Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

"I. Rózsa- és galagonya-konferencia a Kárpát-medencében" nemzetközi konferencia
Gödöllő, 2015. május 29-30.

"1st Rose- and hawthornconference in Carpathian Basin" international conference
Gödöllő (Hungary), 29-30th May 2015.

TARTALOM/CONTENTS, KÖSZÖNTŐ


Tartalom/Contents, Köszöntő


Program

Köszöntő
Greeting
Borbás Emlékplakett
Borbás Memorial Plaque
Hoffmann Rózsa: Természet és iskola

ELŐADÁSOK:
Borhidi Attila: A Rosaceae család taxonómiai helyzete a zárvatermők rendszerében. [The Taxonomic Position of the Rosaceae Family in the Angiosperm System]
Géczi János: A rózsa jegye alatt. Az antropológiai nézetek kifejezése a különböző művelődéstörténeti időszakokban [Under the Sign of the Rose. Expressing Anthropological Viewpoints in Different Periods of Cultural History]
Balázs Kevey - László Ferencz - Imre Tóth: The Black hawthorn scrubs of the lower Danube region in Hungary [Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae ČARNI, FRANJIČ et ŠKVORC 2004]
Schmidt Peter A.: Species and Hybrids of Crataegus L. in Germany - an overview
Surányi Dezső: A naspolya eredete és elterjedése [Origin and Dissemination of Medlar, Mespilus germanica L.]
Török Péter: "Salve Rosa Pietatis" - A rózsa és Sárospatak kertművészete ["Salve Rosa Pietatis" - Roses and Sárospatak's Garden Art]
Vörösváry Gábor: Kultúrnövény vad rokonfajok változatosságának hasznosítása a növénynemesítésben [Utilization the Diversity of Crop Wild Relatives in Plant Breeding]
Berki Imre - Teleki Balázs: Erdők cserjeszintjének változása évtizedes léptékben [The Change of the Schrub Layer of Woodlands in the Scale of Decades]
Bese Gergő Péter: A pápák rózsája [Popes' roses]
Bori Zsuzsanna - Daood, Hussein - Sebestyén Mária Magdolna - Nagy József - Helyes Lajos - Kerényi-Nagy Viktor: Őshonos galagonyafajok termés beltartalmi értékeinek vizsgálata (előtanulmány) [Study of Nutritional Value of the Native Hawthorn Species (Preliminary Study)]
Bőhm Éva Irén: Vadrózsák és galagonyák a Szentendrei-szigeten. [Wildroses and Hawthorns in Szentendre Island]
Dános Béla - Kiniczky Márta - Kocsis Janka: A Gyógynövénykutató Intézet rózsa és galagonya alapú készítményei [Rose and Hawthorn Based Products from the Research Intitute for Medicinal Plants and Herbs]
Erdélyi Éva - Tarján Tamás: A vágott virágok és rózsák termesztése, exportja és importja az EU-ban és hazánkban - áttekintés az elmúlt évtized tényei és folyamatai alapján [Production, Export and Import of Cut Flowers and Fresh Cut Roses in the EU and Hungary - Facts and Trends During the Last Decade]
Géczi János: Rózsák Lippai János: Posoni kertjében [Roses of Lippai J. Posoni kert]
Házi Judit: A rózsafélék családjába tartozó különböző fajok viselkedése a másodlagos szukcesszió során [Behavior of Different Rosaceae Species During the Secondary Succession]
Isépy István: A Füvészkerti rózsagyűjtemény története [The History of Rose-colection in Botanical Garden of Eötvös Lóránd University (Füvészkert)]
Khapugin, Anatoliy A.: Chorology of Taxa from Genus Rosa L. (Rosaceae ADANS.) in the Moksha River Basin with Special Focus on Rosa villosa L., Rosa glauca POURR. and Rosa rubiginosa L.
Khapugin, Anatoliy A.: Cultivated roses (Rosa L., Rosaceae ADANS.) of the Republic of Mordovia (Central Russia) and Adjacent Regions
Kovács Szilvia - Fenes Éva Anita - Tóth Magdolna: Csipkebogyó nemesítés gyümölcstermesztési céllal a BCE Gyümölcstermő Növények Tanszéken [Rosehip Breeding Program at the Department of Pomology of Corvinus University of Budapest]
Negrean Gavril - Karácsonyi Károly: Románia Nyugati-síkságán jelzett rózsafajok áttekintése. [Overview of Rosa species in Western Foodplan of Romania]
Penksza Károly - Házi Judit - Wichmann Barnabás - Fürjes Zsuzsa - Szőke Péter - Hajnáczki Sándor - Sutyinszki Zsuzsanna - Szentes Szilárd: Összehasonlító gyepgazdálkodási vizsgálatok magyarországi gyepekben és cserjés legelőkön. [Botanical Investigation and Grassland Management on the Hungarian Grasslands and Bushy Pastures)
Bakay László - Rovná, Katarína: Utilization of botanical roses in urban context
Surányi Dezső - Szani Zsolt: Egy monotipikus faj diverzitási és hibridizációs korlátai naspolyafajták- és hibridek [A monotypical species diversity and hybridization barriers: medlar cultivars and hybrids]
Sütöriné Diószegi Magdolna - Szabó Veronika - Magyar Lajos - Honfi Péter: A Budai Arborétum galagonya gyűjteménye [Hawthorn Collection in Arboretum of Buda]
