Prof. Dr. Józsa László (1935-2014)
rövid életrajza és bibliográfiájaÖsszeállította: Makra Szabolcs

Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tár
H-1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. Hungary.
E-mail:
makra@nhmus.hu


Absztrakt - 704 cikke jelent meg magyar, osztrák, német, lengyel, csehszlovák, jugoszláv, olasz, angol, svéd, dán, finn, görög, amerikai (USA és Kanada), ausztrál és szingapuri szakfolyóiratokban, valamint 33 tanulmánya és 15 könyve. Kutatásainak fő iránya az ínak és az izmok patológiája volt. Publikációinak nagy része recens patológiai tárgyú, de orvostörténeti, paleopatológiai és bizantinológiai munkáinak száma is meghaladja a százat. Humán patológiai vizsgálódásai mellett növénytani (a növényi polysaccharidák) és állatorvosi (a szarvasmarhák epekövei) kutatásokban is részt vett. A Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárának munkatársaival 1989-től kezdve dolgozott együtt.

Kulcsszavak - biográfia, bibliográfia, patológia, antropológia, Magyarország.
Józsa László (1935-2014)
(fotó: Duna tv, Magyar ismeretterjesztő film, adásnap: 2008. július 13.)Életrajz

1935. április 26-án született Fehérgyarmaton.

1953 Érettségizett Egerben.

1953-1959 Debreceni Orvostudományi Egyetemre járt.

1959 Summa cum laude végezte el az egyetemet.

1959-1967 A kecskeméti Megyei Kórház Pathologiai Osztályán dolgozott.

1962 Patológiai szakképesítést szerzett "kórbonctani és kórszövettani vizsgálatok"-ból a Budapesti Orvostudományi Egyetem I. Kórbonctani és Kísérletes Rákkutató Intézetében.

1967-1968 A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának Kórbonctani Intézetében dolgozott.

1968-1999 Az Országos Traumatológiai Intézet Kórszövettani Osztályán dolgozott, később osztályvezető lett.

1970-ben a berlini Virchow Intézetben csaknem egyéves, közben a leningrádi Tengerbiológiai Intézetben kéthetes tanulmányúton vettem részt.

Kandidátusi értekezését az erek köztiállományának vizsgálatáról, 1972-ben védtem meg.

1978-1986 között az Országos Traumatológiai Intézet tudományos- és kutatási igazgatója.

1978-ban a Turkui Egyetem (Finnország) Sportorvosi Kutatóintézetében 4 hónapos tanulmányúton vett részt.

1980 MTA orvostudományok doktora fokozatot szerzett "A kéz és karizmok elváltozásai ín- és mozgatóideg sérülése után" című értekezésével.

1982 Kinevezték az Országos Traumatológiai Intézet Tudományos Főigazgató helyettesévé és a "Munka Érdemrend" arany fokozatával tüntették ki.

1985-ben Hanoiban és Saigonban (Vietnám) járt tanácsadóként.

1986-ban kutatóprofesszori kinevezés kapott a finnországi Tamperei Egyetemen, ekkor budapesti állásáról lemondott. Az év egy részében Budapesten, másikban Tamperében és Turkuban dolgozott.

1987-ben Havannában és Santiago de Cuba városában tanácsadóként tevékenykedett.

1991-ben rövid ideig a kevoi Sarkköri Kutatóállomáson dolgozott.

1994 a New York Academy of Sciences rendes tagjává választotta.

1997 vendégprofesszor volt a Honkongi "Prince of Wales" Egyetemen.

1999 nyugdíjba vonult.

2000 Finnországi oktatói tevékenységét befejezte.

2014. november 25-én hunyt el Budapesten.

A Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet folyóirat olvasószerkesztője, lektora; az Anthropologiai Közlemények szerkesztőbizottsági és a MTA Anthropologiai Bizottságának tagja volt.

Korábban több külföldi és hazai orvosi tudományos társaság tagja, az Európai Hisztokémiai Társaság Társelnöke, az Európai Állatkerti Állatorvosok Társaságának tiszteletbeli tagja volt, nyugdíjazása után csak a Magyar Pathologusok Társasága és Magyar Orvostörténeti Társaság tagságát tartotta meg.

Paleopathologiai munkásságát "A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei" című (1996), valamint egy összefoglaló és metodikai jellegű, "Paleopathologia : Őseink betegségei" című monográfiában (2006) tette közzé.Bibliográfia

Tudományos cikkek és könyvek

 1. Józsa L. 1960: A malakoplakia pathogenesiséről két boncolt eset kapcsán. - Magyar Sebészet 13(6): 406-410.

 2. Józsa L. & Lóránd P. 1961: Szokatlan nagyságú Wilms-tumor. - Magyar Sebészet 14(4): 233-236.

 3. Józsa L. 1961: Beiträge zur Pathogenese der Malakoplakie. - Zeitschrift für Urologie 54(8): 465-470.

 4. Józsa L. 1961: A Zuckerkandl szerv paragangliomájáról. - Magyar Onkológia 5(3): 159-161.

 5. Kiss Gy., Józsa L. & Lusztig G. 1961: Beiträge zur Klinik und Pathologie des primären Tubenkrebses. - Zentralblatt für Gynäkologie 83(40): 1603-1609.

 6. Józsa L. & Lusztig G. 1961: A máj primaer reticulosarcomájáról. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 1(3): 202-206.

 7. Józsa L. 1961: Über das Paragangliom des Zuckerkandlschen Organs. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 102(9-11): 488-491.

 8. Józsa L. & Lusztig G. 1961: Über das primäre Retikulosarcom der Leber. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 102(9-11): 492-496.

 9. Józsa L., Steczik A. & Lusztig G. 1961: Hirtelen halált okozó agyalapi chordoma. - Ideggyógyászati Szemle 14(7): 220-222.

 10. Józsa L. 1961: Agyalapi lipoma esete. - Ideggyógyászati Szemle 14(11): 338-340.

 11. Józsa L., Győri Gy. & Lusztig G. 1961: A fejlődési rendellenességek gyakorisága a kecskeméti és debreceni megyei kórház sectios anyagának tükrében. - Gyermekgyógyászat 12(12): 372-379.

 12. Pataky J., Perneczky M. & Józsa L. 1961: Durch Meningeom bedingte akute hämolytische Anämie. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 16(8): 345-347.

 13. Lusztig G., Sajtos L., Pataky J., Józsa L. & Perneczky M. 1961: Die Wirkung von Dextran in Spiegel der hämochemischen Untersuchungen. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 16(18): 807-811.

 14. Pataky J., Szikulai L., Sajtos L., Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1961: Klinische Beobachtungen bei Atherosklerose in Zusammenhang mit der Verabreichung von Dextran. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 16(19): 854-857.

 15. Józsa L., Sajtos L., Perneczky M. & Lusztig G. 1961: Chemische Untersuchung der Aortenwand in experimenteller und durch Dextran gehemter Cholesterinsklerose. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 16(21): 935-938.

 16. Perneczky M., Justus Gy., Józsa L., Sajtos L. & Pataky J. 1961: Weitere Beiträge zu den durch Dextran verursachten hämochemischen Veränderungen (Serumeiweiss-, Lipoidfraktion). - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 16(22): 998-1002.

 17. Sajtos L., Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1962: Chemischen Untersuchungen bei der durch Dextran gehemten Cholesterinsklerose. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(1): 13-19.

 18. Józsa L., Sajtos L., Perneczky M., Pataky J., Szikulai L. & Lusztig G. 1962: Die Frage des antiatherogenen Effekts und Wirkungsmechanismus des Dextrans. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(3): 114-122.

 19. Lusztig G., Józsa L., Perneczky M. & Sajtos L. 1962: Hämmung der experimentellen Cholesterinsklerose mit Dextran. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(4): 152-160.

 20. Józsa L., Sajtos L., Perneczky M., Szikulai L. & Lusztig G. 1962: Dextran und Histaminwirkung. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(4): 173-181.

 21. Józsa L., Perneczky M., Pataky J. & Lusztig G. 1962: Untersuchung der Dextran- und Heparinwirkung am Mesoappendix von Kaninchen. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(5): 203-207.

 22. Lusztig G., Józsa L., Perneczky M., Sajtos L., Szikulai L. & Pataky J. 1962: Untersuchung der Zusammenhanges der Schilddrüsenfunktion und der antiatherogenen Wirkung des Dextrans. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(6): 238-242.

 23. Józsa L., Sajtos L., Perneczky M., Bakóczay L. & Lusztig G. 1962: Über die Änderung des Heparingehaltes des blutes bei alimentärer Hyperlipämie. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(15): 689-691.

 24. Józsa L., Borka I. & Lusztig G. 1962: Über den Pathomechanismus der in Begleitung von Infektionskrankheiten auftretenden Blutungen. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 17(21): 977-980.

 25. Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1962: Histologische Beobachtungen mit Dextran und bei experimenteller Cholesterinsklerose. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 103(5-6): 200-213.

 26. Lusztig G., Sajtos L., Pataky J., Józsa L. & Perneczky M. 1962: Dextrán hatása a vérkémiai vizsgálatok tükrében. - Kísérletes orvostudomány 14(1): 28-40.

 27. Lusztig G., Józsa L., Perneczky M., Sajtos L., Pataky J. & Szikulai L. 1962: A dextrán antiatherogén effektusa és a hatásmechanizmus kérdése. - Kísérletes orvostudomány 14(5): 458-467.

 28. Józsa L., Sajtos L., Perneczky M., Bakóczay L., Pataky J. & Lusztig G. 1962: A vér heparintartalmának változása alimentáris hyperlipaemiában. - Kísérletes orvostudomány 14(5): 523-526.

 29. Józsa L., Perneczky M, Pataky J., Honti G. & Lusztig G. 1962: A dextrán hisztaminszerű hatásának vizsgálata. - Kísérletes orvostudomány 14(6): 561-566.

 30. Józsa L. & Pataky J. 1962: Az időskori látens vesetumorok. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve [1]: 185-188.

 31. Józsa L., Sajtos L., Perneczky M., Bakóczay L., Pataky J. & Lusztig G. 1962: A vér heparin tartalmának változása alimentáris hyperlipaemiában. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve [1]: 189-192.

 32. Pataky J., Perneczky M. & Józsa L. 1962: Meningeoma okozta acut haemolyticus icterus. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve [1]: 235-239.

 33. Szederkényi Gy., Józsa L., Perneczky M., Pataky J. & Pintér S. 1962: Adatok a Di Guglielmo betegség differenciál diagnózisához. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve [1]: 251-257.

 34. Kiss Gy., Lusztig G. & Józsa L. 1962: Adatok az elsődleges kürtrák pathologiájához. - Magyar Nőorvosok Lapja 25(2): 115-120.

 35. Sajtos L., Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1962: Kémiai vizsgálatok dextránnal gátolt kísérletes cholsterinsclerosisban. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 2(4): 264-271.

 36. Pataky J., Szikulai L., Sajtos L., Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1962: Klinikai megfigyelések atherosclerosisban dextránkezelés kapcsán. - Magyar Belorvosi Archívum 15(3): 106-110.

 37. Pintér S. & Józsa L. 1962: Adatok a vörhenyes őzlábgomba-mérgezés (Lepiota helveola Bresadola) valamint a phalloidin típusú gombamérgezések klinikumához, pathologiájához és therápiájához. - Magyar Belorvosi Archívum 15(6): 227-232.

 38. Józsa L. & Pintér S. 1962: Beiträge zur Histologie und Histochemie der Vergiftung mit Lepiota helveola. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 104(1-2): 1-5.

 39. Józsa L., Juhász Gy. & Lusztig G. 1963: Über Altersveränderungen im endogenen Heparinhaushalt. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 18(13): 609-612.

 40. Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1963: Histológiai megfigyelések dextránkezelés és kísérletes cholesterinsclerosis kapcsán. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 3(1): 38-47.

 41. Józsa L., Sajtos L., Perneczky M. & Lusztig G. 1963: Az aortafal kémiai vizsgálata kísérletes cholesterinsclerosisban és annak dextrán okozta gátlásakor. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 3(2): 102-107.

 42. Lusztig G., Józsa L., Perneczky M., Sajtos L., Szikulai L. & Pataky J. 1963: A pajzsmirigyműködés és a dextrán antiatherogen hatása közti kapcsolat vizsgálata. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 3(2): 131-136.

 43. Józsa L. & Pintér S. 1963: Adatok a vörhenyes őzlábgomba (Lepiota helveola Bresadola) mérgezés hisztológiájához és hisztokémiájához. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 3(3): 179-183.

 44. Józsa L. 1963: Az érelmeszesedés paleopathologiája. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 129-133.

 45. Józsa L. & Borka I. 1963: Az aorta aneurysmái. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 135-140.

 46. Józsa L., Borka I. & Lusztig G. 1963: Egyes fertőző betegségeket kísérő vérzések pathomechanizmusáról. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 141-148.

 47. Józsa L., Juhász Gy. & Lusztig G. 1963: Az endogénheparin-háztartás öregkori változása. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 149-154.

 48. Józsa L., Kurth J. & Szabó L. 1963: Hasi aorta-aneurysmába perforált nagygörbületi gyomorfekély. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 155-158.

 49. Lusztig G. & Józsa L. 1963: Gyomorhaemangioma esete. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 217-222.

 50. Perneczky M., Szederkényi Gy. & Józsa L. 1963: Szív- és nagyér-fejlődési rendellenességek 6 év csecsemő- és gyermeksectios anyaga alapján. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 231-235.

 51. Szederkényi Gy., Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1963: A fejlődési rendellenességek szerepe a csecsemőhalálozásban a kecskeméti Megyei Kórház sectios anyaga alapján. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 253-257.

 52. Szederkényi Gy., Józsa L., Perneczky M. & Lusztig G. 1963: Idegrendszer fejlődési rendellenességeinek előfordulása boncolási anyagunkban. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 2: 259-263.

 53. Józsa L., Steczik A. & Lusztig G. 1963: Über das primäre Ganglioneurom des Herzens. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 104(5-6): 257-260.

 54. Lusztig G. & Józsa L. 1963: Gyomorhaemangioma esete. - Magyar Sebészet 16(5): 313-315.

 55. Józsa L. 1964: Adatok az arthropathia psoriatica biokémiájához. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 3: 111-115.

 56. Józsa L. 1964: A mucopolysaccharidák szerepe a tumorok kórismézésében. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 3: 117-121.

 57. Józsa L. 1964: A thyreotrop hormon extrathyreoideális hatása. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 3: 129-133.

 58. Józsa L., Szederkényi Gy., Perneczky M. & Lusztig G. 1964: Einfluss des Thyreotropins auf den Mucopolysaccharidgehalt der Aorta. - Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie 337: 172-175.

 59. Józsa L., Szederkényi Gy., Perneczky M. & Lusztig G. 1964: Einfluss des Thyreotropins auf den Mukopolysacharidgehalt des retrobulbären Gewebes. - Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie 337: 176-178.

 60. Józsa L., Szederkényi Gy., Perneczky M. & Lusztig G. 1964: Az aorta mucopolysaccharida tartalmának qualitatív és quantitatív változása thyreotrop hormon hatására. - Kísérletes orvostudomány 16(3): 394-399.

 61. Józsa L., Perneczky M., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1964: Kémiai thyreoidektomia és thyreoidea kezelés hatása nyúlban a vér mucopolysaccharida tartalmára. - Kísérletes orvostudomány 16(6): 642-647.

 62. Lusztig G., Józsa L., Perneczky M. & Szederkényi Gy. 1964: A heparinháztartást befolyásoló egyes anyagokról és tényezőkről. - Haematologia hungarica 4(1): 99-107.

 63. Lusztig G., Józsa L., Perneczky M. & Szederkényi Gy. 1964: Egyes véralvadási tényezők változása kémiai thyreoidektomia, illetve thyreoidea és thyreotrop hormon kezelés után. - Haematologia hungarica 4(2): 407-415.

 64. Józsa L., Ikrényi I. & Lusztig G. 1964: Elsődleges májrák hathetes csecsemőben. - Gyermekgyógyászat 15(5): 155-158.

 65. Józsa L., Ikrényi I. & Lusztig G. 1964: Primärer Leberkrebs bei einem sechswöchigen Sauling. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 106: 134-137.

 66. Józsa L. & Pintér S. 1964: Separation of the origin of ascites and hydrothorax fluids on the basis of their mucopolysaccharide content. - British journal of cancer 13: 484-489.

 67. Józsa L., Perneczky M., Pataky J. & Lusztig G. 1964: Dextrán- és heparinhatás vizsgálata nyulak mesoappendixén. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 4(1): 9-13.

 68. Józsa L., Kurth G. & Szabó J. 1964: Hasi aorta-aneurysmába perforált nagygörbületi gyomorfekély. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 4(2): 92-95.

 69. Józsa L., Szederkényi Gy., Perneczky M. & Lusztig G. 1964: A thyreotrop hormon hatására létrejövő qualitatív és quantitatív mucopolysaccharida-változások vizsgálata retrobulbaris szövetben. - Szemészet 101(3): 139-143.

 70. Józsa L., Siegmund G. & Lusztig G. 1965: Durch Heparinoid (Thioctsaure) bewirkte Veränderungen in Uronsaure-gehalt des Blutes. - In: Siegmund G. (hrsg.): Thioctsäure. Chemiewerk-Homburg, Frankfurt am Main, pp. 178-192.

