Tétel adatlapja

CÍMLAP

Berkeszi István

Temesvár szabad királyi város kis monographiájaTartalom

I. Délmagyarország és Temesvár
II. Temesvár rövid története
III. A régi és az új Temesvár. A vár és a városrészek
IV. Temesvár nevezetesebb épületei és emlékei
V. Temesvár lakossága, nemzetiségi viszonyai. A polgárság szelleme és magyarosodása
VI. Temesvár társadalmi, közegészségi és kulturális viszonyainak történeti áttekintése
VII. Temesvár tanügye. Egykori és mostani iskolái
VIII. Tudományos és közművelődési egyesületek, könyv- és levéltárak. Emberbaráti egyesületek. Közjótékonyság
IX. Ipar, kereskedelem és közlekedés
X. A város vagyona és háztartása
Források
Képek
Mellékletek
  Temesvár szab. kir. város térképe
  Temesvár a török hódoltság idejében
Hirdetések