Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Szöllősi Benedek

Cantus Catholici

Régi és uj, deak és magyar ajitatos egyhazi enekek es litaniakIsmertető

Cantvs Catholici Régi és Uj Deak, és Magyar Ajitatos Egyhazi Enekek, es Litaniak: Kikkel a' Keresztyének esztendoe által való Templomi Solennitasokban, Processiókban, és egyéb ajitatosságokban szoktak élni: Most újonnan egybe szedettek, és a' Keresztyéneknek Lelki epueletekre, és vigasztalásokra, kibotsáttattak. Tellyesedgyetek bé Szent Lélekkel, szólván magatok koezoett Soltárokkal, és Dicsiretekkel, és lelki Enekekkel, énekelvén és dicsiretet mondván, a' ti sziveitekben az Urnak. ad Ephes. 5. v. 19. A. M. D. G. B. V. M et O. SS. H. A. P. R. Anno M.DC.LI. 4r. 269 lap. - Elül: cziml., ajánlás latinul és a k. olvasóhoz magyarul 5 sztlan levél, végül: mut. tábla és Errata 8 sztlan lap (az utolsó üres).

TOLDY, M. költ. tört. 2. kiad. 302. l. ezen r. cath. énekeskönyvet nem ismerte, legelsőnek állitván azt a Cancionalét, mely Szelepcsényi György esztergomi érsek rendeletére Nagy-Szombatban 1672-ben jelent meg.

Ajánlva van Kisdi Benedek egri püspöknek "Datum in Capitulo Agriensi, die 4. Oct. Anno M.DC.LI." A kegyes olvasóhoz intézett előbeszéd pedig "Koelt Szepesi Kaptalanban die 4. Octobr. 1631."

Pesti egyetem. - Pesti ref. coll. - S.-pataki ref. coll. (utolsó lev. hij.).

Forrás: Szabó I. (856)

http://www.arcanum.hu/oszk/