 71. Józsa L., Szederkényi Gy., Perneczky M. & Lusztig G. 1965: Die Wirkung der chemischen Thyreoidektomie, Thyreoid Therapie und des Thyreotrophormons auf dem Mucopolysaccharidgehalt des Blutes bei Kaninchen. - Endokrinologie 48(1-2): 44-51.

 72. Lusztig G., Józsa L., Perneczky M. & Szederkényi Gy. 1965: Über die Veränderungen einzelner Blutgerinnungsfaktoren nach chemischer Thyreoidektomie bzw. nach Behandlung mit Schilddrüsen- und thyreotropen Hormonen. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 20(1): 9-14.

 73. Józsa L. 1965: A szív primaer ganglioneuromája. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 5(3): 178-180.

 74. Józsa L. & Lusztig G. 1965: Bestimmung des Mucopolysaccharidgehaltes der Aortenwand in experimenteller Hyper- und Hypothyreose. - Hoppe-Seyler's Zeitschrift für physiologische Chemie 342(4-6): 183-186.

 75. Józsa L. & Lusztig G. 1965: Az aortafal mucopolysaccharida tartalmának vizsgálata kísérletes hyper- és hypothyreosisban. - Kísérletes orvostudomány 17(6): 590-595.

 76. Édes I., Fekete M. & Józsa L. 1965: Duodenumperforatio hétéves korban. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 55-57.

 77. Édes I. & Józsa L. 1965: Szokatlan nagyságú ízületi kő. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 59-63.

 78. Édes I., Lux J. & Józsa L. 1965: Diagnosztikus nehézséget okozó vándorlép a kismedencében. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 65-66.

 79. Józsa L. 1965: A fiatalkori érelmeszesedés gyakorisága osztályunk anyagában. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 103-108.

 80. Józsa L. 1965: A mucopolysaccharidák filogenesise. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 115-122.

 81. Józsa L. & Pintér S. 1965: A savós folyadékgyülemek eredetének elkülönítése mucopolysaccharida tartalmuk alapján. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 123-129.

 82. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1965: A tápcsatorna idegelemeinek histologiai képe anencephaliában. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 131-138.

 83. Lusztig G., Perneczky M. & Józsa L. 1965: A klinikopathologiai konferenciák szervezésének és vezetésének módszertani kérdései. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 181-192.

 84. Lusztig G., Szabó Zs. & Józsa L. 1965: Az elastase hatása a véralvadásra. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 193-202.

 85. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1965: Mucopolysaccharida vizsgálatok erythroblastosis foetalis (hydrops foetus universalis) kapcsán. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 241-244.

 86. Lusztig G., Szabó Zs. & Józsa L. 1965: Az elastase hatása a véralvadásra. - Haematologia hungarica 5(1-2): 181-190.

 87. Édes I., Fekete M. & Józsa L. 1965: A gyermekkori ulcusok sebészi kezelése. - In: Strehlinger L. & Dániel F. (szerk.): Időszerű irányelvek és eredmények a gyermeksebészetben : a Magyar Gyermeksebész Sectio 2. tudományos üléssorozata : Tihany, 1965. szept. 9-11. Zenemű Ny., Budapest, pp. 182-185.

 88. Józsa L., Perneczky M., Szederkényi Gy., Juhász Gy. & Lusztig G. 1965: Changes of endogenous heparin economy in old age. - In: Balázs A. (ed.): International Conference on Gerontology : Budapest, 1962. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 343-346.

 89. Józsa L. & Lusztig G. 1966: Die etiologische Differenzierung saurer Flüssigkeit-Sammlungen auf Grund ihres Mucopolysaccharidgehaltes. - In: Baufeld H. (hrsg.): Klinische Pathologie der Stoffwechselstörungen und Fortschritte in der Methodik der Klinischen Diagnostik : Erfurt, vom 31. Mai bis 2. Juni 1965. Steinkopff, Dresden, pp. 163-172.

 90. Lusztig G. & Józsa L. 1966: Untersuchungen des Anticholesterinämiefaktors (ACF) bei experimenteller Cholesterinsklerose. - Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten 26(5-6): 265-270.

 91. Lusztig G., Szabó Zs. & Józsa L. 1966: Über die Wirkung der Elastase auf die Blutgerinnung. - Folia haematologica 85(1): 56-69.

 92. Lusztig G., Szabó Zs. & Józsa L. 1966: Kísérletes cholesterinsclerosis a véralvadás tükrében. - Kísérletes orvostudomány 18(2): 142-149.

 93. Lusztig G., Szabó Zs. & Józsa L. 1966: A szérum anticoagulans és clearing-szerű effektusának vizsgálata kísérletes cholesterinsclerosisban. - Kísérletes orvostudomány 18(3): 294-299.

 94. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1966: Az emberi aorta mucopolysaccharida tartalma hypothyreosisban. (Mucopolysaccharidgehalt der menschlichen Aorte in Hyperthyreose.) - Kísérletes orvostudomány 18(4): 383-388.

 95. Józsa L., Szabó Zs. & Lusztig G. 1966: Az emberi aorta-mucopolysaccharidák anticoagulans hatásának vizsgálata. - Kísérletes orvostudomány 18(5): 426-433.

 96. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1966: The mucopolysaccharide content of the human aorta in hypothyreosis. - Endokrinologie 50(3-4): 116-122.

 97. Józsa L. 1966: Paleopathology of arteriosclerosis. - Cor et Vasa 8(3): 231-236.

 98. Lusztig G., Szabó Zs. & Józsa L. 1966: Experimental cholesterin sclerosis as reflected in blood coagulation. - Folia haematologica 86(3): 272-282.

 99. Lusztig G., Szabó Zs. & Józsa L. 1966: Examination of the anticoagulant and clearing-like effect of serum in experimental cholesterinsclerose. - Folia haematologica 86(3): 283-292.

 100. Józsa L., Szabó Zs. & Lusztig G. 1966: Untersuchungen über die gerinnungshemmende Wirkung von Mucopolysacchariden aus menschlichen Aorta. - Folia haematologica 86(3): 345-359.

 101. Édes I. & Józsa L. 1966: Mezőgazdasági termelőszövetkezetek baleseteinek kiértékelése Bács-Kiskun megyében. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 5: 105-108.

 102. Józsa L. 1966: A polysaccharidák identifikálása polarizációs optikai vizsgálattal. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 5: 197-206.

 103. Józsa L. & Édes I. 1966: A térdízületi nedv hyaluronsav tartalmának vizsgálata gyulladásos és degeneratív ízületi megbetegedésekben. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 5: 207-212.

 104. Józsa L., Siegmund G. & Lusztig G. 1966: A vér uronsav tartalmának változása heparinoid (thioctsav) hatására. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 5: 213-217.

 105. Józsa L., Szederkényi Gy. & Góg B. 1966: Az epekövek saccharida- és fehérjecukor-tartalmának vizsgálata. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 5: 219-228.

 106. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1966: Fixálás során bekövetkező szöveti mucopolysaccharida veszteségek. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 5: 229-233.

 107. Lusztig G. & Józsa L. 1966: Anticholesterinaemiás faktor (A. C. F.) vizsgálata kísérletes cholesterinsclerosisban. - Bács-Kiskun Megyei Kórház évkönyve 5: 303-311.

 108. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1966: Histochemiai vizsgálatok Di Guglielmo-syndromában. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 5: 359-367.

 109. Tapasztó I. & Józsa L. 1966: The variations of the mucopolysaccharides in the wall of the retineal vessels in rabbits treated with cholesterol. - Excerpta Medica International Congress Series 146: 52-56.

 110. Tapasztó I., Józsa L. & Vass Z. 1966: Das Verhalten der Mucopolysacchariden in der Wand der Netzhautgefässe des Kaninchens bei Fütterung mit Cholesterin. - Excerpta Medica International Congress Series 146: 496-500.

 111. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1967: Über Verluste der Gewebemucopolysaccharide während der Fixierung. - Acta Histochemica 26(2): 255-260.

 112. Lusztig G. & Józsa L. 1967: Anticholesterinaemiás faktor (A. C. F.) vizsgálata kísérletes cholesterinsclerosisban. - Kísérletes orvostudomány 19(1): 34-39.

 113. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1967: Elhúzódó cholesterin-etetés hatása a a szervek mucopolysaccharida tartalmára. - Kísérletes orvostudomány 19(5): 457-462.

 114. Józsa L., Góg B. & Lusztig G. 1967: Az aorta mucopolysaccharida tartalmának vizsgálata a kisérletes cholesterinsclerosis különböző szakaszaiban. - Kísérletes orvostudomány 19(5): 463-469.

 115. Józsa L., Szederkényi Gy. & Góg B. 1967: Untersuchungen des Saccharid- und Glycoproteingehaltes von Gallensteinen. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 22(12): 368-371.

 116. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1967: Histichemische Untersuchungen beim Di-Guglielmo-Syndrom. - Folia haematologica 88(4): 318-329.

 117. Góg B., Szederkényi Gy. & Józsa L. 1967: Multiple Gehirntumoren. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 110(4): 378-381.

 118. Góg B., Szederkényi Gy. & Józsa L. 1967: Multiplex agytumor eseteink. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 63-67.

 119. Józsa L. 1967: A gyomor connatalis adenomyomájáról. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 105-108.

 120. Józsa L. 1967: A mucopolysaccharidosisok laboratóriumi és kórbonctani diagnosztikája. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 109-124.

 121. Józsa L. 1967: A polysaccharidák mennyisége, polimeritása és festődési intenzitása közötti összefüggések vizsgálata 1. : Állati eredetű polysaccharidák. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 133-143.

 122. Józsa L. 1967: A polysaccharidák mennyisége, polimeritása és festődési intenzitása közötti összefüggések vizsgálata 2. : Növényi polysaccharidák histochemiai vizsgálata. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 145-152.

 123. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1967: A vesekövek enzymatikus oldásának vizsgálata. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 153-158.

 124. Józsa L, Szederkényi Gy. & Góg B. 1967: Az emberi és szarvasmarha-epekövek cukor- és mucoprotein tartalmának összehasonlító vizsgálata. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 159-164.

 125. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1967: A bronchus, trachea és bordaporcok mucopolysaccharida-tartalmának vizsgálata idült légzőszervi betegségekben. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 165-174.

 126. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1967: Az emberi aorta mucopolysaccharida-tartalma hyperthyreosisban. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 175-182.

 127. Lusztig G., Góg B., Józsa L. & Franczen M. 1967: Az aortafal rétegeinek mucopolysaccharidái atherosclerosisban. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 209-222.

 128. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1967: Az állatok spontán érelmeszesedése. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 273-276.

 129. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1967: A növényi és bakteriális polysaccharidák festődésének vizsgálata. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 277-282.

 130. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1967: A vesekövek saccharida és fehérjecukor-tartalmának vizsgálata. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 283-288.

 131. Szabó L., Polgár J., Vass Z. & Józsa L. 1967: Hurler's syndrome variant. - Lancet 290(7529): 1314-1315.

 132. Józsa L., Szabó Zs. & Lusztig G. 1968: Untersuchung der Antikoagulationswirkung der menschlichen Aorta Mucopolysaccharide. - In: Pfister C. (hrsg.): Angewandte Biochemie und Histochemie in der Hämatologie. Volk und Gesundheit, Berlin, pp. 114-130.

 133. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1968: Über die Wirkung protrahierter Cholesterinfütterung auf den Mucopolysaccharidgehalt einiger Organe. - Acta biologica et medica germanica 20(4): 449-456.

 134. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1968: The change of ground substance of the aorta in syphilitic aortitis. - Virchow's Archiv fur pathologische anatomie und physiologie und klinische medizin 345(4): 324-330.

 135. Lusztig G., Góg B., Józsa L. & Franczen M. 1968: Az aorta-fal rétegeinek mucopolysaccharidái atherosclerosisban. - Kísérletes orvostudomány 20(1): 48-54.

 136. Józsa L, Szederkényi Gy. & Góg B. 1968: Az emberi és szarvasmarha-epekövek cukor- és mucoprotein tartalmának összehasonlító vizsgálata. - Kísérletes orvostudomány 20(2): 161-164.

 137. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1968: Az emberi aorta mucopolysaccharida tartalma hyperthyreosisban. - Kísérletes orvostudomány 20(2): 193-199.

 138. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1968: Az aorta-fal közti állományának változása aortitis luetica esetén. - Kísérletes orvostudomány 20(4): 337-344.

 139. Józsa L., Góg B. & Lusztig G. 1968: Untersuchungen des Mucopolysaccharidgehaltes der Aorta in verschieden Phasen der experimentellen Cholesterinsklerose. - Acta biologica et medica germanica 20(2): 185-193.

 140. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1968: Untersuchung des Sacchariden- und Eiweisszuckergehaltes von Nierensteinen. - Zeitschrift fur Urologie und Nephrologie 61(5): 289-294.

 141. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1968: Untersuchungen zue enzymatischen Auflösung von Nierensteinen. - Zeitschrift fur Urologie und Nephrologie 61(5): 295-300.

 142. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1968: A vesekövek enzymatikus oldásának vizsgálata. - Magyar Sebészet 21(2): 136-140.

 143. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1968: A vesekövek saccharida- és fehérjecukor-tartalmának vizsgálata. - Magyar Sebészet 21(4): 254-258.

 144. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1968: Veränderungen der Mucopolysacchariden der Aortenwand bei Diabetes. - Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten 28(5-6): 353-358.

 145. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1968: Untersuchung des Mucopolysaccharidgehaltes des Bronchus, der Trachea und des Rippenknorpel bei chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane. - Zeitschrift für Tuberkulose 129(5-6): 275-280.

 146. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1968: A bronchus-, trachea- és bordaporcok mucopolysaccharida tartalmának vizsgálata idült légzőszervi-betegségekben. - Tuberkulózis és tüdőbetegségek 21(6): 170-174.

 147. Lusztig G., Józsa L. & Szederkényi Gy. 1968: Az aortafal közti állományának változása aortitis luetica esetén. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 7: 129-136.

 148. Lusztig G., Józsa L. & Szederkényi Gy. 1968: Az aortafal mucopolysaccharidáinak változása diabetesben. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 7: 137-143.

 149. Lusztig G., Kristóf Á. & Józsa L. 1968: Az életkor és nem szerepe az aortafal-rétegek közti anyagcseréjének változásaiban. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 7: 145-158.

 150. Szederkényi Gy., Józsa L. & Lusztig G. 1968: Az aorta köztiállományának vizsgálata aneurysma dissecans esetén. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 7: 223-228.

 151. Szederkényi Gy., Józsa L. & Lusztig G. 1968: A női aorta mucopolysaccharidáinak változása a szexuális ciklus és terhesség alatt. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 7: 229-239.

 152. Józsa L. 1968: A mucopolysaccharidosisok laboratóriumi és kórbonctani diagnosztikája. - Orvosképzés 43(5): 386-399.

 153. Less E., Józsa L., Lehoczki Z. & Fellner F. 1968: Untersuchung über die ulzerogenen Wirkung von Parathormon. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 23(6): 168-174.

 154. Józsa L. 1969: Hypothyreosishoz és hyperthyreosishoz társuló aorta-mucopolysaccharida változások vizsgálata. - Budapest, V + 175 + 59 lap + 60 tábl. [Kandidátusi értekezés]

 155. Józsa L. 1969: Hypothyreosishoz és hyperthyreosishoz társuló aorta-mucopolysaccharida változások vizsgálata. - Budapest, Tudományos Minősítő Bizottság, 11 pp. [Kandidátusi értekezés tézisek]

 156. Szederkényi Gy. & Józsa L. 1969: Untersuchung der Färbung von pfalzlichen und bakteriellen Polysacchariden. - Acta Histochemica 32(2): 297-304.

 157. Józsa L. 1969: Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Menge, Polymerisation und Farbenintensität der Polysaccharide. - Acta Histochemica 32(2): 305-323.

 158. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1969: Der Mucopolysaccharidengehalt der menschlichen Aorta bei Hyperthyreose. - Endokrinologie 54(3-4): 265-272.

 159. Józsa L, Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1969: Vergeleichende Untersuchungen der Zucker- und Mucoproteingehaltes von menschlichen und bovinen Gallensteinen. - Archiv für Experimentelle Veterinärmedizin 23(5): 1051-1054.

 160. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1969: Az aortafal mucopolysaccharidáinak változása diabetesben. - Kísérletes orvostudomány 21(1): 104-108.

 161. Lusztig G., Kristóf Á. & Józsa L. 1969: Az életkor és nem szerepe az aortafal-rétegek közti-anyagcseréjének változásaiban. - Kísérletes orvostudomány 21(4): 358-367.

 162. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1969: Untersuchung über die Intermediersubstanz der aorta bei Aneurysma dissecans in Vergleich zu anderen Krankheitsbildern. - Acta biologica et medica germanica 23(2): 323-328.

 163. Józsa L., Szederkényi Gy., Góg B. & Lusztig G. 1969: Az aorta köztiállományának vizsgálata medionecrosis cystica idiopathica (aneurysma dissecans) esetén. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 9(3): 203-207.

 164. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1969: A női aorta mucopolysaccharidáinak változása a szexuális ciklus és terhesség alatt. - Magyar Nőorvosok Lapja 32(1): 89-94.

 165. Józsa L. & Szabó L. 1969: Urinary hyaluronidase activity in mucopolysaccharidosis. - Acta paediatrica hungarica 10(1): 73-78.