Sołtys-Lelek, Anna - Barabasz-Krasny, Beata: Genera Rosa l. in Poland - Current Research and the Perspectives of Future Study on the Subject
Szabó Veronika - MAGYAR Lajos - HROTKÓ Károly: Amúri galagonya (Crataegus pinnatifida BUNGE var. major N. E. BR.) szaporítása és gyümölcsvizsgálata [Propagation and Fruit Trials of Chinese hawthorn (Crataegus pinnatifida BUNGE var. major N. E. BR.)]
Szirmai Orsolya - Horel Judit - Pándi Ildikó: A Szent István Egyetem Botanikus kertjének tematikus gyűjteményei, fókuszban a rózsa és galagonya génbank [Tematic Collections of Botanical Garden of Szent István University: spotlight the roses and hawthorns]
Teleki Balázs: A töviskes cserjések (Prunetalia) természetvédelmi jelentősége [Important of the Prunetalia Schrublands in the Nature Conservation]
Tóth Zsuzsa - Kerényi-Nagy Viktor - Fogarasi Gábor - Endrédi Anett - Kissné Uzonyi Ágnes - Tolnai Márton - Pócs Tamás - Molnár Csaba - Buschmann Ferenc - Juhász Tibor - Nagy János György: A Jászság kistérség edényes flórája, különös tekintettel a Rosaceae fajokra [The Vascular-, Especially the Rosaceae Flora of the Jászság Microregion]
Kerényi-Nagy Viktor: Régi és új szempontok a galagonyák rendszerezésében [Old and New Aspects of the Hawthorn Taxonomy]
Kerényi-Nagy Viktor: Régi és új szempontok a rózsák rendszerezésében [Old and New Aspects of the Roses Taxonomy]
Kerényi-Nagy Viktor: In memoriam Udvardy László (1968-2010)
Bakay László - Raček, Marcel - Rovná, Katarína - Kerényi-Nagy Viktor: Rosa rubiginosa L., a New Rose Species for the Flora of Malta
Barna Zsolt: Érdekes rózsa előfordulások Cegléd környékén [Interestingly rose datas around Cegléd]
Boronkay Gábor: Termesztett rózsa (Rosa hybrida hort.) fajták virágszínkategóriáinak kialakítása kolorimetria és matematikai-statisztika segítségével [Creating Classes for Flower Colours of Garden Rose (Rosahybrida hort.) Cultivars using Colorimetry and Mathematical Statistics]
Dénes Andrea - Varga Anna - Bartha Sámuel Gergely - Tóth Mónika - Dénes Tünde - Papp Nóra: Rózsa- és galagonyafajok a magyar népi táplálkozásban [Rose and hawthorn species in the traditional Hungarian foods]
Kerényi-Nagy Viktor: A kisvirágú rozsdás rózsa (Rosa Xbigeneris DUFF.) taxonómiája [The Taxonomy of Rosa Xbigeneris DUFF.)
Lőkös László - Varga Nóra - Sass-Gyarmati Andrea - Kerényi-Nagy Viktor - Pócs Tamás: A budapesti Vöröskő-vár Prunetalia cserjéseiben termő mohák, zuzmók és zuzmólakó gombák [Moss, Lichens and Lichenfungi of Prunetalia Shrubs on the Vöröskő-vár (Budapest)]
Marciniuk, Jolanta - Marciniuk, Paweł - Oklejewicz, Krzysztof - Wolanin, Mateusz: Running wild of Rosa rugosa in the Polish Carpathians
Mrkonjič, Zorica - Nađpal, Jelena - Šibul, Filip - Ćuk, Mirjana - Lesjak, Marija - Majkić, Tatjana - Beara, Ivana: Rosa arvensis HUDS. 1762 Rose Hip Extracts and Preserves as a Source of Phytochemicals with Antioxidant Properties
Nađpal, Jelena - Pintać, Diandra - Anaćkov, Goran - Ćetojević-Simin, Dragana - Lesjak, Marija - Beara, Ivana - Mimica-Dukić, Neda: Antiinflammatory Activity and Phenolic Profile of Rosa dumalis BECHTS. 1842
Nagy József - Kerényi-Nagy Viktor - Helyes Lajos - Stefanovitsné Bányai Éva: Négy Magyarországon őshonos Crataegus taxon néhány endogén paraméterének összehasonlítása [Comparison of certain endogenous parameters of four Crataegus taxa native to Hungary]
Oklejewicz, Krzysztof - Chwastek, Eugeniusz - Wolanin, Mateusz: Crataegus altaica (LOUDON) LANGE - a New Kenophyte in the Polish Carpathians flora?
Peti Erzsébet - Málnási Csizmadia Gábor - Oláh Imre - Schellenberger Judit - Veres Emese - Baktay Borbála: Rózsafélék (Rosaceae) néhány fajának ex situ megőrzése és vizsgálata a Pannon Magbankban [Ex-situ Conservation and Investigation of Some Rosaceae Species in Pannon Seedbank]
Rogus, Anastazja - Wróbel, Matylda - Oklejewicz, Krzysztof: Topographic Factors Influence on Florescence and Fructification C Xmacrocarpa HEGETSCHW.
Stadnicka-Futoma, Agata: The genus Rosa (Rosaceae) on the Carpathian Foreland.
Trenyik Petra - Szirmai Orsolya - Barczi Attila - Czóbel Szilárd: Prunetalia elemek előfordulása eltérő korú börzsönyi tölgyes állományokban [Occurrence of Prunetalia Elements in Different Ages Oak Stands in the Börzsöny Mountains]
Wolanin, Mateusz - Wolanin, Magdalena - Oklejewicz, Krzysztof: The Occurrence of Rosa gallica L. in the Polish Carpathians
Wróbel, Matylda - Oklejewicz, Krzysztof - Rogus, Anastazja: Is it Possible to Identify the Species of Crataegus Using the Leaves from Elongate Shoots.


