzam az ellen, amit az úton láttam...62

Hegyeshalomba való megérkezésükkor a zsidók szedett-vedett oszlopainak életben lévő maradékát Péterfy százados vette át, akinek legközelebbi munkatársai Kalotay és Csepelka századosok voltak. Breszlauer és Kluger így írták le a Hegyeshalomban uralkodó állapotokat:

Hegyeshalomnál a deportáltakat az elképzelhető legrosszabb állapotban találtuk. A végtelenül kimerítő gyalogmenet, a táplálék majdnem teljes hiánya, megtetézve az állandóan kínzó félelemmel, hogy a németországi megsemmisítőkamrákba viszik őket, olyan állapotba juttatta ezeket a szánalmas deportáltakat, hogy minden emberi külsőségüket és minden emberi méltóságukat tökéletesen elveszítették. Állapotukat nem is lehet összehasonlítani másokéval, akiket szintén tönkretett a fizikai nélkülözés és szenvedés. A legelemibb emberi jogok megtagadása, a tény, hogy rendszerint teljesen ki voltak szolgáltatva a brutálisan viselkedő kísérőknek, akik gyakorlatilag azt tehettek velük, amit akartak - az arcukba köpéstől kezdve a pofozáson és verésen át az agyonlövésig -, rajtahagyta e borzalmak nyomait a szerencsétlen áldozatokon. Az emberi méltóság megőrizhető a nyomorgók és a szenvedők körében mindaddig, amíg vannak törvényes jogaik; de ez a méltóság elvész, ha valakit teljesen megfosztanak jogaitól, és kiszolgáltatnak más kényére-kedvére. Ezt azért hangsúlyozzuk, mert érezhető, hogy ilyen körülmények között az emberek irtózni kezdenek a szerencsétlen áldozatoktól, még az egyébként jóindulatú személyek is. Ezek között az emberek között tökéletesen megszűnik minden társadalmi konvenció, a civilizáció és a haladás minden eredménye. Az emberek - a nők éppúgy, mint a férfiak - egymás és az idegenek szeme láttára elégítik ki testi szükségleteiket, a szégyenérzet teljesen kiveszett belő

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham924.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/