 166. Józsa L. & Szederkényi Gy. 1970: Differentialdiagnostik von Tumor- und Stauungs Ascites und Hydrothorax nach ihrem Mukopolysaccharidgehaltes. - In: Klinische Pathologie und klinische Chemie. Fischer, Jena, pp. 124-132.

 167. Józsa L. 1970: A mucopolysaccharidák kalciumkötő kapacitásának és a kalciumkötés mechanizmusának vizsgálata. - Kísérletes orvostudomány 22(4): 419-427.

 168. Less E. & Józsa L. 1970: A hypophysis szerepe és a thyreocalcitonint elválasztó sejtek vizsgálata TSH, Metothyrin és Thyreoidea kezelés hatására nyulakban. - Kísérletes orvostudomány 22(4): 471-477.

 169. Rajk A., Tóth É. & Józsa L. 1970: Über die Mukopolysaccharidosen anhand eines Falles mit atypischer Hyaluronaziduria. - Acta paediatrica hungarica 11(3-4): 301-311.

 170. Rajk A., Tóth É. & Józsa L. 1970: Új típusú, hyaluronaciduriával járó mucopolysaccharidosis. - Orvosi Hetilap 111(51): 3027-3030.

 171. Józsa L., Bálint B. J. & Szederkényi Gy. 1970: A konzervált ér-részletek histochemiai vizsgálata. - Magyar traumatológia 13(2): 294-297.

 172. Székely O. & Józsa L. 1971: Posthypoxic organ lesions. - In: Hoder J., Jedlička R. & Pokorný J.: Advances in Anesthesiology and resustitation : Proceedings of the third European Congress of Anaesthesiology held in Prague 31.8-4.9.1970. Avicenum, Prága, pp. 1307-1316.

 173. Józsa L., Bálint B. J. & Szederkényi Gy. 1971: Histochemische Untersuchung konservierten Gefässabschnitte. - Acta chirurgica hungarica 12(1): 1-5.

 174. Józsa L. 1971: The submicroscopic structure of connective tissue in a case of Hunter's syndrome 1. : Polarisation microscopic examinations. - Acta morphologica hungarica 19(3): 301-311.

 175. Józsa L., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1971: Mukopolysaccharid-Änderungen in der weiblichen Aorta während den Sexualzyklus und der Schwangerschaft. - Zentralblatt für Gynakologie 93(4): 119-125.

 176. Lusztig G., Kristóf Á. & Józsa L. 1971: Die Rolle des Lebensalters und Geschlechtes im Intermediär Stoffwechsel der Aortenwand. - Zeitschrift für Alternsforschung 23(1): 35-41.

 177. Szabó L., Józsa L., Páldy L. & Polgár J. 1971: A mucopolysaccharidosok gyakorisága és jelentősége a mentális és somatikus fejlődés zavaraiban. - Magyar Paediátria 5(3): 40.

 178. Józsa L. 1972: [Szócikk.] A mucopolysaccharidosis. - In: Hollán Zs. (főszerk.): Orvosi lexikon. 3. kötet. K-P. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 543-544.

 179. Fehér J., Jakab L. & Józsa L. 1972: A serum glycoproteidek szénhidrát componenseinek változása chronicus hepatitisben. - Orvosi Hetilap 113(48): 2880-2882.

 180. Less E., Hágány P. & Józsa L. 1972: A pajzsmirigyhormon, TSH és pajzsmirigy gátlószer hatása a szérum, a máj, a szív és a mesenterialis zsírszövet lipidjeire házinyulakban. - Kísérletes orvostudomány 24(3): 293-301.

 181. Józsa L. 1972: Túlnyomásos oxigénbelélegeztetés okozta tüdőelváltozás elektronmikroszkópos vizsgálata. - In: Artner I. & Földes V.: Rendőrorvosi tudományos ülések (5.) (1971) (Miskolc). Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, pp. 161-164.

 182. Józsa L. & Földes V. 1972: Craniocerebrális sérülésekhez csatlakozó hypophysis elváltozások szövettani vizsgálata. - In: Artner I. & Földes V.: Rendőrorvosi tudományos ülések (5.) (1971) (Miskolc). Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, pp. 165-169.

 183. Fehér J., Jakab L., Józsa L. & Papp G. 1972: Die Veränderungen der Kohlenhydratkomponenten in den Serumglykoproteinen bei chronischer Hepatitis. - Zeitschrift für die gesamte Innere Medizin und ihre Grenzgebiete 27(15): 658-662.

 184. Takács L., Józsa L. & Szántó Gy. 1972: Effect of procaine on the vessels of the ischemic kidney in the dog. - Acta chirurgica hungarica 13(2): 173-179.

 185. Józsa L. & Szabó L. 1972: Determination of heterozygous carrier state from the urine of the parents of children suffering from mucopolysaccharidosis. - Acta paediatrica hungarica 13(1): 39-50.

 186. Józsa L., Székely O. & Réffy A. 1972: A túlnyomásos oxigénbelégzés okozta tüdőelváltozások. - Magyar traumatológia 15(1): 53-64.

 187. Józsa L., Székely O. & Réffy A. 1972: A heveny anoxiás hypoxia okozta szívizomelváltozások histochemiai és elektronmikroszkópos vizsgálata. - Cardiologia hungarica 1(1): 5-24.

 188. Józsa L., Nagy D. & Hegyi I. 1973: Intrauterin koszorúér-elzáródás. - Cardiologia hungarica 2(2): 101-104.

 189. Réffy A., Józsa L. & Székely O. 1973: A II. típusú pneumocyták szemcséinek változása a légtér oxigéntartalmának megfelelően. - Kísérletes orvostudomány 25(5): 528-536.

 190. Józsa L., Földes V. & Szabó Á. 1973: Koponyasérülésekhez csatlakozó hypophysis-elváltozások. - Bünügyi technikai közlemények 107-122.

 191. Harsányi L., Földes V. & Józsa L. 1973: Hypophysis elváltozás akasztáskor. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 13(2): 137-141.

 192. Réffy A. & Józsa L. 1973: Az alveoláris felületmembrán változása légzési elégtelenségben 1. : Morphologiai vizsgálatok. - Aneszteziológia és Intenzív Terápia 3(4): 187-193.

 193. Réffy A., Demel Zs. & Józsa L. 1973: Az alveoláris felületmembrán változása légzési elégtelenségben 2. : Lipidkémiai vizsgálatok. - Aneszteziológia és Intenzív Terápia 3(5): 229-233.

 194. Kazár Gy., Manninger J., Nagy E., Zolczer L. & Józsa L. 1973: A venographia jelentősége a combnyaktörés késői szövődményeinek megitélésében. - Magyar traumatológia 16(1): 1-16.

 195. Józsa L. 1974: Histochemical study of traumatized muscle. - Folia Histochemica et Cytochemica 12(2): 157-160.

 196. Varga T. & Józsa L. 1974: Traumás vérzéses pancreas necrosis. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 14(3): 227-229.

 197. Balla I., Nagy E., Salacz T. & Józsa L. 1974: Trauma és scleroderma. - Magyar traumatológia 17(2): 115-125.

 198. Józsa L. & Földes V. 1974: Tompa erőbehatásra létrejövő vázizomsérülések morphologiai vizsgálata 1. : Fénymikroszkópos vizsgálatok. - Magyar traumatológia 17(3): 206-213.

 199. Józsa L. & Földes V. 1974: Tompa erőbehatásra létrejövő vázizomsérülések morphologiai vizsgálata 2. : Elektronmikroszkópos és elektronmikroszkópos hisztokémiai vizsgálatok. - Magyar traumatológia 17(3): 214-222.

 200. Józsa L., Földes V. & Szabó Á. 1974: Koponyasérülésekhez csatlakozó hypophysis-elváltozások. - Magyar traumatológia 17(4): 287-296.

 201. Réffy A. & Józsa L. 1974: A tüdő alveoláris felület-membránja. - Magyar traumatológia 17(4): 297-305.

 202. Kazár Gy., Manninger J., Nagy E., Zolczer L. & Józsa L. 1974: Bedeutung der Venographie bei der Beurteilung von Spätkomplikationen nach Schänkelhalsbruch. - Zentralblatt für Chirurgie 99(33): 1041-1050.

 203. Józsa L. & Nagy D. 1975: Connatalis arteria coronaria thrombosis, mint újszülöttkori halálok. - In: Artner I. & Földes V.: Rendőrorvosi tudományos ülések (6.) (1973) (Siófok). Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, pp. 69-73.

 204. Józsa L. & Földes V. 1975: Tompa erőbehatásra keletkezett friss izomsérülések fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata. - In: Artner I. & Földes V.: Rendőrorvosi tudományos ülések (6.) (1973) (Siófok). Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, pp. 239-258.

 205. Réffy A. & Józsa L. 1975: Biogén és ásványi olajok histológiai elkülönítése állatkísérletekben. - In: Artner I. & Földes V.: Rendőrorvosi tudományos ülések (6.) (1973) (Siófok). Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség, Budapest, pp. 261-265.

 206. Fehér J., Jakab L., Józsa L., Szilvási I. & Papp G. 1975: Mesenchymal reaction and serum glycoprotein concentration in chronic hepatitis and liver cirrhosis. - Acta morphologica hungarica 23(4): 319-326.

 207. Józsa L. & Réffy A. 1975: Light and electron microscopic studies of the pulmonary alveolar surfactant. - Acta Histochemica 53(1): 58-69.

 208. Józsa L. 1975: Histochemical and electron microscopic studies of skeletal muscle affected by gas gangrene. - Folia Histochemica et Cytochemica 13(3-4): 123-128.

 209. Fehér J., Somogyi T., Timmer M. & Józsa L. 1975: Early syphilitic hepatitis. - Lancet 306(7941): 896-899.

 210. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1975: Az emberi vázizomzat ultrastrukturális elváltozásai ín- és idegsérülés után 1. : Ínsérülések utáni finomszerkezeti eltérések. - Magyar traumatológia 18(1): 51-58.

 211. Józsa L. 1976: Histochemical and ultrastructural alterations of skeletal muscles affected by gas gangrene. - Folia Histochemica et Cytochemica 14:191-194.

 212. Csapody I. & Józsa L. 1976: A traumás opticus laesio klinikuma és patologiája. - Magyar traumatológia 19(1): 23-29.

 213. Fehér J., Jakab L., Süle A., Szilvási I. & Józsa L. 1976: Chronic hepatitis : Prognostic aspects. - Acta medica hungarica 33(4): 299-307.

 214. Fehér J., Somogyi T., Timmer M. & Józsa L. 1976: Immunológiai vizsgálatok korai syphilises májkárosodásban. - Orvosi Hetilap 117(5): 273-276.

 215. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1976: Wirkung der Operationen in Blutleers auf die Feinstruktur der Handmuskeln. - Handchirurgie 8(3): 165-170.

 216. Serényi P. & Józsa L. 1976: Vesebetegségek előfordulásának gyakorisága tünetmentes egyedekben : A vese-donor szolgálat tapasztalatai. - Magyar belorvosi archívum 29(2): 90-93.

 217. Józsa L., Székely O. & Réffy A. 1976: Histochemical and ultrastructural alterations of the duodenum in acute anoxic hypoxia. - Zeitschrift für experimentelle Chirurgie 9(3): 168-179.

 218. Bálint B. J. & Józsa L. 1976: Az emberi inak felépítésének és térszerkezetének vizsgálata 1. : Bevezető rész. - Magyar traumatológia 19(2): 115-117.

 219. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1976: Vértelenítésben végzett műtétek hatása a kézizmok finomszerkezetére. - Magyar traumatológia 19(4): 243-249.

 220. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1976: Ultrastrukturelle Veränderungen der menschlichen Skelettmuskulatur nach Sehnen- und Nervenverletzungen 1. : Feinstrukturelle Abweichung der Handmuskeln nach Sehnenverletzungen. - Archiv für orthopädische und Unfallchirurgie 84(2): 179-186.

 221. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1976: Ultrastrukturelle Veränderungen der menschlichen Skelettmuskulatur nach Sehnen- und Nervenverletzungen 2. : Feinstrukturelle Veränderungen der Handmuskeln nach Verletzungen Des motorischen Nerven. - Archiv für orthopädische und Unfallchirurgie 84(2): 187-197.

 222. Fehér J., Somogyi T., Timmer M. & Józsa L. 1976: Syphilitic hepatitis : Clinical, immunological and morphological aspects. - Acta medica hungarica 32(2): 155-161.

 223. Somogyi T., Timmer M., Józsa L. & Fehér J. 1976: A máj részvétele a korai syphilis kórlefolyásában. - Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 52(5): 206-211.

 224. Józsa L. & Bálint B. J. 1977: Ultrastrukturelle Beobachtungen währends des Umbaus von konservierten homologen Sehnentransplantaten beim Menschen. - Archiv für orthopädische und Unfallchirurgie 88(2): 225-235.

 225. Józsa L. & Bálint B. J. 1977: A konzervált homolog intranszplantátum ultrastrukturáinak vizsgálata emberben. - Magyar traumatológia 20(4): 276-286.

 226. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1977: Az emberi vázizomzat ultrastrukturális elváltozásai ideg és ínsérülések után 2. : Idegsérülések. - Magyar traumatológia 20(1): 47-56.

 227. Józsa L. & Bálint B. J. 1977: Az emberi ínak felépítésének és térszerkezetének vizsgálata 2. : Az ínszerkezet kialakulása az egyedfejlődés során. - Magyar traumatológia 20(1): 57-61.

 228. Fehér J., Jakab L., Süle I., Szilvási I. & Józsa L. 1977: Klinikopathologiai megfigyelések chronicus hepatitisben, különös tekintettel a prognozisra. - Orvosi Hetilap 118(28): 1639-1642.

 229. Réffy A., Székely O. & Józsa L. 1977: Veränderungen der Granula in Pneumozyten von Typ II. entsprechend der Sauerstoffgehalt des Luftraumes. - Zeitschrift für experimentelle Chirurgie 10: 102-112.

 230. Vándor E. & Józsa L. 1977: Postmortalis változások a nyúl vázizom myofibrillaris fehérjekomponenseiben és a myofibrillaris adenozin-trifoszfatáz aktivitásában. - Kísérletes orvostudomány 29(3): 305-310.

 231. Demel Zs., Szilágy I., Szabó Gy. J., Székely O. & Józsa L. 1977: Kísérletes hypoxia hatása a vázizomzat ubikinon tartalmára nyulakban. - Kísérletes orvostudomány 29(5): 466-471.

 232. Józsa L., Székely O. & Réffy A. 1977: Intramitochondrial calcification and mitochondrial inclusions in the rabbit due to hypoxia. - Cor et Vasa 19(2): 165-168.

 233. Józsa L. 1977: Mucosubstances in the human skeletal muscles. - Folia Histochemica et Cytochemica 15(3): 217-223.

 234. Józsa L., Timmer M., Somogyi T. & Fehér J. 1977: Hepatitis syphilitica : Eine klinisch-pathologische Untersuchung an 25 Fällen. - Acta Hepato-gastroenterologica 24(5): 344-347.

 235. Fehér J., Jakab L., Józsa L., Szilvási I. & Papp G. 1977: A szérum immunglobulis és glikoproteid koncentráció, valamint a mesenchymalis reakció krónikus hepatitisben és májcirrhosisban. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 17(3): 180-186.

 236. Deutsch T. & Józsa L. 1977: Optimális gyógyszeradagolás tervezése : A lineáris és dinamikus programozás alkalmazása. - In: Muszka D., Hantos Z., Székely S., Madarász I. & Csernay L.: Számítástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában : A Neumann János Számítógéptudományi Társaság Szegeden, 1976. november 29. - december 1. között tartott 7. kollokviumának anyaga. JATE, Szeged, pp. 75-91.

 237. Dávid Á., Deutsch T. & Józsa L. 1978: A Probon humán farmakinetikai adatainak értelmezése számítógépes módszerrel : 1. rész. - Gyógyszerészet 22(5): 173-177.

 238. Dávid Á., Deutsch T. & Józsa L. 1978: A Probon humán farmakinetikai adatainak értelmezése számítógépes módszerrel : 2. rész. - Gyógyszerészet 22(8): 288-291.

 239. Dávid Á., Deutsch T. & Józsa L. 1978: A Probon humán farmakinetikai adatainak értelmezése számítógépes módszerrel : 3. rész. - Gyógyszerészet 22(9): 324-326.

 240. Józsa L. & Bálint B. J. 1978: Sehnenruptur bei Myopathie. - Beiträge zur Orthopädie und Traumatologie 25(7): 397-401.

 241. Józsa L. & Bálint B. J. 1978: Centronuclearis myopathia esete. - Ideggyógyászati Szemle 31: 460-463.

 242. Józsa L. & Bálint B. J. 1978: Ismert etiológiájú spontán ínruptúrák. - Magyar traumatológia 21(2): 81-88.

 243. Józsa L., Szilágyi I. & Réffy A. 1978: Kopási termékek a csípőízület körüli szövetekben, csípőízületi prothézisek beültetése után. - Magyar traumatológia 21(3): 167-175.

 244. Józsa L. & Bálint B. J. 1978: A spontán ínruptúrák pathologiája. - Magyar traumatológia 21(3): 176-193.

 245. Fekete G., Kazár G., Magyari Z., Szepesi A. & Józsa L. 1978: A primer műtétek jelentősége a combnyaktáji törések halálozása szempontjából. - Magyar traumatológia 21(4): 267-275.

 246. Bálint B. J. & Józsa L. 1978: Az emberi inak felépítésének és térszerkezetének vizsgálata 2. : A "surface phenomenon". - Magyar traumatológia 21(4): 293-298.

