CÍMLAP

Szépasszony dombja

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

HELYI MONDÁK, TERMÉSZETI MONDÁK

BEREGSZÁSZI JÁRÁS
Beregszász
Borsova vára (I)
Szengor vára, Borzsa vára, avagy a vári vár története (II)
Borzsa várának pusztulása (III)
Borzsa várának pusztulása (IV)
Salamon király, mint remete
Királyszék
A dédai Tóvár
A Kovászói vár
A Kelemen-hegy története
Szépasszony dombja (I)
Szépasszony dombja (II)
Szépasszony dombja (III)
Szépasszony dombja (IV)
Kígyós
Kaszony eredete (I)
Kaszony eredete (II)
A guti kincs
Namény keletkezése
Szernye tó keletkezése
A Szernye tó lidérce

A BORZSA VÖLGYE
Boronka várromjai

MUNKÁCSI JÁRÁS
Munkács eredete (I)
Munkács eredete (II)
Álmos Munkács alatt
Kockavetés
A munkácsi vár kútja (I)
A munkácsi vár kútja (II)
A munkácsi várkút mondája (III)
Nagy Lajos király Munkácson
A munkácsi kolostor keletkezése
A szarkahegyi Szentelt kút
A derceni hegy (I)
A derceni hegy (II)
Elsüllyedt helységek és harangok
Az iványi papné
Óvár tündére

A LATORCA VÖLGYE
Macskadomb
Az eskü
Regék a tatárokról
A Jajkun család
A herceg réve
A csorbai elásott kincs
Anyai szeretet
A vadak istenei

UNGVÁRI JÁRÁS
Miczbán
A Kastély-domb mondája (II)
A gerényi várnak és kormányzójának, Gragisszának legendája
A nevickei vár borostyánja
A nevickei menyasszony
A Szerednyei vár és Dobó István sírja

NAGYSZŐLŐSI JÁRÁS
Kankóvár mondája
Nevetlenfalu
Forgolány
Tatár betörések
Levelek a tatár rabságból
A tatár betörések emléke Aklihegyen

FELSŐ-TISZA-VIDÉK
Máramaros eredete
A huszti Vörösdomb
A Szerelem dombja és a Szerelem völgye
A fejedelem aranyhintója
A Várhegyi nóta
A viski Várhegy
A viski Várhegy (II)
Técső nevének eredete
Saján keletkezésének legendája
A técsői Kápolna-domb
Úrmező (I)
Úrmező (II)
Bustyaháza
Kerekhegy, alias Libaváros
Pintye Gregor haragszik
Az aknaszlatinai Kunigunda-akna neve
Kőrösmező
Honnan ered a Hóvár, Hoverla neve?

A RUSZIN MONDÁKBÓL
Ruszin és magyar
Huculok - a ruszinok legkisebb törzse
A legendás Oleksza Dovbus
A varangybéka és forgószél
Gusli
A Neszamovite-tó legendája
Szinevéri-tó
Szinevéri-tó (tengerszem) keletkezéséről
Suhaj, a betyár
Örök szerelem - a Hoverla csúcs legendája
Szerelem-szikla
Nárciszok völgye
Havasi kürt
A verécei monda
A verjacjai Mária Terézia

MONDÁK A TISZA EREDETÉRŐL
Rege a Tiszáról
A Tisza eredete
A Fehér-Tisza
A Fekete-Tisza
A szőke Tisza
A Fekete- és Fehér-Tisza eredete (I)
A Fekete- és Fehér-Tisza eredete (II)

TÖRTÉNETI MONDÁK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL
Denikő
A sándorfalvi sóskút legendája
Mátyfalva és Fancsika
Mátyás és a ruszinok. I.
Mátyás és a ruszinok. II.
Mátyás király és a pogány asszony
Mátyás király és a kondás
Mátyás király és a részeg katona
Mátyás lustája
Mátyás király a piacon kaszáltat
Mátyás király az urakkal kapáltat

