Nyomtassa ki az oldalt!

Varga Aranka (szerk.):
A nevelésszociológia alapjai


Hátlap - Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai. PTE BTK NI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs, 2015

Kötetünk tanulmányai a nevelésszociológia széles körét fogják át. A tudományág történetétől a jelen rendszerszintű és kisebb csoportokat érintő problémáinak feltárásáig elemzik az oktatás és nevelés folyamatát, ennek a folyamatnak az intézményeit, ágenseit. Mindezt azzal a szaktudással és szándékkal, hogy a ma felsőoktatásban tanulók, az oktatás gyakorlati problémáival később hivatásszerűen foglalkozók alapos ismereteket kapjanak ezekről a kérdésekről.

Forray R. Katalin