 247. Józsa L., Demel S., Vándor E., Réffy A. & Szilágyi I. 1978: Spezifische Fasern-Zusammensetzung der menschlichen Hand- und Armmuskeln. - Handchirurgie 10(3): 153-157.

 248. Vándor E., Bálint B. J. & Józsa L. 1978: Myofibrillaris fehérje-változások ínsérült emberi izmokban. - Kísérletes orvostudomány 30(5): 530-536.

 249. Józsa L., Demel Zs. & Vándor E. 1978: Az emberi kéz- és karizmok rost-típus szerinti összetétele. - Kísérletes orvostudomány 30(6): 646-651.

 250. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1978: Ultrastructural investigation of the human hand muscles after tendon and motor nerve injury. - Acta chirurgica hungarica 19(2): 149-156.

 251. Józsa L., Bálint B. J. & Demel S. 1978: Histochemical and ultrastructural study of human muscles after spontaneous rupture of the tendon. - Acta Histochemica 63(1): 61-73.

 252. Demel S., Szilágyi I., Szabó Gy. & Józsa L. 1978: Effect of experimental hypoxia on the ubiquinone level of skeletal muscle in rabbits. - Folia Histochemica et Cytochemica 16(4): 329-333.

 253. Vándor E. & Józsa L. 1978: Postmortale Veränderungen in den myofibrillären Eiweisskomponenten und der myofibrillären Adenosintriphosphatesenaktivität der Skelettmuskulatur 1. : Tierexperimentalle Untersuchungen. - Zeitschrift für Rechtsmedizin 80(4): 265-272.

 254. Gábor I., Józsa L. & Húsvéth Cs. 1978: Az emberi haj ultrastruktúrája. - Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle 54(5): 207-211.

 255. Józsa L. & Réffy A. 1978: Fine structural study of human skeletal muscle injuries due to blunt trauma. - Zeitschrift für Rechtsmedizin 82(2): 145-152.

 256. Józsa L. 1979: A kéz- és karizmok károsodása ín- és mozgatóideg sérülés után. - MTA, Budapest, III + 174 + 34 lap. [MTA Doktori]

 257. Józsa L., Bálint B. J., Demel Zs., Vándor E. & Réffy A. 1979: A vázizmok károsodása ínszakadás alkalmával. - Testnevelési és Sportegészségügyi Szemle 20(3): 179-187.

 258. Józsa L., Bálint B. J., Demel S., Réffy A. & Szilágyi I. 1979: Enzyme histochemical alterations in human skeletal muscle after tenotomy and spontaneous rupture of the tendon. - Folia Histochemica et Cytochemica 17(1): 37-42.

 259. Józsa L., Réffy A., Demel Zs., Szilágyi I. & Szabó Gy. J. 1979: A szöveti oxigén (pO2) és széndioxid (pCO2) tenzió mérésének lehetőségei. - Aneszteziológia és Intenzív Terápia 9(2): 57-64.

 260. Józsa L., Bálint B. J., Demel Zs., Réffy A. & Szilágyi I. 1979: Ínrupturához csatlakozó vázizomelváltozások. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 19(3): 216-225.

 261. Józsa L., Kazár G., Fekete G., Magyari Z. & Szepesi A. 1979: A primer műtétek jelentősége a combnyaktáji töröttek halálozása szempontjából 3. : A halálokok megoszlása primer és halasztott szegezés után. - Magyar traumatológia 22(1): 1-6.

 262. Józsa L. & Szabó Gy. 1979: A szívizom finomszerkezeti elváltozásai szívcontusio esetén. - Magyar traumatológia 22(1): 70-76.

 263. Máritz P. & Józsa L. 1979: Carcinomás eredetű myopathia. - Orvosi Hetilap 120(9): 529-535.

 264. Józsa L., Bálint B. J. & Vándor E. 1979: Changes in the contractile material of human skeletal muscle following tendinous injury. - Acta physiologica hungarica 53(3): 299-309.

 265. Józsa L., Bálint B. J., Réffy A. & Demel Zs. 1979: Histochemical and ultrastructural study of adult human tendon. - Acta Histochemica 65(2): 250-257.

 266. Józsa L., Réffy A. & Demel Zs. 1979: A vázizomzat és bőralja oxigén és széndioxid tenziója patkányban. - Kísérletes orvostudomány 31(6): 574-577.

 267. Józsa L., Järvinen M. & Kvist M. 1979: Tenotomia és gipszkötéses immobilizáció hatása a patkány m. gastrocnemius érellátására. - Kísérletes orvostudomány 31(6): 611-614.

 268. Vándor E., Józsa L., Réffy A. & Demel Zs. 1979: Myofibrillar proteins, enzyme activity, and fibre types in human skeletal muscle. - Acta biochimica et biophysica hungarica 14(3): 147-154.

 269. Pálvölgyi R., Bálint B. J. & Józsa L. 1979: The Ehlers-Danlos syndrome, causing laceration in tendons and muscles. - Archives of orthopaedic and trauma surgery 95(3): 173-176.

 270. Józsa L. 1979: Ínsérülések okozta izomelváltozások. - In: Dömötör E.: Magyar Traumatológus Társaság vándorgyűlése Kecskemét, 1979. május 31. - június 2. Kecskemét, Petőfi Ny., pp. 321-331.

 271. Józsa L., Järvinen M. & Réffy A. 1980: A new preparation technique for scanning electron microscopy of skeletal muscle. - Microscopica acta 83(1): 45-47.

 272. Józsa L., Réffy A., Demel S. & Szilágyi I. 1980: Oxygen and carbon dioxide tensions in calf muscles of rat. - Zeitschrift für experimentelle Chirurgie 13(2): 86-90.

 273. Józsa L., Réffy A., Demel S. & Szilágyi I. 1980: Alterations of oxygen and carbon dioxide tensions in crush injured muscles of rat. - Zeitschrift für experimentelle Chirurgie 13(2): 91-94.

 274. Józsa L., Réffy A., Demel S. & Szilágyi I. 1980: Ultrastructural changes of human liver cells due to reversible acute hypoxia. - Acta Hepato-Gastroenterologica 27: 170-176.

 275. Józsa L. & Bálint B. J. 1980: Unsere Fälle subkutaner Sehnenruptur mit bekannter Ätiologie. - Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete 118(1): 21-27.

 276. Józsa L., Järvinen M., Kvist M., Lehto M. & Mikola A. 1980: Capillary density of tenotomized skeletal muscles 1. : Experimental study in the rat. - European journal of applied physiology 44(2): 175-181.

 277. Józsa L., Bálint B. J., Réffy A., Järvinen M. & Kvist M. 1980: Capillary density of tenotomized skeletal muscles 2. : Observations on human muscles after spontaneous rupture of tendon. - European journal of applied physiology 44(2): 183-188.

 278. Józsa L., Renner A. & Sántha E. 1980: The effect of torniquet ischaemia on intact, tenotomized and motor nerve injured human hand muscles. - Journal of hand surgery 12(3): 235-240.

 279. Józsa L., Szilágyi I. & Réffy A. 1980: Abriebprodukte in den Geweben um das Hüftgelenk nach implantation von Hüftgelenkprothesen. - Beiträge zur Orthopädie und Traumatologie 27: 377-386.

 280. Józsa L. & Bálint B. J. 1980: A spontán ínrupturák. - Orvosképzés 55(4): 257-263.

 281. Bálint B. J. & Józsa L. 1980: A veleszületett izombetegségek ortopédiai és traumatológiai vonatkozásai. - Magyar traumatológia 23(3): 167-171.

 282. Józsa L., Bálint B. J., Demel Z. & Réffy A. 1980: A nem-progresszív myopathiák szerepe a spontán inrupturákban. - Magyar traumatológia 23(3): 172-178.

 283. Józsa L., Bálint B. J., Réffy A., Järvinen M. & Kvist M. 1980: Az emberi izmok érellátásának változása ínsérülés után. - Kísérletes orvostudomány 32(2): 140-144.

 284. Józsa L. & Réffy A. 1980: Histochemical and histophysical detection of wear products resulting from prostheses. - Folia Histochemica et Cytochemica 18(3): 195-200.

 285. Józsa L., Bálint B. J. & Réffy A. 1980: Calcifying tendinopathy. - Archives of orthopaedic and trauma surgery 97(4): 305-307.

 286. Józsa L., Vándor E., Réffy A., Demel Zs., Szilágyi I. & Szabó Gy. J. 1980: Az emberi vázizomzat regenerációja. - Biológia 28(1): 96-106.

 287. Józsa L., Szilágyi I. & Réffy A. 1980: Abriebprodukte in den Geweben um das Hüftgelenk nach implantationen von Hüftgelenkprothesen. - Beiträge zur Orthopädie und Traumatologie 27(7): 377-386.

 288. Józsa L. 1981: A hajlítóinak szerkezete. - In: Endrődi J. & Simonka J. A.: Kézsebészeti kerekasztal konferencia : Szeged, 1980. szeptember 26. Szeged, SZOTE, pp. 7-13.

 289. Józsa L., Réffy A., Demel Zs. & Szilágyi I. 1981: Szöveti oxigén és széndioxid tenzió változásai izomroncsolódás gyógyulása során. - Magyar traumatológia 24(1): 48-51.

 290. Józsa L., Réffy A., Demel Zs. & Szilágyi I. 1981: Hypoxia és sebgyógyulás. - Magyar traumatológia 24(1): 72-80.

 291. Józsa L., Réffy A., Bálint B. J., Järvinen M. & Kvist M. 1981: Ischaemiás-hipoxiás elváltozások ínsérült izmokon. - Magyar traumatológia 24(3): 218-226.

 292. Józsa L, Demel Zs. & Réffy A. 1981: Fibre composition of human hand- and arm muscles. - Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch 127(1): 34-38.

 293. Józsa L. 1981: Gyógyszerek okozta myopathiák. - Gyógyszereink 31(4): 145-153.

 294. Vándor E., Bálint B. J. & Józsa L. 1981: Az emberi izmok ínainak tejsavdehidrogenáz aktivitása és izoenzim összetétele. - Kísérletes orvostudomány 33(3): 347-351.

 295. Vándor E., Bálint B. J. & Józsa L. 1981: Hipokinetikus és normál emberi izmok inai tejsavdehidrogenáz aktivitásának és izoenzim összetételének összehasonlítása. - Kísérletes orvostudomány 33(4): 449-454.

 296. Józsa L., Demel Zs. & Réffy A. 1981: Az emberi Achilles ínak laktátdehidrogenáz izoenzimeinek hisztokémiai és biokémiai vizsgálata. - Kísérletes orvostudomány 33(4): 468-471.

 297. Józsa L., Réffy A., Demel S. & Szilágyi I. 1981: Ultrastructural changes in human liver cells due to reversible acute hypoxia. - Hepato-gastroenterology 28(1): 23-26.

 298. Józsa L., Réffy A., Bálint B. J. & Demel Zs. 1981: Involvement of tendons in inherited diseases. - Acta paediatrica hungarica 22(4): 293-298.

 299. Vándor E., Bálint B. J. & Józsa L. 1982: Poliomyelitis miatt bénult és normál emberi izmok inai tejsavdehidrogenáz aktivitásának és izoenzim összetételének összehasonlítása. - Kísérletes orvostudomány 34(5): 492-497.

 300. Józsa L., Renner A., Réffy A. & Bálint B. J. 1982: Az ínak daganatai és cystái. - Magyar Onkológia 26(2): 206-209.

 301. Józsa L., Réffy A., Bálint B. J. & Renner A. 1982: Idegentestek ínakban. - Magyar Sebészet 35(3): 189-192.

 302. Réffy A., Sántha A., Gulyás G., Csikós A. & Józsa L. 1982: A mikroszkópos érvarratok gyógyulásának pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata. - Magyar traumatológia 25(1): 33-36.

 303. Józsa L., Réffy A. & Bálint B. J. 1982: A tendolipomatosis pathogenesise. - Magyar traumatológia 25(1): 58-62.

 304. Réffy A., Sántha A., Gulyás G., Csikós A. & Józsa L. 1982: A mikroszkópos érvarratok hibáinak elemzése pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálattal. - Magyar traumatológia 25(2): 108-111.

 305. Józsa L., Réffy A., Csikós A. & Bálint B. J. 1982: Az emberi ínak pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata. - Magyar traumatológia 25(2): 123-128.

 306. Vándor E., Józsa L. & Bálint B. J. 1982: A normál és hipokinetikus emberi ínak anyagcseréjének összehasonlítása. - Magyar traumatológia 25(2): 129-132.

 307. Demel Z., Bálint B. J., Järvinen M., Kvist M., Réffy A. & Józsa L. 1982: Az ép és beteg emberi inak kollagénrostjainak kvantitatív elektronmikroszkópos vizsgálata. - Magyar traumatológia 25(4): 263-266.

 308. Józsa L., Bálint B. J. & Réffy A. 1982: Az ínak fejlődése és fejlődési rendellenességei. - Orvosképzés 57: 228-233.

 309. Szilágyi I., Réffy A., Demel Zs. & Józsa L. 1982: Amyloidosis of bones. - Acta chirurgica hungarica 23(1): 33-38.

 310. Józsa L., Bálint B. J., Réffy A. & Demel Zs. 1982: Hypoxic alterations of tenocytes in degenerative tendinopathy. - Archives of orthopaedic and trauma surgery 99(4): 243-246.

 311. Vándor E., Józsa L. & Bálint B. J. 1982: The lactate dehydrogenase activity and isoenzyme patterns of normal and hypokinetic human tendons. - European journal of applied physiology 49(1): 63-68.

 312. Vándor E., Bálint B. J. & Józsa L. 1982: The LDH activities and isoenzyme pattern of normal and pathological tendons. - Acta biochimica et biophysica hungarica 17: 78-82.

 313. Józsa L., Réffy A. & Renner A. 1982: Tumours arising in skeletal muscles and tendons in adults. - Acta chirurgica hungarica 23(4): 243-247.

 314. Józsa L., Réffy A., Bálint B. J., Demel Zs. & Szilágyi I. 1982: Veränderungen der menschlichen Skelettmuskulaur nach Sehnenverlätzungen. - Medizin und Sport 22: 311-313.

 315. Józsa L. 1982: Az ínszakadások szakértői megítélése. - Biztosítási Szemle 8: 189-191.

 316. Józsa L. 1983: Az ínak biológiája. - In: Csaba Gy. (szerk.): A biológia aktuális problémái 28. Medicina, Budapest, pp. 101-135.

 317. Józsa L. (szerk.) 1983: Az Országos Traumatológiai Intézet 25 éves fennállása alkalmából 1981. szeptember 25-én rendezett tudományos ülés előadásai. - Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, 264 pp.

 318. Józsa L., Bálint B. J., Réffy A. & Renner A. 1983: Kvantitatív elektronmikroszkópos vizsgálatok ép és ínsérült emberi izmokon. - Kísérletes orvostudomány 35(1): 46-51.

 319. Józsa L., Bálint B. J. & Réffy A. 1983: A tenotómiás izom revascularisatioja invarrat után. - Kísérletes orvostudomány 35(3): 249-251.

 320. Demel Zs. & Józsa L. 1983: A GOT enzim elektronmikroszkópos hisztokémiai lokalizációja. - Kísérletes orvostudomány 35(3): 252-255.

 321. Józsa L., Bálint B. J. & Demel S. 1983: Ultrastrukturelle und histochemische Verānderungen der menschlichen Skelettmuskulatur nach Sehnenverletzungen. - Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena 32: 729-732.

 322. Józsa L., Bálint B. J., Réffy A. & Demel Zs. 1983: A kollagénrostok finomszerkezeti elváltozásai szakadt ínakban. - Magyar traumatológia 26(1): 31-36.

 323. Józsa L., Demel Zs., Bálint B. J. & Réffy A. 1983: A szakadt ín hypoxiás elváltozásai. - Magyar traumatológia 26(1): 37-43.

 324. Vándor E., Bálint B. J. & Józsa L. 1983: Ugyanazon személyekből származó normál és poliomyielitis miatt bénult izmok inainak anyagcsere-változásai. - Magyar traumatológia 26(1): 44-48.

 325. Józsa L., Ménesi L. & Réffy A. 1983: Az emberi ínak termikus károsodása. - Magyar traumatológia 26(2): 134-139.

 326. Józsa L, Bálint B. J., Demel Z. & Réffy A. 1983: A tenotómiás izomkárosodások restituciója invarrat után. - Magyar traumatológia 26(3): 201-210.

 327. Józsa L. 1983: A tenotómiás izom restituciója ínvarrat után 2. : Embereken végzett megfigyelések. - Magyar traumatológia 26(4): 265-270.

 328. Józsa L. 1983: Izombiopszia : 500 izombiopszia áttekintő értékelése. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 23(3): 205-209.

 329. Józsa L., Demel Zs. & Réffy A. 1983: A daganatos myopathiák. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 23(3): 226-232.

 330. Józsa L., Réffy A., Bálint B. J. & Renner A. 1983: Muscle capillaries in tenotomized human muscles. - Acta physiologica hungarica 62(1): 19-23.

 331. Demel Zs. & Józsa L. 1983: Ultrahistochemical localization of the glutamate-oxalacetate transaminase (GOT) enzyme in hepatic and skeletal muscle cells in rat. - Acta Histochemica 73(1): 27-31.