Köszöntő

A Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara az ország legnagyobb agrár-, környezettudományi és vidékfejlesztési felsőoktatási intézménye. Szakmai műhelyeinkben az élhető környezet, a vidék és az egészséges élelmiszerek előállításához szükséges tudásanyagot közvetítjük, a minőség központú gyakorlati képzést előtérbe helyezve. Mindezek alapján felvetődik a kérdés: miért érezzük úgy, hogy a Kar küldetéséhez közvetlenül nem kapcsolódó "Rózsa- és galagonya-konferencia a Kárpát-medencében" c. rendezvényt támogatnunk kell? Ha valaki veszi a fáradságot és betekint a konferencia tartalmi összefoglalóiba, akkor meggyőződhet döntésünk igazáról. A természettudományi és agrár-területek szoros kapcsolatát bemutató konferencia igen jó lehetőséget biztosít a két terület művelők kutatásainak megismerésére, az eredmények közös értelmezésére.

A konferencia központi szereplői, a domboldalak menyasszonyának is nevezett galagonyabokrok fehér virágai tavasszal beborítják a hegyoldalt, ősszel pedig izzó piros bogyókkal varázsolják el a kirándulókat. Régen a galagonyabokrokat a tündérek találkozóhelyének tekintették, ezért a szántás idején köröket rajzoltak köréjük, nehogy az ekével háborgassák őket. A galagonya virágzása biztos jele volt annak, hogy vége a télnek, kezdődhetnek a mezőgazdasági munkák, melyek jó termést ígérnek. Ennek az értékmegőrzésnek lehetünk tanúi a konferencián, hiszen az antik világban már ismert gyógyító hatású galagonya gyümölcseivel színesítheti a hazai gyümölcspiac palettáját, beltartalmi értékei alapján pedig korunk népbetegségének egyik ellenszereként szolgálhat. Kívánom, hogy a konferencia minden résztvevője sok értékes gondolattal térjen haza, és tegyen meg mindent azért, hogy a természettudományi és agrár-területek egységét, kapcsolatát hirdető konferencia értékeit megőrizhessük.

Posta Katalin
DSc.habil
dékán