Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Nemzeti környezeti nevelési stratégia

TARTALOM, BEVEZETÉS


Tartalom


Előszó az 1. kiadáshoz
Ajánlás a 2. kiadáshoz

Bevezető
Bevezetés
Rejtett stratégiák

I. A Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia elvi-elméleti és tudományos háttere
Környezeti nevelés a fenntarthatóságért
Értékek és alapelvek
Pedagógiai háttér "környezeti nevelés - a fenntarthatóság pedagógiája"
Minőségbiztosítás a környezeti nevelésben

II. Magánélet, személyes környezet
Anyagi kultúra (tárgykultúra, mesterséges környezet)
Család, háztartás, életmód
Egészségfejlesztés
Szabadidő, turizmus, hobbi

III. Társadalmi környezet
Hagyományok
Művészetek
Tudomány
Vallás
Gazdaság, termelés
Kereskedelem
Munkahely
Jog
Önkormányzat és helyi társadalom
Civil közélet és a társadalmi szervezetek
Környezeti információs rendszerek, számítástechnika, e-világ
Közlekedés
Kommunikáció és média
A környezeti nevelés finanszírozása
Nemzetközi együttműködés, nemzetközi kapcsolatok

IV. Az intézményes környezeti nevelés - oktatás - képzés
Az életkorok sajátosságai
Iskolás kor előtti környezeti nevelés
Tanóra, tantárgy
Iskolai tanórán kívüli környezeti nevelés
Megújuló tantervek
Iskolán kívüli környezeti nevelés
Szakképzés
Felsőoktatás
Pedagógusképzés
Felnőttoktatás

V. A megvalósítás felé
A környezeti nevelés eszközrendszere
A Stratégia megvalósításáért
Az ajánlások megvalósítása: egy projekt


Bevezetés

Hazánkban 1998-ban, civil kezdeményezésre, 1 éves előkészítés után, megjelent a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia első kiadása. Tartalmának mélységét illetően a miénk is illeszkedik a legtöbb külföldi hasonló indíttatású stratégiához: általános iránymutató. Kitekintését illetően viszont egyedülállóan gazdag. Nemcsak a többiben legtöbbször tárgyalt területeket, a közoktatást, médiát, államigazgatást célozza meg, hanem a magánélet és a társadalom szinte minden területét felöleli, keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel kicsi és nagy, tanár és művész, főnök és beosztott, társadalmi aktivista és köztisztviselő hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarországon a környezeti tudatformálás eredményeképpen a természeti és emberi környezet állapotában tartós és megalapozott javulás következzék be.

A Stratégiát azért hoztuk létre, azért frissítettük és bővítettük 2003-ra, és azért újítottuk 2009-ben is, hogy e cél elérésében:

- legyen áttekintésünk a legfontosabb társadalmi jelenségek és a környezeti nevelés kapcsolatáról,

- javuljon a környezeti nevelők együttműködése, bármilyen hivatásúak és bármely szektorban dolgoznak is,

- legyen hatékonyabb a munkájuk,

- jobban használják ki a törvények, rendeletek, körülmények adta lehetőségeket,

- jobban támaszkodjanak az elérhető forrásokra, és több forrás legyen.

Az 1998-as kiadásból 6000 példány került - ingyenesen - az érintettek kezébe, és több száz angol nyelvű példány a külföldi érdeklődőkébe. Elfogyott, és eltelt néhány év. Eredeti szándékunk az volt, hogy a Stratégiát időről időre revízió alá vegyük. 2000-2001-ben az ország 5 településén folyt a Stratégia egyes fejezeteinek szakmai vitája, majd a megújított szövegek általános vitáját országos konferencián tartottuk meg, Zánkán. Az eredeti fejezetek zöme megmaradt, de új fejezetek is megjelentek. Új elem volt, és a tájékozódást segítette, hogy a szövegeket témakörökbe soroltuk, és jelentősen megújultak egyes szövegek is. A kiadás költségeire 2003-ban kaptunk támogatást. Idén megint csak a megújításig jutottunk el, és a kor követelményeinek megfelelően "kitehetjük" az internetre a szöveget, de reméljük sikerül majd ezt is megjelentetni könyv formában, mert a Stratégia sokoldalú hasznosítása miatt ennek volna haszna. A 2010-es Stratégia legfontosabb új elemei a gazdaság, kereskedelem, munkahely és közlekedés témáinak külön fejezetbe sorolása, kibontása, a fenntartható fogyasztás és a méltányos kereskedelem tanításának előkészítéséhez. Tovább finomodott a környezeti nevelés és a fenntarthatóságért tanulás kapcsolatrendszerének feltárása, meghatározása.

A Stratégia létével, széleskörű szemléletmódjával, mondanivalójával általában mindenki egyetért. A könyv tartalma általános elismerést aratott, hivatkozási alap lett sok alkalmazója számára, tankönyvként, olvasókönyvként használják számos felsőoktatási intézményben. Van tehát olyan, több száz aktív környezeti nevelő által az évek, viták, lektorálások, újabb viták során készített stratégiai alapvetésünk, amely szélesebb társadalmi kontrollnak is megfelelt.

Mi a helyzet a javaslatok megvalósulásával? Sajnos itt már nem lehetünk annyira derűlátóak és elégedettek - írtuk 2003-ban. Mostanra annyi változott, hogy differenciáltabban látjuk ezt a kérdést. Van sok javaslat, amely megvalósult, vagy pont olyan formában, ahogy leírták, vagy megvalósult valami általánosabb javaslat szellemében, vagy annak részterületeként (bővebben lásd a megvalósításról szóló fejezetben). Sok javaslat megmaradt szemléletformáló szentenciának, és van, ahol egyenesen visszalépésről kell beszélni. 2003-ban írtuk: "A legnagyobb sikernek ma az oktatási és a környezeti tárca együttműködési megállapodása tűnik." Nos, a KönKomp, ezen együttműködés megvalósítására létrehozott háttérintézmény, időközben - széleskörű zöld civil tiltakozás ellenére - megszűnt. De nem célunk itt ezt a kérdést részletesen boncolni, hiszen elmondható: a Stratégia önálló szövegkönyvként is jelentős dokumentum. A megvalósítást most azzal szeretnénk segíteni, hogy egy megvalósult és sikeres projektet mutatunk be, mintegy keresztmetszetben, esettanulmányként, a jó gyakorlat példájaként.