 332. Józsa L., Demel Zs. & Réffy A. 1983: Az emberi izmok rostösszetétele. - Anthropologiai közlemények 27: 51-60.

 333. Józsa L. 1984: Az állóképesség anatómiája. - In: Győri P. (szerk.): Az erőnlét mozgásbiológiai kérdései : A XIII. Mozgásbiológiai Szimpozion előadásai : 1984. május 28-30. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém, pp. 7-18.

 334. Jellinek H., Józsa L. & Lusztig G. (szerk.) 1984: Magyar Pathológusok Társasága megalapításának 50 éves jubileuma alkalmából a Társaság által rendezett ünnepi tudományos ülés előadásai : Kecskemét, 1982. október 14-16. - Magyar Pathologusok Társasága, Budapest, 298 pp.

 335. Józsa L., Renner A., Sántha E. & Réffy A. 1984: Az emberi kézizmok elváltozásai mozgatóideg sérülés után. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 24(1): 31-39.

 336. Józsa L., Järvinen M., Réffy A. & Kvist M. 1984: A tenotómiás izmok pásztázó-elektronmikroszkópos vizsgálata. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 24(4): 275-278.

 337. Józsa L., Demel Zs., Réffy A., Szabó Gy. & Szilágyi I. 1984: Hajszálér-változások heveny normobáriás hypoxiában. - Magyar traumatológia 27(2): 127-132.

 338. Józsa L., Réffy A. & Bálint B. J. 1984: Polarization- and electron microscopic studies on the collagen of intact and ruptured human tendons. - Acta Histochemica 74(2): 209-215.

 339. Józsa L., Bálint B. J., Réffy A. & Demel Zs. 1984: Fine structural alterations of collagen fibers in degenerative tendinopathy. - Archives of orthopaedic and trauma surgery 103(1): 47-51.

 340. Józsa L. 1984: Morphological and biochemical alterations in hypokinetic human tendons. - Liikuntalääketiede 3: 111-115.

 341. Józsa L., Réffy A. & Bálint B. J. 1984: The pathogenesis of tendolipomatosis : An electron microscopical study. - International Orthopaedics 7(4): 251-255.

 342. Gulyás G., Réffy A., Józsa L. & Renner A. 1984: Experimental microvascular sleeve anastomoses. - Acta chirurgica hungarica 25(4): 209-218.

 343. Józsa L., Réffy A., Demel Zs. & Bálint B. J. 1984: A vázizom kapillarizáltság vizsgálatának módszertani problémái. - Kísérletes orvostudomány 36(6): 633-639.

 344. Józsa L., Réffy A., Szilágyi I. & Demel Zs. 1984: Műanyag protézisek sorsa a szervezetben. - Kórház- és Orvostechnika 22(5): 147-151.

 345. Józsa L., Réffy A., Demel Zs. & Bálint B. J. 1985: Analysis of skeletal muscle capillarization : Methodological problems. - Acta physiologica hungarica 66: 161-168.

 346. Józsa L., Réffy A. & Ménesi L. 1985: Thermal injuries of human tendons. - Acta chirurgica hungarica 26(2): 113-118.

 347. Józsa L., Vándor E., Demel S., Rapcsák M., Réffy A., Szöőr Á. & Hideg J. 1985: Histochemical and biochemical alterations in skeletal muscles of rats during combined chronic hypoxia and hypokinesia. - Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch 131(1): 43-54.

 348. Józsa L., Bálint B. J. & Réffy A. 1985: Homolog íntranszplantatum átépülése emberben. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 25(1): 28-34.

 349. Józsa L., Vándor E., Demel S., Rapcsák M., Réffy A., Szöőr Á. & Hideg J. 1985: Hipoxia és hipokinézia hatása a vázizmokra. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 25(2): 119-126.

 350. Réffy A., Varga T., Szabó Gy., Demel Zs. & Józsa L. 1985: A tüdő pathomorphologiai képe polytraumatisalt sérültekben. - Magyar traumatológia 28(1): 65-70.

 351. Salamon A., Józsa L., Hámori J., Sarang I. & Szente T. 1985: Különböző szövetek ultrastrukturájának vizsgálata torniquet ischaemiában. - Magyar traumatológia 28(1): 71-79.

 352. Vámhidy L., Bíró V., Bálint B. J. &, Józsa L. 1985: Az ínkörüli csúszófelszín helyreállítás újabb lehetőségeinek kísérletes vizsgálata 4. : Homológ, béta-propiolaktonban konzervált ín-ínhüvely egység szabad átültetése. - Magyar traumatológia 28(2): 120-126.

 353. Józsa L., Csikós A., Bálint B. J. & Réffy A. 1985: Az antagonista izom vizsgálata a m. biceps brachii ínsérülése után. - Kísérletes orvostudomány 37(2): 157-159.

 354. Józsa L., Bálint B. J., Vándor E., Réffy A. & Demel Zs. 1985: Recapillarization of tenotomized skeletal muscles after delayed tendon suture 1. : Experimental study. - Research in Experimental Medicine 185(2): 163-168.

 355. Bíró V., Vámhidy L., Horváth A., Bálint B. J. & Józsa L. 1985: Die experimentelle Rekonstruktion von Beugesehnenverletzungen mit einer frei transplantierten Sehnen-Sehnenscheideneinheit. - Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie 17(Suppl.): 8-12.

 356. Kvist M., Józsa L., Järvinen M. & Kvist H. 1985: Fine structural alterations in chronic Achilles-paratenonitis in athletes. - Pathology, Research and Practice 180(4): 416-423.

 357. Józsa L., Réffy A., Demel Zs. & Bálint B. J. 1985: Analysis of skeletal muscle capillarisation : Methodological problems. - Acta physiologica hungarica 66(2): 161-168.

 358. Józsa L., Vándor E., Demel Zs., Bálint B. J. & Réffy A. 1985: The distribution of lactate dehydrogenase isoenzymes in adult human Achilles tendon. - Folia histochemica et cytobiologica 23(3): 181-183.

 359. Józsa L. 1986: Biology of tendons. - In: Davis P. N. & Solomon E. P. (ed.): World of biology. Saunders, Philadelphia, pp. 418-440.

 360. Józsa L. 1986: Névvel jelölt szindrómák. - Medicina, Budapest, 411 pp.

 361. Józsa L. 1986: Akupunktúra és moxibusztió : Gyógymód vagy mágia? - Medicina, Budapest, 141 pp.

 362. Józsa L. & Barzó M. 1986: Supkutana ruptura tetive musculus pollicis longus. - Medicinski preglad 29: 269-271.

 363. Józsa L., Järvinen M. & Réffy A. 1986: Az intramuscularis kötőszövet mennyiségének változása gipszeléses immobilizációban. - Kísérletes orvostudomány 38(5): 485-490.

 364. Réffy A., Kárpáti V., Kalas L., Demel Zs. & Józsa L. 1986: A Gentamycin-polimetil-metakrilát (PMMA) golyók körüli szöveti reakció pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 26(3): 169-172.

 365. Józsa L., Réffy A., Järvinen M., Bálint B. J. & Kvist M. 1986: Architekturális változások tenotomiás izmok kontraktilis elemein. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 26(4): 247-255.

 366. Józsa L., Réffy A. & Bálint B. J. 1986: Feinstrukturelle Veränderungen bei degenerativer Tendinopathy. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 131(5): 429-435.

 367. Józsa L., Barzó M. & Bálint B. J. 1986: Az ínrupturák foglalkozási és szezonális megoszlása felismerése és kórházi ápolási ideje. - Népegészségügy 67(2): 85-88.

 368. Thöring J. & Józsa L. 1986: A Vidimet II. képanalizátor alkalmazási lehetőségei a morfometriában. - Kórház- és Orvostechnika 24(5): 153-156.

 369. Józsa L., Järvinen M., Kannus P., Réffy A., Kvist M. & Lehto M. 1987: Az immobilizáció hatása a csontra. - Magyar traumatológia 30(2): 141-144.

 370. Józsa L., Järvinen M., Thöring J, Kannus P., Lehto M., Kvist M. & Réffy A. 1987: Az immobilizáció hatása az izom kötőszövet-tartalmára és elasztikus tulajdonságaira. - Magyar traumatológia 30(4): 281-289.

 371. Józsa L., Kvist M., Demel Zs. & Réffy A. 1987: A dipyridamol kezelés hatása a tenotimizált izmok hajszálerezettségre. - Kísérletes orvostudomány 39(5): 311-314.

 372. Józsa L., Csikós A., Bálint B. J. & Réffy A. 1987: Studies of human antagonistic muscles after rupture the tendon of biceps brachii. - Acta physiologica hungarica 69(1): 139-142.

 373. Józsa L., Réffy A., Demel Zs. & Elek E. 1987: Az emberi inak pathologiás elváltozásai : 1791 ín-vizsgálat tapasztalatai. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 27(2): 106-110.

 374. Józsa L., Salamon A., Renner A., Réffy A., Demel Z., Donhoffer A., Pintér T. & Thöring J. 1987: Ultrastrukturális elváltozások Dupuytren-kóros aponeurosisokban. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 27(3): 176-182.

 375. Józsa L., Järvinen M., Kannus P. & Réffy A. 1987: Fine structural changes in the articular cartilage of the rats knee following short-term immobilization in various position. - International Orthopaedics 11(2): 129-133.

 376. Kvist M., Józsa L., Järvinen M. & Kvist H. 1987: Chronic Achilles paratenonitis in athletes. A histological and histochemical study. - Pathology 19(1): 1-11.

 377. Józsa L., Bálint B. J. & Réffy A. 1987: Regeneration of human tendons after homologous tendon-graft transplantation. A morphological study of 25 cases. - Archives of orthopaedic and trauma surgery 106(5): 268-273.

 378. Józsa L., Réffy A., Réffy A., Järvinen M., Kannus P., Lehto M. & Kvist M. 1987: Subchondral osteopenia after short term immobilization : A quantitative histological study on the rat knee. - International Orthopaedics 11: 139-142.

 379. Kannus P., Järvinen M. & Józsa L. 1987: Artrosin kehittyminen instabilliin polven. - Suomen ortopedia ja traumatologia 10: 163-166.

 380. Józsa L., Kvist M., Järvinen M., Lehto M., Réffy A. & Kannus P. 1987: Rotan pohjeli-haamsmuutokset akillestenotomian seurauksena. - Suoman ortopedia ja traumatologia 10: 208-213.

 381. Deé J., Vizlendvay I., Réffy A. & Józsa L. 1987: A sérülés és immobilizáció okozta izomsorvadás megelőzésének lehetőségei 1. rész. - Balneológia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy 8(2): 101-107.

 382. Józsa L., Barzó M., Bálint B. J. & Réffy A. 1987: Achilles-ín szakadás szabadidős sportolókon. - Sportorvosi Szemle 28(3-4): 117-128.

 383. Józsa L. 1988: Die quantitativen Veränderungen der Knochendensität bei Femurhalsfrakturen. - In: Beck E., Kuderna H. & Schwarz N. (hrsg.): Frühjahrstagungen der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Karl Sasse, Rotenburg, pp. 85-87.

 384. Józsa L., Salamon A., Réffy A., Renner A., Demel S., Donhoffer Á., Pintér T. & Thöring J. 1988: Fine structural alterations of the palmar aponeurosis in Dupuytren's contractuer. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 134(1): 15-25.

 385. Józsa L., Demel S., Pintér T., Renner A., Réffy A., Sántha A. & Salamon A. 1988: Immunopathological study on palmar aponeurosis in Dupuytren's disease. - Acta Histochemica 83(2):153-158.

 386. Józsa L., Réffy A., Järvinen M., Kannus P., Lehto M. & Kvist M. 1988: Cortical and trabecular osteopenia after immobilization. A quantitative histological study of the rat knee. - International Orthopaedics 12(2): 169-172.

 387. Józsa L., Järvinen M., Kannus P., Réffy A., Kvist M. & Lehto M. 1988: Az ízületi porc károsodása rövid idejű, különböző helyzetű immobilizációban. - Magyar traumatológia 31(1): 40-45.

 388. Józsa L., Barzó M., Bálint B. J. & Réffy A. 1988: Az ínak rerupturájának és a multiplex ínrupturák gyakorisága. - Magyar traumatológia 31(2) 83-86.

 389. Józsa L., Kvist M., Järvinen M., Lehto M., Réffy A., Demel Zs. & Kannus P. 1988: Scanning electron microscopy of he tenotomized muscle in rat. - Acta orthopaedica Scandinavica 59: 474-475.

 390. Kannus P., Järvinen M. & Józsa L. 1988: Arthrosis in the unstable knee. - Acta orthopaedica Scandinavica 59: 476-477.

 391. Kannus P., Järvinen, M. & Józsa L. 1988: Thigh muscle atrophy and postoperative osteoarthrosis after knee ligament tears. - Acta chirurgica hungarica 29(2): 151-161.

 392. Józsa L., Kvist M., Järvinen M., Demel Zs., Réffy A. & Lehto M. 1988: A glikogénanyagcsere zavarai tenotomiás izmokban. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 28(3): 170-174.

 393. Józsa L., Lehto M., Kvist M., Réffy A. & Bálint B. J. 1988: Fibronektin és laminin az ép és rupturált emberi Achilles-ínakban. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 28(4): 298-302.

 394. Józsa L., Kvist M., Kannus P. & Järvinen M. 1988: The effect of tenotomy and immobilisation on muscle spindles and tendon organs of the rat calf muscles : A histochemical and morphometrical study. - Acta Neuropathologica 76(5): 465-470.

 395. Józsa L., Thöring J., Järvinen M., Kanus P., Lehto M. & Kvist M. 1988: Quantitative alterations in intramuscular connective tissue following immobilization : An experimental study in the rat calf muscles. - Experimental and Molecular Pathology 49(2): 267-279.

 396. Lehto M., Kvist M., Vieno T. & Józsa L. 1988: Macromolecular composition of the sarcolemma and endomysium in the rat. - Acta Anatomica 133(4): 297-302.

 397. Kvist M., Lehto M., Józsa L., Järvinen M. & Kvist H. 1988: Chronic Achilles paratenonitis. An immunhistologic study of fibronectin and fibrinogen. - American Journal of Sports Medicine 16(6): 616-623.

 398. Józsa L., Bálint B. J., Kannus P., Réffy A. & Barzo M. 1989: Distribution of blood groups in patients with tendon rupture : An analysis of 832 cases. - Journal of bone and joint surgery 71(2): 272-274.

 399. Järvinen M., Józsa L., Hurme M. & Einola S. 1989: Histological and enzyme histochemical study on the injured knee meniscus in human. - Acta Histochemica 85(1): 9-14.

 400. Józsa L., Réffy A., Demel S. & Bálint B. J. 1989: Foreign bodies in tendons. - The Journal of hand surgery 14(1): 84-85.

 401. Józsa L., Lehto M., Kvist M., Bálint B. J. & Réffy A. 1989: Alterations in dry mass content of collagen fibers in degenerative tendinopathy and tendon-rupture. - Matrix 9(2): 140-146.

 402. Józsa L., Kvist M., Bálint B. J., Réffy A., Järvinen M., Lehto M. & Barzó M. 1989: The role of recreational sport activity in Achilles tendon rupture : A clinical, pathoanatomical and sociological study of 292 cases. - American Journal of Sports Medicine 17(3): 338-343.

 403. Józsa L., Bálint B. J., Kannus P., Réffy A. & Barzó M. 1989: Distribution of the AB0 and Rh blood groups in patients with tendon rupture : N analysis of 832 cases. - Journal of bone and joint surgery 71B: 272-274.

 404. Józsa L., Réffy A., Demel S., Thöring J., Rapcsák M., Szöőr Á. & Hideg J. 1989: Quantitative alterations of intramuscular connective tissue in calf muscles of the rat during combined hypoxia and hypokinesia. - Acta physiologica Hungarica 73(4): 393-401.

 405. Józsa L., Pintér T., Renner A., Demel Zs., Sántha A., Réffy A. & Salamon A. 1989: Immunhisztokémiai és immunológiai változások Dupuytren-kóros aponeurosisban. - Magyar traumatológia 32(1): 7-11.

 406. Pintér T., Demel Zs., Renner A., Sántha A., Réffy A. & Józsa L. 1989: Immunpathológiai vizsgálatok Dupuytren kóros tenyéri aponeurosison. - Kísérletes orvostudomány 41(2): 157-160.

 407. Bíró V., Salamon A., Vámhidy L., Móricz O., Trombitás K. & Józsa L. 1989: A hajlítóín sérülések kétszakaszos helyreállításának kérdései 2. : Fény- és scanning elektronmikroszkópos vizsgálatok normál tyúk és emberi újhajlító ínhüvelyeken. - Magyar traumatológia 32(3): 171-176.

 408. Józsa L., Réffy A. & Demel S. 1989: Histochemical and histophysical detection and specification of foreign bodies in human tissues. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 135(7): 675-684.

 409. Józsa L., Kvist M., Lehto M., Réffy A. & Vieno T. 1989: Glycogen-enzymes containing bodies in type 2 fibres of tenotomized muscles in the rat. - Gegenbaurs morphologisches Jahrbuch 135(3): 519-528.

 410. Józsa L., Kvist M., Kannus P. & Järvinen M. 1989: A vázizom tenzió-receptorainak elváltozásai tenotomia és immobilizáció után. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 29(3): 179-185.

 411. Józsa L. & Pap I. 1989: Indicators of stress in the 9-11th century population. - Humanbiologia Budapestinensis 19: 69-72.

