A SZÁLASI-ÉRA 967

63. Protokoll einer Sitzung der Schwedischen Gesandschaft Budapest.

64. Rudolf Franz Ferdinánd Hoss SS-Sturmbannführer, Auschwitz korábbi pa-• rancsnoka, aki ekkortájt az árokásási munkákkal foglalkoztatott zsidók parancsnoka volt az Alsó-Duna régióban, ragaszkodott hozzá, hogy csak jó erőben lévő zsidó férfiakat kapjon, lehetőleg 40 évesnél fiatalabbakat. RLB, 242. dok. (Veesenmayer 3353. sz., 1944. november 20-i távirata.)

65. A Hegyeshalomban szolgálatot teljesítő tisztek álláspontját gyakorlatilag a Szálasi-kormány minden tagja osztotta. Az egyetlen említésre méltó kivétel Kemény Gábor külügyminiszter volt, aki azt szerette volna, hogy a zsidók Magyarországon dolgozzanak a magyar nemzet érdekében álló munkákon. A kormány többi tagjának álláspontját jól tükrözte a magyarországi Wehrmacht-parancsnokság november 23-i jelentése, melynek egy példányát két nappal később küldték meg Himmlernek. E jelentés szerint a magyar kormány által október 30-án a zsidókérdés „megoldására" kinevezett csendőrtiszt (valószínűleg Ferenczy) felhatalmazást kapott, hogy a megmaradt összes zsidót adja át a németeknek. Hogy Magyarországot véglegesen zsidómentessé tegyék, a magyarok állítólag követelték, hogy a határra masíroztatott zsidókat kizárólag a Birodalom határain belül foglalkoztassák. E cél érdekében hajlandók voltak keresztény polgári személyeket alkalmazni a Magyarországon belül folyó erősítési munkálatokra. Áz Országos Munkaerő Bizottság el is fogadott egy ilyen értelmű határozatot, amikor egy német egység zsidókat akart kivezényelni néhány védelmi vonal építésére magyar területen. RLB, 245. dok. Lásd még Teleki: Nyilas uralom Magyarországon, i. m., 147-148. o.

66. MOL, 12. tekercs. Lásd még Szita Szabolcs: Utak a pokolból. Metalon Manager Iroda, Bp., 1991., 134. skk. o. és Szita: „Die Todesmársche der Budapester Ju-den in November 1994 nach Hegyeshalom-Nickelsdorf." Zeitgeschichte (Bécs), 1995. március-április, 124-137. o.

67. Jól dokumentálja a magyar-német határvonal mentén épített erődítményeknél dolgoztatott munkásszázadok sorsát Szita Halálerőd c. könyvének 90. skk. oldala. Lásd még Szita Szabolcs: „The Forced Labor of Hungárián Jews at the Fortification of the Western Bordér Regions of Hungary" in: Studies on the Holocaust in Hungary. Szerk.: Randolph L. Braham. Institute for Holocaust Studies of the City University of New York, New York, 1990, 175-193. o.

68. Lévai, A pesti gettó, i. m., 31-32. o.

69. Lévai, Fekete könyv, 275. o.

70. Harsányi László: ^ kőszegi zsidók. Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Bp., 1974, 211-217. o. Bővebben lásd a 10. fejezetben.

71 . Statisztikai adatokkal szolgál az osztrák határnál dolgoztatott munkaszolgálatosok elleni atrocitásokról Lévai, Fekete könyv, 275-276. o.; Harsányi: A kőszegi zsidók, i. m. Lásd még a 10. fejezetet.

72. Részletesebben lásd Hiller István: „Adatok a magyar zsidók ausztriai mártí-riumához, 1944-1945." In: Évkönyv 1981182. Szerk.: Scheiber Sándor. Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Bp., 1982, 211-226. o. •

73. A közös memorandum szövegét lásd Lévai, Zsidósors Magyarországon, 327-328. o. További részleteket lásd a 31. fejezetben.

74. RLB, 241. dok.

75. Uo. A kísérőlevelet és a memorandumot Eberhand vonThadden továbbította Rolf Günthernek, Eichmann berlini helyettesének, azzal a kéréssel, hogy foglaljanak állást „a zsidók második kategóriájára vonatkozólag". NA, T-l 20. mikrokópia, 4664. tekercs. A Zsidó Tanácsot Szőllősi Jenő miniszterelnök-helyettes tájékoztatta hivata

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham967.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/