962 A SZÁLASI-ÉRA

volt a deportálásokért. Feltehetőleg azért esett rá a választás, mert „jó kapcsolatai" voltak Moszkvában, ahol katonai attaséként szolgált 1940-4l-ben.

E tárgyalások részleteit lásd C. A. Macartney, 2:319-443. o. Lásd még Cvi Erez:„The Jews of Budapest and the Plans of Admiral Horthy, August-October 1944." In: YVS, 16. köt., 177-203. o. Erez hangsúlyozza Horthynak és különösen Fa-ragho Gábor tábornoknak a zsidókérdésben kifejtett meggondolásait, aki állítólag nagyonszerette volna jóvátenni a vidéki zsidók elpusztításában játszott szerepét. Érdekes részletek találhatók Bokor Péternek a balsikerű kiugrási kísérlet több szereplőjével készített interjúiban - például Vita Sándor, gróf Zichy Ladomér, Simó Gyula, Hardy Kálmán altábornagy, Utassy Lóránd, Lengyel Béla altábornagy és Aggteleky Béla tábornok. Lásd Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén. RTV-Minerva-Kossuth, Bp., 1982, 202-271 ., 296-311., 334-350. o.

6. C. A. Macartney, 2:363., 376. o.

7. A főváros védelmére kijelölt egységek felsorolását és értékelését lásd uo., 362.

skk.

8. Skorzeny szeptember 21-én érkezett Magyarországra, fölszerelkezve a Királyi Palota negyede alatt húzódó alagutak labirintusának térképével. Skorzeny beszámolóját lásd könyvében. Skorzeny's Secret Mission. Dutton, New York, 1950, 193-218. o. A beszámoló kissé más verzióban jelent meg a brit kiadásban: Skorzeny's Special Mission. Róbert Hale, 1957, 126-146. o.

Egy izraeli forrás szerint Skorzenyt a háború után a Mossad, Izrael titkosszolgálata vette alkalmazásába. Catherine Gerson: „Nazi Said to Have Aided Israeli Spy Unit." Thejewish Week, New York, 1989. szeptember 29.

9. Bővebben Skorzeny és Bach-Zelewski szerepéről lásd Gnminals az Large. Szerk.: Pintér László és Szabó László. Pannónia, Bp., 1961, 242-270. o.

10. Horthyval való augusztus 29-i sikertelen találkozója ellenére Szálasi továbbra is törekedett a hatalom megszerzésére, lehetőleg Horthy áldásával és a németek jóváhagyásával. Ezt a mozzanatot hangsúlyozta például Gottlob Berger SS-Obergruppen-führer 1944. szeptember 11 -i, Kari Brandt útján Himmlerhez eljuttatott üzenete. NA, T-175 mikrofilm, 59. tekercs. (Az SS birodalmi vezetőjének levéltára.)

11. Az egyezség előírta, hogy a Szálasi-kormány nyolc nyilaskeresztes és három MEP-képviselőből álljon, egy nemzetiszocialistából, egy volt imrédystából és két tábornokból. A nyilasokat a következőknek kellett képviselniük: Szálasi (miniszterelnök és ügyvezető államfő), Szőllőssi Jenő (miniszterelnök-helyettes), Kemény Gábor (külügy), Vajna Gábor (belügy), Budinszky László (igazságügy), Szakváry Emil (ipar), Kassai Ferenc (nemzetvédelem és propaganda), valamint Kovarcz Emil (a nemzet totális mozgósítása és harcba állítása); a MÉP-et Reményi-Schneller Lajos (pénzügy), Jurcsek Béla (közellátás) és Szász Lajos (kereskedelem és közlekedés) képviselte; Pálőy Fidélt a nemzetiszocialistáktól mezőgazdasági miniszternek jelölték, Rajniss Ferencet pedig, Imrédy korábbi munkatársát a Magyar Megújulás Pártjából, kultusz- és közoktatási miniszternek. A két tábornok, mindkettő a magyar tábornoki kar tagja, Beregfy Károly volt, akit honvédelmi miniszternek szemeltek ki, és Helleb-ronth Vilmos, aki „a termelés folyamatos vezetéséért" lett felelős. G. A. Macartney, 2:370. o. Mikor a Szálasi-kormányt október 16-án beiktatták, összetétele pontosan megfelelt az egyezségnek. Az egyetlen kiegészítés Csia Sándor volt, Szálasi régi barátja és nyilas pártvezető, akit tárca nélküli miniszterré neveztek ki. Budapesti Közlöny, 236. sz., 1944. október 17., 1. o.

12. A Végrehajtó Bizottság a következőkből állt: Szász Lajos elnök, Rajniss és Szőllősi Jenő alelnökök, Andréka Ödön, Baky László, Bárdossy László, Bocsáry Kál

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham962.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/