 412. Józsa L., Pap I. & Bojtár O. 1989: Személyazonosítás egy hajszálból. - Élet és tudomány 44(39): 1229-1231.

 413. Ferencz M. & Józsa L. 1989: Fistulography: a new method in paleopathological examination. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 81: 245-250.

 414. Pap I. & Józsa L. 1989: A rare hair developmental abnormality (pili multigemini) and lousiness on hair remains from a Medieval grave. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 81: 251-259.

 415. Józsa L., Lehto M., Kannus P., Kvist M., Réffy A., Vieno T., Järvinen M., Demel S. & Elek E. 1989: Fibronectin and laminin in Achilles tendon. - Acta orthopaedica Scandinavica 60(4): 469-471.

 416. Pap I. & Józsa L. 1989: Ritka haj-fejlődési rendellenesség (Pili multigemini) és fejtetvesség késő-középkori hajmaradványon. - Acta Musei Papensis 2: 195-200.

 417. Józsa L., Kannus P., Thöring J., Réffy A., Järvinen M. & Kvist M. 1990: The effect of tenotomy and immobilization on intramuscular connective tissue : A morphometric and microscopic study in rat calf muscles. - The Journal of bone and joint surgery 72(2): 293-297.

 418. Józsa L., Barzó M. & Bálint B. J. 1990: Az AB0 vércsoport-rendszer és az ínruptura kapcsolata. - Magyar traumatológia 33(2): 101-104.

 419. Józsa L. & Renner A. 1990: A manus cornuta az ókori és középkori képzőművészeti alkotásokon. - Magyar traumatológia 33(2): 129-132.

 420. Farkas J. & Józsa L. 1990: A térd feszítőizmainak károsodása meniscus-sérülés következtében. - Magyar traumatológia 33(3): 167-174.

 421. Józsa L., Lehto M., Järvinen M., Kvist M. & Kannus P. 1990: Az endomysium fehérje és polysaccharida összetevőinek vizsgálata. - Kísérletes orvostudomány 42(2): 112-117.

 422. Elek E., Réffy A., Renner A. & Józsa L. 1990: Infantilis recidiváló digitalis fibromatosis. - Morphologiai és igazságügyi orvosi szemle 30(2): 144-149.

 423. Lehto M., Józsa L., Kvist M., Järvinen M., Bálint B. J. & Réffy A. 1990: Fibronectin in the ruptured human Achilles tendon and its paratenon. - Annales chirurgiae et gynaecologiae 79(2): 72-77.

 424. Järvinen M., Kvist M. & Józsa L. 1990: The intratendineal ossification with fracture in the Achilles tendon of the topo level athlete. - Clinics in sports medicine 2: 47-51.

 425. Józsa L., Kannus P., Kvist M. & Järvinen M. 1990: Histochemical profile of muscle spindles of rat's sural muscles. - Acta Histochemica 89(1): 17-24.

 426. Józsa L. & Pap I. 1990: Morphology and differential diagnosis of porotic hyperostosis on historical anthropological material. - Anthropologica hungarica 21: 69-80.

 427. Pap I. & Józsa L. 1990: Occurrence of otitis media, mastoiditis and alterations of auditory ossicles in some early Medieval series (Hungary). - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 82: 249-257.

 428. Józsa L., Réffy A., Kannus P., Demel S. & Elek E. 1990: Pathological alterations in human tendons. - Archives of orthopaedic and trauma surgery 110(1): 15-21.

 429. Ferencz M. & Józsa L. 1990: Congenital syphilis on a Medieval skeleton. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 82: 227-233.

 430. Pap I. & Józsa L. 1991: Abnormalities of hair development and lousiness on medieval hair remains. - In: Farkas Gy. (ed.): Papers presented at the Scientific Session of the Foundation of the Department of Anthropology, József Attila University Szeged, Hungary, October 1-3 1990. JATE, Szeged - Ulm, pp. 197-205.

 431. Kannus P, Józsa L., Kvist M., Lehto M. & Järvinen M. 1991: Immobilisaativa vaitukset lihasjänneliitkseen: elektromikroskoopinen, histokemiallinen ja immuno-histokemiallinen tutkimus rotan pohjelihaksilla. - Suomen ortopedia ja traumatologia 14: 88-94.

 432. Józsa L. & Pap I. 1991: Vashiányos anaemia a honfoglalás és az Árpádok korában. - Orvosi Hetilap 132(28): 1544-1545.

 433. Józsa L. & Pap I. 1991: Porotic hyperostosis on fossil skulls : A study using scanning electron microscope. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 137(1): 41-47.

 434. Józsa L. & Renner A. 1991: Tumors and tumor-like lesions arising in tendons : A clinico-pathological study of 75 cases. - Archives of orthopaedic and trauma surgery 110(2): 83-86.

 435. Kannus P. & Józsa L. 1991: Histopatologiset löydökset spontaanisti revenneistä jänteissä 891 potilan kontroilloidussa tutkimus. - Suomen ortopedia ja traumatlogia 14: 302-313.

 436. Kannus P. & Józsa L. 1991: Histopathological changes preceding spontaneous rupture of a tendon : A controlled study of 891 patients. - Journal of bone and joint surgery 73(10): 1507-1525.

 437. Kvist M., Józsa L., Kannus P., Isola J., Vieno T., Järvinen M. & Lehto M. 1991: Morphology and histochemistry of the myotendineal junction of the rat calf muscles. Histochemical, immunohistochemical and electron microscopic study. - Acta Anatomica 141(3): 199-205.

 438. Józsa L., Kannus P., Bálint B. J. & Réffy A. 1991: Three-dimensional ultrastructure of human tendons. - Acta Anatomica 142(4): 306-312.

 439. Järvinen M., Kannus P., Kvist M., Isola J., Lehto M. & Józsa L. 1991: Macromolecular composition of the myotendinous junction. - Experimental and Molecular Pathology 55(3): 230-237.

 440. Józsa L., Pap I. & Fóthi E. 1991: Enthesopathies (insertion tendopathies) as indicators of overuse of tendons and muscles in ancient Hungarian population. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 83: 269-276.

 441. Kvist M., Józsa L., Lehto M., Järvinen M., Réffy A., Demel S., Kaionen T., Korsoff L. & Kannus P. 1991: Changes in muscle structure following tenotomy : A scanning electron microscopic study. - Annales chirurgiae et gynaecologiae 80(4): 384-390.

 442. Józsa L., Kvist M., Kannus P., Vieno T., Järvinen M. & Lehto M. 1991: Structure and macromolecular composition of the myotendineal junction : Histochemical, immunohistochemical and electron microscopic study of the rat calf muscles. - Acta morphologica hungarica 39(4): 287-297.

 443. Kannus P., Józsa L., Kvist M., Lehto M. & Järvinen M. 1992: The effect of immobilization on myotendinous junction : An ultrastructural, histochemical and immunohistochemical study. - Acta Physiologica Scandinavica 144(3): 387-394.

 444. Józsa L., Kannus P., Järvinen M., Kvist M. & Lehto M. 1992: Denervation and immobilisation induced changes in the myotendinous junction : Comparative histological, histochemical and immunohistochmical study on the muscletendon units of human and rats. - European Journal of Experimental Musculoskeletal Research 1: 105-112.

 445. Pap I. & Józsa L. 1992: A koponyasérülések gyakorisága, ellátása és gyógyulási aránya a 9-13. században. - Honvédorvos 43(1): 83-92.

 446. Józsa L. 1992: Immunohistochemical characterization of pigmented villonodular synovitis. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 138(2): 119-123.

 447. Kannus P., Józsa L., Renström P., Järvinen M., Kvist M., Lehto M., Oja P. & Vuori J. 1992: The effects of training, immobilization and remobilization on musculoskeletal tissues 1. : Training and immobilization. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 2(3): 100-118.

 448. Kannus P., Józsa L., Renström P., Järvinen M., Kvist M., Lehto M., Oja P. & Vuori J. 1992: The effect of training, immobilisation and remobilisation on musculoskeletal tissues 2. : Remobilization and prevention of immobilization atrophy. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 2(4): 164-176.

 449. Józsa L., Slowik F., Gecs I. & Vieno T. 1992: A meningeomák psammoma testjeinek makromolekuláris összetétele : Hisztokémiai és immunhisztokémiai vizsgálatok. - Magyar Onkológia 36(2): 121-128.

 450. Ferencz M. & Józsa L. 1992: Congenital syphilis on medieval skeleton. - Anthropologie 30(1): 95-98.

 451. Kvist M., Józsa L. & Järvinen M. 1992: Vascular changes in the ruptured Achilles tendon. - International Orthopaedics 16(4): 377-382.

 452. Józsa L., Pap I. & Fóthi E. 1992: The occurrence of spina bifida in Medieval and contemporaneous Hungarian populations. - Anthropologica hungarica 22: 57-60.

 453. Järvinen M., Józsa L., Kvist M., Lehto M., Vieno T., Isola J. & Kannus P. 1992: Ultrastructure and collagen composition of the myo-fascial junction in rat calf muscles. - Acta Anatomica 145(3): 216-219.

 454. Józsa L. & Pap I. 1992: Pathological alterations on artificially distorted skulls. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 84: 189-194.

 455. Salamon A., Vámhidy L., Trombitás K., Józsa L. & Bíró V. 1993: A hajlítóín sérülések kétszakaszos helyreállításának kérdései 3. : A tenosynovium ultrastruktúrája a szilikonrúddal kialakított pseudoínhüvelyben. - Magyar traumatológia 36(5): 469-475.

 456. Józsa L., Lehto M., Järvinen M., Kvist M., Réffy A. & Kannus P. 1993: A comparative study of methods for demonstration and quantification of capillaries in skeletal muscle. - Acta Histochemica 94: 89-96.

 457. Józsa L., Bálint B. J., Kannus P., Järvinen M. & Lehto M. 1993: Mechanoreceptors in human myotendinous junction. - Muscle and Nerve 16(5): 453-457.

 458. Józsa L., Bálint B. J. & Kannus P. 1993: Amianthoid fibers in ruptured human tendons. - Pathology, research and practice 189(2): 204-208.

 459. Józsa L., Kannus P., Järvinen M., Isola J., Kvist M. & Lehto M. 1993: Atrophy and regeneration of rat calf muscles cause reversible changes in the number of Nuclear Organizer Regions : Evidence that also in nonproliferating cells the number of NORs is a marker of protein synthesis activity. - Laboratory Investigation 69(2): 231-237.

 460. Józsa L., Renner A. & Frenyó S. 1993: Silicone induced synovial and osseal granuloma following metacarpophalangeal and carpal arthroplasty. - Zentralblatt für allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 139(4-5): 313-319.

 461. Józsa L., Frenyó S. & Renner A. 1993: Szilikon-protézis okozta synovitis- és csontelváltozások. - Magyar traumatológia 36(4): 327-330.

 462. Józsa L. 1994: Névvel jelölt szindrómák. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 352 pp. [2., részben átd., bőv. kiadás]

 463. Kannus P., Sievänen H., Järvinen T. L., Järvinen M., Kvist M., Oja P., Vuori I. & Józsa L. 1994: Effects of free mobilization and low- to high-intensity treadmill renning on the immobilization induced bone loss in the rat. - Journal of bone and mineral research 9(10): 1613-1619.

 464. Józsa L. & Pap I. 1994: Hypophyseal tumour on male skull from the 11-13th centuries period, Hungary. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 86: 139-143.

 465. Kannus P. & Józsa L. 1994: A szabad és erőltetett remobilizáció hatása a korábban immobilizált végtagcsontok ásványianyag-tartalmára és az ásványi anyagok eloszlására. - Magyar traumatológia 37(1): 79-83.

 466. Józsa L., Gyárfás F. & Réffy A. 1994: Izom és ínelváltozások replantált végtagokban : Szövettani, hisztokémiai és elektronmikroszkópos vizsgálatok. - Magyar traumatológia 37(5): 423-427.

 467. Knoll Zs., Józsa L. & Berkes L. 1995: LCA pótlás utáni sportképesség helyreállítása a graft szöveti átépülésének függvényében. - Sportorvosi Szemle 36(1): 53-58.

 468. Kvist M., Hurme T., Kannus P, Järvinen T. L. H., Maunu V. M., Józsa L. & Järvinen M. 1995: Vascular density at the myotendenous junction of the rat gastrocnemius muscle after immobilization and remobilization. - American Journal of Sports Medicine 23(3): 359-364.

 469. Järvinen M., Józsa L., Johnson R. J., Arms S., Beynnon B., Fischer R., Pope M. H. & Renström P. 1995: Effect of anterior cruciate ligament reconstruction with patellar tendon or prosthetic ligament on the morphology of the other ligaments of the knee joint : An experimental study in dogs. - Clinical Orthopaedics and Related Research 311: 176-182.

 470. Józsa L., Rékó Gy. & Réffy A. 1995: A csípőkörüli izmok elváltozásai protézist viselőkben. - Magyar traumatológia 38(3): 221-226.

 471. Józsa L. 1995: A végtagcsontok ásványianyag- és osteocalcin-tartalma immobilizációban és remobilizációban. - Osteologiai közlemények 3(2): 82-85.

 472. Török J., Józsa L. & Pap I. 1995: A hallócsontok méretei 8-12 századi szériákon. - Anthropologiai közlemények 37: 31-36.

 473. Józsa L., Susa É., Szabó Á. & Varga T. 1995: József nádor és Alexandra Pavlovna szerveinek kórszövettani vizsgálata. - Anthropologiai közlemények 37: 37-44.

 474. Józsa L. & Pap I. 1995: Histochemical and immunohistochemical analysis of mummy skin. - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici 87: 137-146.

 475. Józsa L. & Pap I. 1996: Az osteoporosis előfordulása a 10-12. századi népességek körében. - In: Pálfi Gy., Farkas Gy. & Molnár E. (szerk.): Honfoglaló magyarság - Árpád-kori magyarság. JATE, Szeged, pp. 199-204.

 476. Józsa L. & Pap I. 1996: Az enthesopathia gyakorisága és ultrastrukturája a 10-11. században. - In: Pálfi Gy., Farkas Gy. & Molnár E. (szerk.): Honfoglaló magyarság - Árpád-kori magyarság. JATE, Szeged, pp. 205-212.

 477. Józsa L. 1996: Az Árpád-kori magyarság egészségi állapota a legendák és szenttéavatási iratok tükrében. - In: Pálfi Gy., Farkas Gy. & Molnár E. (szerk.): Honfoglaló magyarság - Árpád-kori magyarság. JATE, Szeged, pp. 265-272.

 478. Józsa L. 1996: A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei : A honfoglalás 1100. évfordulójára. - Gondolat, Budapest, 174 pp.

 479. Józsa L., Kannus P., Järvinen T. A. H., Bálint B. J. & Järvinen M. 1996: Number and morphology of mechanoreceptors in the myotendinous junction of paralysed human muscle. - The Journal of Pathology 178(2): 195-200.

 480. Józsa L., Kvist M. & Orava S. 1996: A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében. - Magyar traumatológia 39(1): 83-87.

 481. Józsa L., Järvinen M., Kannus P., Bálint B. J. & Järvinen T. A. H. 1996: A m. gastrocnemius és az Achilles-ín vérkeringése kísérletes tenotomiát követően. - Magyar traumatológia 39(2): 141-145.

 482. Kannus P., Józsa L., Kvist M., Järvinen T. L. N., Hurme T. & Järvinen M. 1996: Expression of osteocalcin in the patella of experimentally immobilized and remobilized rats. - Journal of Bone and Mineral Research 11(1): 79-87.

 483. Salamon A. & Józsa L. 1996: A Dupuytren betegség etiopathogenesise. - Magyar traumatológia 39(5): 373-381.

 484. Kannus P., Järvinen T. L., Sievänen H., Kvist M., Rauhaniemi J., Maunu V. M., Hurme T., Józsa L. & Järvinen M. 1996: Effects of immobilization, three forms of remobilization, and subsequent deconditioning on bone mineral content and density in rat femora. - Journal of Bone and Mineral Research 11(9): 1339-1346.

 485. Salamon A., Bíró V., Vámhidy L., Trombitás K. & Józsa L. 1997: Histology and ultrastructure of the normal tenosynovium and pseudosheath in chicken and human. - In: Hunter J. M., Schneider L. H. & Mackin E. (eds.): Tendon and nerve surgery of the hand : a third decade. Mosby, St. Louis, pp. 489-497.

 486. Józsa L. & Kannus P. 1997: Human tendons : Anatomy, Physiology, Pathology. - Human Kinetics Publ., Champaign (Illinois), IX, 584 pp.

 487. Salamon A., Józsa L. & Renner A. 1997: Occurrence of myofibroblasts in recurrent Dupuytrens disease : An electronmicroscopic study. - Journal of hand surgery 22(4): 518-520.

 488. Kannus P., Natri A. & Józsa L. 1997: Aethiology and pathogenesis of chronic tendon injuries in sports. - Baillier's Clinical Orthopaedics 2: 26-46.

 489. Kannus P., Józsa L., Natri A. & Järvinen M. 1997: Effects of training, immobilization and remobilization on tendons. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 7(2): 67-71.

 490. Järvinen M., Józsa L., Kannus P., Järvinen T. L. N., Kvist M. & Leadbetter W. 1997: Histopathological findings in chronic tendon disorders. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 7(2): 86-95.

 491. Józsa L. & Kannus P. 1997: Histopathological findings in spontaneous tendon ruptures. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 7(2): 113-118.