MONDÁK A KURUCKORBÓL
Kölcsön kölcsönért
Rákóczi és Esze Tamás
"Kerekhegyem, Kalmárom"
Kadacs vitéz (I)
Kadacs vitéz (II)
Kuruc kincsek a Kelemen-hegyben, avagy Vitéz Nagy János fiára hagyott testamentuma
A szántóvas, mint mérték
Rákóczi virágai
A kis Rákóczi és a térkép
Rákóczi munkácsi alagútja
Isnyétei kurucok
A lakodalmazó kurucok
Az elevenen befalazott lány
A Lemácskin
Esze Tamás és az újlaki sóhivatal
Esze Tamás a tiszai átkelés
Rákóczi ezredese
Rákóczi turulmadara
A pálfüzesi kurucles
Rákóczi kémje
Farkasfalvi Farkas Fábián kurucvezér mondája
Rákóczi bökényi fája
Rákóczi utolsó országgyűlése
Mikes kútja
Rákóczi menekülése
Kurucok a huszti várban
Mulatság a huszti várban
A máramarosi Bovcár-kút
A fejedelem utolsó éjszakája
A pudpolóci asztal
Száldobos

ADOMÁK ÉS MONDATÖREDÉKEK
Beregszászi járás
Ilosvai járás
Munkácsi járás
Szolyvai járás
Volóci járás
Ungvári járás
Perecsenyi járás
Nagybereznai járás
Nagyszőlősi járás
Felső-tisza-vidék
Ökörmezői és a rahói járás

MONDATÖREDÉKEK A KURUC KORRÓL
Rákóczi életéről, családjáról, vagyonáról és cselekedeteiről
Bujdosás
A kuruc idők visszavárása
Emlékhelyek
Kutak, források
Rákóczi és kuruc fák
Szépasszony dombja (domb, halom, kuruchalom)
Hiedelmek
Kincsek
Kuruc- és Rákóczi-emlékhelyek

FALUCSÚFOLÓK
Papiba' taligán jár a liba
Rókák, bokorugrók, ködúsztatók
Csacsifalva, dungók, torzsások, hurkások

JEGYZETEK (Dupka György)

UTÓSZÓ (Zubánics László)


Fülszöveg

Mondagyűjteményünket a különböző kiadványokban lappangó történeti, helyi mondákból és mondatöredékekből állítottuk össze. Legutóbb a kiadó ehhez hasonló gyűjteményt 1992-ben jelentetett meg Rákóczi virágai címmel.

Ebből a válogatásból is kiolvasható, hogy jelentős történelmi időszak volt az itt élő emberek számára a honfoglalás, a tatárdúlás, Mátyás királynak az egész nemzet életét befolyásoló uralkodása, a Thököly- és a Rákóczi-szabadságharc. Ezek között vannak olyanok is, amelyek az itt élő ruszinok folklórkincsében is megtalálhatók. Közös sajátosság, hogy valamennyi monda e tájban gyökerezik, itteni történelmi eseményekkel, személyekkel, várakkal, várromokkal, helységekkel, folyókkal, hegyekkel, tavakkal stb. kapcsolatosak, és sajátos módon tükrözik vissza az itt élő magyarság és ruszinság történelemszemléletét, érzelmi viszonyulását a sorsukat meghatározó történelmi eseményekhez.

Szinte valamennyi kárpátaljai várról/várromról maradt fenn legenda és monda, de legendás történetek, mondatöredékek kötődnek vidékünk számos településéhez is. A régi magyar irodalmi alkotások szintén bizonyítani tudják, hogy az e tájon született mondák, történetek hatása alól nem is akarták kivonni magukat az írók, költők sem. A mondákba öltözött történelmi múlt, a legendás hősöket dajkáló vidék, a meséket termő táj megragadta több magyar írónak, költőnek (Tompa Mihály, Jókai Mór, Juhász Gyula, Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula stb.) is a lelkét.

A mondagyűjteményt, amely a szülőföld honismeretének sajátos tárháza, a felnövekvő nemzedékek figyelmébe is ajánljuk, hiszen ebből reményeink szerint erőt, hitet, büszkeséget merítenek majd.

Az összeállítók