DOI 10.15170/BTK.2015.00003
Varga Aranka (szerk.):
A nevelésszociológia alapjai

PTE BTK Neveléstudományi Intézet
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
Wlislocki Henrik Szakkollégium
Pécs, 2015

ISBN (html) 978-963-642-852-5
ISBN (print) 978-963-642-805-1

Felelős kiadó: Orsós Anna

Az elektronikus kötet szerkesztése lezárva:
2015. szeptember 21-én.Címlap / Hátlap


Impresszum


Tartalomjegyzék


Forray R. Katalin:
BevezetésMeleg Csilla:
Nevelésszociológiai problémakörök
és nézőpontokBigazzi Sára:
Tudás és kontextus:
a szociális reprezentáció elméleteKozma Tamás:
Az oktatási rendszer szociológiájaBoreczky Ágnes:
Családkutatások nevelésszociológiai nézőpontbólPusztai Gabriella:
Tőkeelméletek az oktatáskutatásbanTorgyik Judit:
Multikulturalizmus, interkulturális nevelésFehérvári Anikó:
Társadalmi mobilitás és az iskolaV. Gönczi Ibolya:
A gyermekvédelem és az iskolaVarga Aranka:
Esélyegyenlőség és inklúzió az iskolábanHuszár Ágnes:
A nyelvi szocializáció és az iskolaLannert Judit:
Hatékonyság, eredményesség és méltányosság a közoktatásban


Az elektronikus változatot készítette:
Ambrus Attila József
()