 492. Kannus P., Józsa L. & Järvinen M. 1997: Epidemiology and histopathology of Achilles tendon rupture. - Foot and Ankle Clinics 2: 475-500.

 493. Józsa L. 1997: The antiquity of osteoporosis. - Acta biologica Szegediensis 42: 75-80.

 494. Józsa L. & Pap I. 1997: A sarokcsonti enthesopathia gyakorisága és morfológiája a középkorban és napjainkban. - Osteologiai közlemények 5(4): 187-191.

 495. Pap I., Susa É. & Józsa L. 1997: Mummies from the 18-19th century Dominican church of Vác, Hungary. - Acta biologica Szegediensis 42: 107-112.

 496. Józsa L., Renner A. & Salamon A. 1997: A Dupuytren betegség története. - Magyar traumatológia 40(1): 11-14.

 497. Salamon A., Józsa L. & Renner A. 1997: Recidiva előfordulása Dupuytren betegségben : Patomorfológiai és klinikai megfigyelések. - Magyar traumatológia 40(2): 97-104.

 498. Józsa L. & Egri L. 1997: Ganglion bennékének cytokémiai vizsgálata. - Magyar traumatológia 40(2): 105-107.

 499. Józsa L., Dóczi J. & Pap I. 1997: Az osteoporosisra jellemző combnyaktáji és radius törések történelmi korokban. - Magyar traumatológia 40(2): 129-133.

 500. Józsa L. 1997: A ligamentum teres femoris elváltozásai posttraumás combfejnecrosis után. - Magyar traumatológia 40(4): 279-282.

 501. Józsa L. 1998: Orvoslás a Bibliában. - Móra, Budapest, 146 pp.

 502. Józsa L., Kannus P., Järvinen M., Bálint B. J. & Järvinen T. A. H. 1998: Blood-flow in rat gastrocnemius muscle and Achilles tendon after tenotomy. - European Surgical Research 30(2): 125-129.

 503. Józsa L., Réffy A. & Rékó Gy. 1998: A combfej osteodenzitása combnyaktöröttekben. - Magyar traumatológia 41(4): 295-299.

 504. Kannus P., Józsa L., Järvinen T. L., Kvist M., Vieno T., Järvinen T. A., Natri A. & Järvinen M. 1998: Free mobilization and low- to high-intensity exercise in immobilization-induced muscle atrophy. - Journal of Applied Physiology 84(4): 1418-1424.

 505. Józsa L. & Pap I. 1998: Immunohistochemical analysis of mummy skin. - Journal of Paleopathology 10(3): 133-139.

 506. Török K., Pap I. & Józsa L. 1998: Microscopic study of the dental calculus of the mummies from the 18th-19th centuries. - Anthropologiai közlemények 39: 71-80.

 507. Kannus P., Józsa L., Järvinen T. A. H., Järvinen T. L. N., Kvist M., Natri A. & Järvinen M. 1998: Location and Distribution of Non-collagenous Matrix Proteins in Musculoskeletal Tissues of Rat. - Histochemical Journal 30(11): 799-810.

 508. Kannus P., Józsa L., Kvist M., Järvinen T. & Järvinen M. 1998: Effects of immobilization and subsequent low- and high-intensity exercise on morphology of rat calf muscles. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 8(3): 160-171.

 509. Pap I., Józsa L., Repa I., Bajzik G., Lakhani S. R., Donoghue H. D. & Spigelman M. 1999: 18th-19th century tuberculosis in naturally mummified individuals (Vác, Hungary). - In: Pálfi Gy., Dutour O. & Hutás I. (eds.): Tuberculosis past and present. Golden Book, Budapest-Szeged, pp. 421-429.

 510. Józsa L. & Kannus P. 1999: Il Tendini : anatomia, fisiologia, patologia. Vol. I. - Momento Medico, Salerno, XI, 236 pp.

 511. Józsa L. & Kannus P. 1999: Il Tendini : anatomia, fisiologia, patologia. Vol. II. - Momento Medico, Salerno, XI, 238-533 pp.

 512. Józsa L. 1999: A proximális femurvég geometriája 1. : Methodológiai meggondolások. - Magyar traumatológia 42(3): 255-256.

 513. Józsa L., Renner A. & Salamon A. 1999: Apoptosis (programmozott sejthalál) a Dupuytren kóros aponeurosisban. - Magyar traumatológia 42(4): 304-307.

 514. Józsa L. 1999: A csípőtáji törések epidemiológiája. - Magyar traumatológia 42(4): 315-319.

 515. Springer Gy. & Józsa L. 1999: A proximális femurvégek szimmetriája. - Magyar traumatológia 42(5): 311-315.

 516. Józsa L., Réffy A. & Rékó Gy. 1999: A femurfej cortico-chondralis microfracturái. - Magyar traumatológia 42(5): 316-321.

 517. Török K., Pap I. & Józsa L. 1999: A 18-19. századi múmiák fogköveinek mikroszkópos vizsgálata. - Fogorvosi Szemle 92(10): 317-327.

 518. Török K., Pap I. & Józsa L. 1999: 18-19. századi váci múmiák fogköveinek mikroszkópos vizsgálata. - Anthropologiai közlemények 40: 15-27.

 519. Järvinen T. A. H., Józsa L., Kannus P., Järvinen T. L. N., Kvist M., Hurme T., Isola J., Kalimo H. & Järvinen M. 1999: Mechanical loading regulates tenascin-C expression in the osteotendinous junction. - Journal of cell science 112(18): 3157-3166.

 520. Kannus P., Józsa L. & Järvinen M. 2000: Basic sciences of tendon. - In: Garnett W. E., Speer K. P. & Kirkendall D. T. (eds.): Principles and practice of orthopaedic sports medicine. Williams and Wilkins, Philadelphia, pp. 21-37.

 521. Järvinen T. A. H., Kannus P., Järvinen T. L. N., Józsa L., Kalimo H. & Järvinen M. 2000: Tenascin-C in the pathobiology and healing process of musculoskeletal tissue injury. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 10(6): 376-382.

 522. Józsa L. 2000: Advanced histopathological techniques in diagnosis of the muscle and tendon alterations. - Journal of Musculoskeletal Research 4(4): 303-309.

 523. Järvinen T. A. H., Kannus P., Järvinen T. L. N., Józsa L., Kalimo H. & Järvinen M. 2000: Tenascin-C in the pathobiology and healing process of musculoskeletal tissue injury. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 10(6): 376-382.

 524. Józsa L. & Pap I. 2000: Helminthic infestation in a 19th century mummy in Hungary. - Anthropologiai közlemények 41: 49-55.

 525. Józsa L. 2001: Névvel jelölt szindrómák. - Medicina, Budapest, 335 pp.

 526. Järvinen T. A., Kannus P., Józsa L., Pavola M., Järvinen T. L. & Järvinen M. 2001: Achilles tendon injuries. - Current opinion in rheumatology 13(2): 150-155.

 527. Farkas Gy., Józsa L., Paja L. & Molnár J. 2001: The occurence of bone tumors in the medieval cemetery of Bátmonostor (Hungary). - Anticancer Research 24: 250-251.

 528. Järvinen T. L. N., Kannus P., Sievänen H., Józsa L., Heinonen O. J., Vieno T. & Järvinen M. 2001: Effects of remobilization on rat femur are dose-dependent. - Scandinavian journal of medicine and science in sports 11(5): 292-298.

 529. Paavola M., Kannus P., Järvinen T. A., Järvinen T. L., Józsa L. & Järvinen M. 2002: Treatment of tendon disorders. Is there a role for corticosteroid injection? - Foot and Ankle Clinics 7(3): 501-513.

 530. Józsa L. & Fóthi E. 2002: Juxtacorticalis osteosarcoma középkori vázleleten. - Magyar Onkológia 46(3): 271-276.

 531. Paavola M., Kannus P., Järvinen T. A. H., Khan K., Józsa L. & Järvinen M. 2002: Achilles tendinopathy. - Journal of Bone and Joint Surgery 84A(11): 2062-2076.

 532. Järvinen T. A. H., Józsa L., Kannus P., Järvinen T. L. N. & Järvinen M. 2002: Organization and distribution of intramuscular connective tissue in normal and immobilized skeletal muscles. - Journal of Muscle Research and Cell Motility 23(3): 245-254.

 533. Józsa L. & Fóthi E. 2003: Juxtacorticalis osteosarcoma középkori vázleleteken. - In: Penksza K., Korsós Z. & Pap I. (szerk.): III. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium : 2003. október 28-30. MTESZ, Budapest, pp. 227-231.

 534. Józsa L. & Fóthi E. 2003: Juxtacortical osteosarcoma on tibia and fibula from a medieval cemetery of Budapest. - Journal of Paleopathology 15(1): 23-31.

 535. Järvinen T. A. H., Józsa L., Kannus P., Järvinen T. L. N., Hurme T., Kvist M., Kalimo H., Pelto-Huikko M. & Järvinen M. 2003: Mechanical loading regulates the expression of tenascin-C in the myotendinous junction and tendon but does not induce de novo synthesis in the skeletal muscle. - Journal of Cell Science 116(5): 857-866.

 536. Józsa L. & Fóthi E. 2003: Lathyrismus a középkorban? - Anthropologiai közlemények 44: 27-35.

 537. Évinger S., Bernert Zs., Józsa L. & Kristóf L. A. 2003: Two cases of joint disease from the Avar age, Hungary. - Anthropologie 41(1-2): 79-85.

 538. Venojärvi M., Kvist M., Atalay M., Józsa L. & Kalimo H. 2004: Recovery from immobilisation : Responses of fast-twitch muscle fibres to spontaneous and intensive exercise in rat calf muscles. - Pathophysiology 11(1): 17-22.

 539. Järvinen T. A. H., Järvinen T. L. N., Kannus P., Józsa L. & Järvinen M. 2004: Collagen fibres of the spontaneously ruptured human tendons display decreased thickness and crimp angle. - Journal of orthopaedic research 22(6): 1303-1309.

 540. Farkas Gy., Józsa L. & Paja L. 2004: Developmental anomalies and other pathological lesions of the sternum in a medieval osteological sample. - Acta biologica Szegediensis 48: 39-42.

 541. Józsa L., Farkas Gy. & Paja L. 2004: The frequency of enthesopathies in the 14-15th century series of Bátmonostor-Pusztafalu. - Acta biologica Szegediensis 48: 43-45.

 542. Józsa L. & Farkas Gy. 2004: Ostitis-osteomyelitis középkori vázakon. - Osteologiai közlemények 12(4): 207-212.

 543. Józsa L. 2004: A proximális femurvégek szimmetriája. - Anthropologiai közlemények 45: 207-212.

 544. Józsa L., Farkas Gy. & Rékó Gy. 2004: A csontsérülések és szövődményeik gyakorisága a 14-15. századokban. - Magyar traumatológia 47(2): 141-147.

 545. Józsa L. & Farkas Gy. 2004: Csontdaganatok gyakorisága egy középkori temetőben. - Magyar traumatológia 47(2): 148-153.

 546. Fóthi E. & Józsa L. 2004: Részlegesen gyógyult pertrochantercus combcsonttörés középkori leleten. - Magyar traumatológia 47(4): 330-333.

 547. Kannus P., Paavola M. & Józsa L. 2005: Aging and degeneration of tendons. - In: Maffuli N., Renström P. & Leadbetter W. B. (eds.): Tendon injuries : Basic science and clinical medicine. Springer, London, pp. 25-32.

 548. Farkas Gy., Paja L. & Józsa L. 2005: Vérszegénység és táplálkozási zavarok egy középkori magyar településen. - Orvosi Hetilap 146(4): 175-177.

 549. Farkas Gy., Józsa L. & Paja L. 2005: A gerinc elváltozásai egy középkori temető vázleletein. - Anthropologiai közlemények 46: 11-24.

 550. Józsa L., Järvinen T. & Pap I. 2005: A proximális femurvég geometriája : Középkori, recens (nem törött) és combnyaktörést szenvedettek izolált combcsontjának háromdimenziós vizsgálata. - Osteologiai közlemények 13(1): 21-26.

 551. Józsa L. 2006: Paleopathologia : Elődeink betegségei. - Semmelweis, Budapest, 180 pp.

 552. Józsa L. & Farkas Gy. 2006: Egy magyarországi középkori ispotály (Bátmonostor) beteganyaga az ásatási leletek tükrében. - Orvosi Hetilap 147(49): 2379-2384.

 553. Józsa L. & Fóthi E. 2006: A trepanáció utáni csonthiány területének védelme csontpótlással : A cranioplastica története az őskortól a húszadik századig. - Magyar traumatológia 49(3): 267-274.

 554. Józsa L. & Farkas Gy. 2006: A fej védelme és a koponyasérülések a középkorban. - Orvosi Hetilap 147(32): 1519-1521.

 555. Józsa L. & Fóthi E. 2007: Trepanált koponyák a Kárpát-medencében : A leletek számbavétele, megoszlása és lelőhelyei. - Folia anthropologica 6: 5-18.

 556. Farkas Gy., Józsa L. & Bereczki Zs. 2007: Examination of the human remains from the medieval cemetery of Bátmonostor-Pusztafalu in Hungary. - Acta biologica Szegediensis 51: 87-92.

 557. Sievinen H., Józsa L., Pap I., Järvinen M., Järvinen T. A., Kannus P. & Järvinen T. L. 2007: Fragile external phenotype of modern human proximal femur in comparison with Medieval bone. - Journal of Bone and Mineral Research 22(4): 537-543.

 558. Józsa L. & Fóthi E. 2007: Trepanált koponyák Magyarországon : 115 eset összesítése. - Orvostörténeti közlemények 52(1-2): 15-30.

 559. Farkas Gy., Józsa L., Paja L. & Molnár J. 2007: Bone forming tumors on skeletons a Medieval Hungarian cemetery (Bátmonostor). - Paleopathology Newsletter 140: 14-22.

 560. Venojärvi M., Kvist M., Józsa L., Kalimo H., Hänninen A. & Atalay M. 2007: Skeletal muscle HSP expression in response to immobilization and remobilization. - International Journal of Sports Medicine 28(4): 281-286.

 561. Józsa L. & Farkas Gy. 2008: Bamberger-Marie betegség középkori vázleleten. - Magyar traumatológia 51(1): 52-56.

 562. Józsa L. 2008: Trabecularis microfracturák ép, osteoporosisos és osteonecrosisos combfejekben. - Osteologiai közlemények 16(4): 181-184.

 563. Józsa L. & Farkas Gy. 2008: Sternoclavicularis arthritis és osteomyelitis a bátmonostori 13-15. századi temetőben. - Folia anthropologica 7: 47-52.

 564. Józsa L. & Farkas Gy. 2008: Enostosis (osteopoikylosis, bone islands) in Medieval (14-15th centuries) skeletons. - Acta biologica Szegediensis 52(2): 329-331.

 565. Pap I., Fóthi E., Józsa L., Bernert Zs., Hajdu T., Molnár E., Bereczki Zs., Lovász G. & Pálfy Gy. 2009: Történeti embertani protokoll : A régészeti feltárások embertani anyagainak kezelésére, alapszintű feldolgozására és elsődleges tudományos vizsgálatára. - Anthropologiai közlemények 50: 105-123.

 566. Józsa L. 2009: Az ép és osteoporosisos femur corticalisának ultrastruktúrája. - Osteologiai közlemények 17(3): 122-125.

 567. Józsa L. & Farkas Gy. 2009: Ankylosis of limb joints in a medieval cemetery form Bátmonostor, Hungary. - Anthropologischer Anzeiger 67(3): 295-303.

 568. Józsa L. & Farkas Gy. 2009: Hypertrophic pulmonary osteoarthropathy (Bamberger-Marie disease) in a medieval skeleton : Morphometric, radiological and histological study. - Journal of Paleopathology 21: 25-31.

 569. Józsa L. 2010: Középkori uralkodóink betegségei. - Históriaantik Könyvesház, Budapest, 220 pp.

 570. Józsa L. 2010: A csípőtáji törések epidemiológiája. - Osteologiai közlemények 18(2): 61-66.

 571. Józsa L. 2010: A csípőtáji törések megelőzésének lehetőségei. - Osteologiai közlemények 18(2): 73-78.

 572. Józsa L., Pap I. & Farkas Gy. 2010: Hyperostosis porotica : Ritka és elfeledett csontelváltozás. - Osteologiai közlemények 18(4): 192-198.

 573. Salamon A. & Józsa L. 2010: A Dupuytren-betegség pathogenezise. - Magyar traumatológia 53(4): 296-307.

 574. Józsa L. 2011: Szex a középkori Magyarországon. - Históriaantik Könyvesház, Budapest, 242 pp.

 575. Józsa L. 2011: Paleopathologia : Elődeink betegségei. - Semmelweis, Budapest, [elektronikus dokumentum.]

 576. Józsa L. & Fóthi E. 2011: Kísérlet a középkori trepanációk műtéti technikájának rekonstruálására. - Folia anthropologica 10: 5−16.

 577. Józsa L. 2011: Támasztószöveti elváltozások ochronosisban.- Osteologiai közlemények 19(3): 141-143.

 578. Józsa L. 2011: Szövetvegytani és immunhisztokémia vizsgálatok múmia szöveteken és ásatag csontokon. - Anthropologiai közlemények 52: 41-53.

