A SZÁLASI-ÉRA 971

za meg teljes jogú képviseletével „minden magyar érdekű birodalmi ügyben". Tgb. Nr. 2312/44g. sz. irat a koblenzi Szövetségi Archívumban.

120. C. A. Macartney, 2:463. o. Lásd még Teleki, i.m., 200-217. o.

121. A nyilasok Sopronban ülésező parlamentje Törvényhozók Nemzeti Szövetsége néven aprólékosan jegyzőkönyvezte valamennyi hajmeresztő vitáját. Ízelítőt közöl a jegyzőkönyvekből a MOL, K18,1944. december 1. és 1945. február 6. sz. irata.

122. A tanácskozáson részt vett Mecsér András, november 2. óta berlini magyar követ, továbbá Keitel, Guderian és Veesenmayer. C. A. Macartney, 2:461. o. Lásd még Teleki, £ m., 172-180. o. és Gosztonyi Péter: „Szálasi látogatása Hitlernél." Me-nóra, Torontó, 1974. december 14., 3. o. A Hitler-Szálasi-tárgyalás jegyzőkönyvét lásd: Hitler hatvannyolc tárgyalása. VáL: Ránki György, Magvető, Bp., 1983, II. k. 392^12.0.

123. 960/1944. BMsz., 1944. december 5-i rendelet. Budapesti Közlöny,279. sz., 1944. december 6., 5. o.

124. Lévai, A pesti gettó, i. m., 94-95. o.

125. Ezt a két svéd nőt még aznap szabadon bocsátották Born erélyes közbenjárására. A többieket a gettóban lévő svéd kórházban helyezték el. Uo., 97. o. Lévai azt állítja (Fehér könyv. Külföldi akciók zsidók megmentésére. Officina, Bp., 1946,172—174. o.), hogy Nielsont (akinek a nevét Nilssonnak írja) és Bauert Raoul Wallenberg közbenjárására bocsátották szabadon.

126. A törvénytervezet mellett az alsóházban Haála Róbert nyilas képviselő kardoskodott. Lásd a nyilas parlament 1945. január 3-i, 10-i, 1 ó-i, 25-i és 30-i ülésének jegyzőkönyvét a MOL, K7. sz. iratában. A keresztény egyházak képviselői ellenezték a törvényt, mert egyebek közt az egyházi hatóságok jogait is sértette. C. A. Macartney, 2:468. o. Teleki, L m., 141-142. o.

127. 1944. december 23-án a szovjet kormány bejelentette, hogy Debrecenben megalakult Magyarország Ideiglenes Nemzeti Kormánya, élén Miklós Béla tábornokkal, valamint a 230 tagú Magyar Ideiglenes Nemzetgyűlés, mely 72 kommunista, 57 független kisgazda, 35 szociáldemokrata, 12 nemzeti parasztpárti, 1 parasztszövetségi, 19 szakszervezeti képviselőből állt, további 8 tagja polgári pártokat, 26 küldött pedig különféle kisebb pártokat és szervezeteket képviselt. Másnap kiadott politikai nyilatkozatában Miklós tábornok az összes antidemokratikus törvény - köztük a zsidótörvények - visszavonását, az árulók és a háborús bűnösök megbüntetését ígérte. C. A. Macartney, 2:464. o.

128. Ottó Winkelmannt, az SS és a német rendőri erők magyarországi főparancsnokát szintén foglalkoztatta a Birodalom hosszú távú gazdasági érdekeinek védelme. Himmlerhez december 26-án eljuttatott hosszú memorandumában kérte, hogy a magyarokkal bármilyen ügyben tárgyaló összes szervezetet - ideértve a magyar cégek és ipari létesítmények esetleges Németországba telepítésének kérdését- rendeljék alá neki. NA, T-l 75 mikrokópia, 59. tekercs.

129. Fiala Ferenc: Zavaros évek. Arányi Mária, London, 1965, 92. o.

130. A Wesselényi utca 27.-ben elkövetett mészárlás pontos részleteit Berend Béla rabbi, a Tanács tagja egy memorandumban foglalta össze. Január 11-én délelőtt 10 óra 40 perc körül egy hat-nyolc főből álló banda - német, nyilas és honvéd egyenruhákban - benyomult a pincébe, ahol kirabolt, majd meggyilkolt 26 nőt, 15 férfit és egy gyereket. Egy házaspárt is megöltek az egyik lakásban. Berend memorandumát lásd Lévai, A pesti gettó, i. m., 129-130. o. A Wesselényi utcai gyilkosságról több nyilatkozat, ideértve Szalkay Ernőét, aki a gettórendőrség korábbi vezetője volt, megta

A fenti szöveg egy egyoldalas részlet az alábbi műből:

Braham, Randolph L. : A népirtás politikája : a holocaust Magyarországon - 2. bőv. és átd. kiad. - Budapest : Belvárosi Kvk., 1997. - ill. megjelent "A magyar holocaust" címmel is. - Ford. Zala Tamás et al. - Az előszót Berend T. Iván írta.   Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor-Troján Anna: Randolph Braham Holocaust monográfiájához készült adatbázis. (Szociológiai adatbázisok No. 3., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF-CEU, Budapest, 2013).

A htm file nevében látható 1-4 jegyű arab szám azt mutatja, hogy e szövegdarab hányadik oldalon van. Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

A htm file OCR-rel készült, s nem korrektúráztuk. Nevek és számok ellenőrzéséhez javasoljuk az alábbi pdf file megtekintését! Az előző és következő oldal megtekintéséhez csak ezt a számot kell módosítania!

 

 

 

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/oldalankent1/Braham971.pdf

Az egész kötetet lásd:

https://mek.oszk.hu/11500/11506/html/