 579. Józsa L. 2011: Gyógyszerek káros hatása az inakra. - Magyar traumatológia 54(3): 209-216.

 580. Józsa L. 2011: Gerinc-elváltozások műalkotásokon és ásatag csontokon. - Osteologiai közlemények 20(3-4): 100-109.

 581. Józsa L. & Pap I. 2012: A töröknyereg elváltozásai torzított koponyákban. - Folia anthropologica 11: 7−14.

 582. Józsa L. & Farkas Gy. 2013: Multiplex ciszták a combcsont proximalis végében, két középkori férfi vázleletében. - Magyar traumatológia 56(1): 71-75.

 583. Józsa L., Pap I. & Farkas Gy. 2013: Napjainkra elfelejtett csontelváltozás : Porosis hyperostotica. - Magyar traumatológia 56(2): 139-145.

 584. Józsa L. 2013: A neandervölgyi ember és a modern ember (Homo sapiens) kezének felépítése közti különbségek és azok következményei. - Magyar traumatológia 56(4): 199-204.

 585. Józsa L. & Pap I. 2013: Váci múmia vesekövének krisztallográfiai és elektronmikroszkópos vizsgálata. - Anthropologiai közlemények 54: 41-46.

 586. Forrai Gy. & Józsa L. 2014: Az orvos nyomoz : Miben haltak meg a halhatatlanok? - Argumentum, Budapest, 334 pp.

 587. Merczi M., Marcsik A., Bernert Zs., Józsa L., Buczkó K., Lassányi G., Kelemen M. H., Zádori P., Vandulek C., Biró G., Hajdu T. & Molnár E. 2014: Skeletal Metastatic Carcinomas from the Roman Period (1st to 5th century AD) in Hungary. - Pathobiology 81(2): 100-111.

 588. Hajdu T., Merczi M., Marcsik A., Bernert Zs., Józsa L., Buczkó K., Kelemen H. M., Zádori P., Vandulek Cs., Biró G. & Molnár E. 2014: Metasztatikus csontdaganatos esetek a római kori Pannóniából. - Anthropologiai közlemények 55: 27-44.

 589. Józsa L. 2014: Az inak elzsírosodása : Tendolipidosis. - Magyar traumatológia 57(1): 47-54.

 590. Józsa L. & Pap I. 2014: Legg-Calvé-Perthes kór középkori leleten. - Magyar traumatológia 57(2-3): 127-132.

 591. Józsa L. & Pap I. 2014: A torzított koponyák paleopatológiai és röntgenpatológiai eltérései : Aszimmetria a torzított koponyákon. - Folia anthropologica 13: 67−80.

 592. Hajdu T., Merczi M., Marcsik A., Bernert Zs., Józsa L., Buczkó K., H. Kelemen M., Zádori P., Vandulek Cs., Lelovics Zs., Biró G. & Molnár E. 2014: Metasztatikus csontdaganatos esetek a római kori Pannóniából. (Skeletal metastases from the Roman Period of Pannonia.) - Anthropologiai Közlemények 55: 27-44.

 593. Merczi M., Marcsik A., Bernert Zs., Józsa L., Buczkó K., Lassányi G., H. Kelemen M., Zádori P., Vandulek Cs., Biró G., Hajdu T. & Molnár E. 2014: Skeletal metastatic carcinomas from the Roman Period (1st-5th century AD) in Hungary. - Pathobiology 81(2): 100-111.Ismeretterjesztő cikkek és könyvek

 1. Józsa L. 1964: Az ókor fogászata. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 3: 123-128.

 2. Józsa L. 1965: Finn népi orvosi emlékek a Kalevalában. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 4: 109-114.

 3. Józsa L. 1967: Öncsonkítás, egészségrontás és vallási fanatizmus. - Bács-Kiskun Megyei Kórház Évkönyve 6: 125-132.

 4. Réffy A. & Józsa L. 1972: A Mendelson-syndroma pathológiája. - Aneszteziológia és Intenzív Terápia 3(3): 97-102.

 5. Józsa L. 1977: The need for health education : Priorities and strategies. - Preventive medicine 6(3): 466-468.

 6. Józsa L. 1986: A tenotómia ókori és középkori írásos és rajzos emlékei. - Orvostörténeti közlemények 32(3-4): 9-23.

 7. Józsa L. 1987: Betegségleírások középkori krónikákban. - Orvosi Hetilap 128(12): 639-641.

 8. Józsa L. 1988: Pathográfiák középkori legendákban és szenttéavatási iratokban. - Orvosi Hetilap 129(28): 1487-1488.

 9. Józsa L. & Kannus P. 1988: A fizioterápia kialakulásának története 1. : Távol-Kelet (Kína, Japán, Vietnám) fizioterápiája. - Balneologia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy 9(4): 261-268.

 10. Józsa L. & Kannus P. 1989: A fizioterápia kialakulásának története 2. : India, Tibet, Mezopotámia, Izrael fizioterápiája. - Balneologia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy 10(1): 25-32.

 11. Józsa L. & Kannus P. 1989: A fizioterápia kialakulásának története 3. : Görögök és rómaiak. - Balneologia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy 10(4): 227-233.

 12. Józsa L. & Kannus P. 1989: A fizioterápia kialakulásának története 4. : Bizánc és az arabok. - Balneologia, Rehabilitáció, Gyógyfürdőügy 10(4): 430-435.

 13. Józsa L. 1989: Az orvosképzés kezdetei Finnországban (1640-1830). - Orvosi Hetilap 130(42): 2263-2264.

 14. Józsa L. 1990: Orvosok az észt nemzeti irodalom bölcsőjénél. - Orvosi Hetilap 131(14): 759-760.

 15. Józsa L. & Méhes Gy. 1990: Protothecosis : Új, vagy ritkán felismert megbetegedés? - Orvosi Hetilap 131(33): 1811-1813.

 16. Józsa L. 1991: Izompróba 1. : Vörös és fehér. - Fitness 3(1): 38-41.

 17. Józsa L. 1991: Izompróba 2. : Mozgás, tétlenség, edzés. - Fitness 3(2): 30-33.

 18. Józsa L. 1991: Izompróba 3. : A sérülés oka: drog. - Fitness 3(3): 30-33.

 19. Józsa L., Kannus P. & Koskela J. 1991: Jo munaiset Kiinalaiset. - Fysioterapia 38: 4-7.

 20. Józsa L. 1991: Az anatómia és az igazságügyi orvostan kezdetei Kínában. - Orvosi Hetilap 132(46): 2561-2563.

 21. Józsa L. 1992: Cardiovascularis betegségek a Bibliában. - Orvosi Hetilap 133(28): 1769-1770.

 22. Józsa L. 1993: Was the founder of the first modern hospital in Europe a Hungarian Royal Princess? - Therapia Hungarica 41(4) 153-155.

 23. Józsa L. 1993: Magyar királylány a modern európai kórház megteremtője? - Orvosi Hetilap 134(4): 196-198.

 24. Józsa L. 1993: Szélütés-nyilallás : A magyar betegségterminológia mitikus elemei. - Orvosi Hetilap 134(40): 2214-2215.

 25. Józsa L. 1994: A finnugor népek orvosai közötti kapcsolatok a két világháború között : Niilo Pesonen tanulmánya alapján. - Orvosi Hetilap 135(24): 1313-1314.

 26. Józsa L. 1994: Volt-e leprabetegség a középkori Magyarországon? - Orvosi Hetilap 135(32): 1763-1764.

 27. Susa É. & Józsa L. 1995: A múmiakészítés technikája és eredményei. - Anthropologiai közlemények 37: 45-60.

 28. Józsa L. 1995: Az emberi láb evoluciója. - Anthropologiai közlemények 37: 159-176.

 29. Józsa L. & Pap I. 1996: Az osteoporosis előfordulása a 10-12. századi magyarság körében. - Osteologiai közlemények 4(3): 126-129.

 30. Susa É., Pap I. & Józsa L. 1996: A váci múmiák antropológiai vizsgálata. - Magyar Múzeumok 2(1): 14-16.

 31. Józsa L. 1996: József nádor és első feleségének betegsége és haláloka. - Orvosi Hetilap 137(28): 1542-1543.

 32. Józsa L. 1998: A paleopatológiai vizsgálatok módszerei és eredményei. - In: Tóth G. (szerk.): Szemelvények a magyar antropológia eredményeiből. Panniculus Régiségtani Egylet, Szombathely, pp. 39-45.

 33. Pap I., Susa É., Józsa L., Szikossy I., Kustár Á., Bernert Zs., Pálfi Gy., Repa I. & Kristóf L. A. 2001: Interdiszciplináris antropológiai kutatások. - In: Isépy I., Korsós Z. & Pap, I. (szerk.): II. Kárpát-medencei Biológiai Szimpózium. MBT-MTM, Budapest, pp. 321-324.

 34. Józsa L. 2001: Betegségek és gyógyítás a Bibliában. - Gyógyszerészet 45(3): 131-136.

 35. Józsa L. 2001: Betegségek és gyógyítás a Bibliában. - Gyógyszerészet 45(4): 193-199.

 36. Józsa L. 2001: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 5. : Gyógyszerek és gyógymódok. - Gyógyszerészet 45(5): 250-256.

 37. Józsa L. 2001: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 6. : Illatszerek, kozmetikumok, testápolók. - Gyógyszerészet 45(6): 311-313.

 38. Józsa L. 2001: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 7. : Szív- és érrendszeri betegségek. - Gyógyszerészet 45(8): 423-426.

 39. Józsa L. 2001: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 8. : A fertőző betegségek. - Gyógyszerészet 45(10): 534-539.

 40. Józsa L. 2001: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 9. : Hormonzavarok, endokrin betegségek. - Gyógyszerészet 45(11): 602-605.

 41. Józsa L. 2002: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 10. : Testi hibák, fejlődési rendellenességek. - Gyógyszerészet 46(2): 82-84.

 42. Józsa L. 2002: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 11. : Sérülések és balesetek. - Gyógyszerészet 46(3): 148-149.

 43. Józsa L. 2002: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 12. : Szembetegségek és a vakság. - Gyógyszerészet 46(5): 262-263.

 44. Józsa L. 2002: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 13. : Milyen egyéb betegségekről olvashatunk a Bibliában? - Gyógyszerészet 46(7): 392-393.

 45. Józsa L. 2002: Betegségek és gyógyítás a Bibliában 14. : Szex és házasság. - Gyógyszerészet 46(12): 749-755.

 46. Józsa L. 2003: Beteg császárok Bizánc trónján*. - Orvostörténeti közlemények 48(1-4): 35-56.

 47. Józsa L. 2004: Gyógyszerek és gyógyszerészet Bizáncban. - Gyógyszerészet 48(2): 101-110.

 48. Józsa L. 2004: Balesetsebészet Bizáncban. - Magyar traumatológia 47(3): 239-246.

 49. Józsa L. 2004: Laboratóriumi és pathológiai vizsgálatok Bizáncban. - Orvostörténeti közlemények 49(1-2): 37-48.

 50. Józsa L., Farkas Gy. & Fóthi E. 2004: Az ember szarva. - Orvosi Hetilap 145(22): 1193-1195.

 51. Józsa L. 2005: The illnesses of Prince Joseph Habsburg (1776-1847) and his first wife, princess Alexandra Pavlovna Romanova (1783-1801). - Journal of Paleopathology 17: 145-152.

 52. Józsa L. 2005: Az orvosi, állatorvosi és gyógyszerészeti irodalom Bizáncban. - Orvostörténeti közlemények 50(1-4): 247-278.

 53. Pap I. & Józsa L. 2006: A koponyatorzítás és annak következményei. - In: Ujlaki-Pongrácz Zs.: "Hadak útján" : Népességek és iparok a népvándorlás korában. Pars Kft., Budapest, pp. 85-93. [elektronikus dokumentum, CD]

 54. Józsa L. & Fóthi E. 2006: A népvándorláskor koponyasebészete. - In: Ujlaki-Pongrácz Zs.: "Hadak útján" : Népességek és iparok a népvándorlás korában. Pars Kft., Budapest, pp. 93-102. [elektronikus dokumentum, CD]

 55. Józsa L. 2006: Csont-ízületi elváltozások ábrázolása a képzőművészetben : 1. rész. - Osteologiai közlemények 14(3): 127-140.

 56. Józsa L. 2006: Mozgásszervi kóros állapotok ábrázolása a bizánci művészetben. - Osteologiai közlemények 14(2): 63-72.

 57. Józsa L. 2006: Orvos- és gyógyszerészképzés Bizáncban. - Orvosi Hetilap 147(34): 1662-1664.

 58. Józsa L. 2007: Csont-ízületi elváltozások ábrázolása a képzőművészetben : 2. rész. - Osteologiai közlemények 15(1): 21-35.

 59. Józsa L. 2007: Csont-ízületi elváltozások ábrázolása a képzőművészetben : 3. rész. - Osteologiai közlemények 15(4): 209-223.

 60. Józsa L. 2007: A szociális ellátás rendszere a Bizánci Birodalomban : Történeti visszapillantás. - Esély 18(2): 63-76.

 61. Józsa L. 2007: Az osteoporosis előfordulása időben és térben. - Osteologiai közlemények 15(2): 75-80.

 62. Józsa L. 2007: A múmiakészítés különleges módszerei : Emberi és állati szárított preparátumok előállítása főzéssel, füstöléssel. - Anthropologiai közlemények 48: 169-175.

 63. Józsa L. 2007: A szülés és csecsemőgondozás ábrázolása bizánci (ortodox) alkotásokon. - Orvosi Hetilap 148(52): 2483-2490.

 64. Józsa L. 2008: Betegségleírások középkori krónikáinkban, legendáinkban és szentté avatási iratokban. - In: A fordulat : A magyarság és a Kelet : II. Őstörténeti Konferencia : Természettudományi szekció, populációgenetika és embertan. Magyarok Világszövetsége, Budapest, pp. 107-109.

 65. Józsa L. 2008: A kórházi ápolás kialakulása a 11-14. században Magyarországon. - Debreceni Szemle 16(1): 10-22.

 66. Józsa L. 2008: Histologic diagnoses of tissues from two nineteenth century Habsburgs. - Paleopathology Newsletter 141: 12-18.

 67. Józsa L. 2008: Csont-ízületi rendellenességek ábrázolása a képzőművészetben : 4. rész. - Osteologiai közlemények 16(2): 61-77.

 68. Józsa L. & Fóthi E. 2008: A honfoglaló magyarok koponyasebészete. - Orvosi Hetilap 149(10): 469-472.

 69. Józsa L. 2008: …et circenses : A bizánci tömegszórakoztatás és szórakoztató "ipar". - Esély 19(2): 83-92.

 70. Józsa L. 2008: A kéz evolúciója : 450 millió év a porcos halak mellúszójától az emberi kézig. - Magyar traumatológia 51(3): 255-266.

 71. Józsa L. 2008: Az elhízás és ábrázolása az őskőkorban. - Orvosi Hetilap 149(49): 2309-2314.

 72. Józsa L. 2009: Orvosi adatok a sámán "felesleges" csontjához. - Folia anthropologica 8: 71-76.

 73. Józsa L. 2009: A múmia-készítmények mint orvosságok. - Orvosi Hetilap 150(32): 1527-1528.

 74. Józsa L. 2009: Patikák Bizáncban. - Lege Artis Medicinae 19(2): 167-168.

 75. Józsa L. 2009: Az endémiás golyva ábrázolása szakrális alkotásokon. - Orvosi Hetilap 150(20): 949-951.

 76. Józsa L. 2009: Obesity and steatopygia depicted on paleolithic statues. - Praehistoria 9/10: 333-340.

 77. Józsa L. 2009: Fogápolás, fogbetegségek és fogászati beavatkozások az ókorban. - Orvostörténeti közlemények 55(1-4): 43-57.

 78. Józsa L. 2009: Leonardo da Vinci járás- és mozgásvizsgálatai. - Biomechanica hungarica 2(2): 49-52.

 79. Józsa L. & Forgács S. 2009: A Forestier betegség története. - Osteologiai közlemények 17(4): 174-180.

 80. Józsa L. 2010: Mágikus és vallásos gyógyítás Bizáncban. - Orvostörténeti közlemények 56(1-4): 171-185.

 81. Józsa L. 2010: A koponya és vázcsontok középkori, reneszánsz és rokokó alkotásokon. - Osteologiai közlemények 18(4): 200-206.

 82. Józsa L. 2010: Milyen lehetett (volt?) az őskőkori asszony? - Folia anthropologica 9: 19-37.

 83. Józsa L. 2010: Szifilisz egy magyarországi legendában. - Orvosi Hetilap 151(6): 228-230.

 84. Józsa L. 2010: Reparing or protection of holes in the head : Cranioplasty in 7-10th centuries in Hungary. - Paleopathology Newsletter 151: 8-11.

 85. Józsa L. 2010: A Forestier betegség pathomorphologiája. - Osteologiai közlemények 18(1): 11-14.

 86. Józsa L. 2010: A mikroszkópos festések története. - Orvosi Hetilap 151(18): 752-754.

 87. Józsa L. 2010: Zenei virtuózok keze : Liszt és Paganini. - Magyar traumatológia 53(3): 251-256.

 88. Józsa L. 2010: Goiter depicted in Byzantine artworks. - Hormones 9(4): 343-346.

 89. Józsa L. 2010: Endocrin betegségek művészeti alkotásokon. - MediArt 4: 14-21.

 90. Józsa L. 2010: A kéz térfogata. - Magyar traumatológia 53(4): 335-337.

 91. Józsa L. 2011: Szövetkonzerválás : A szövetkonzervek felhasználása a baleseti sebészetben. - In: Renner A. (szerk): Traumatológia. Medicina, Budapest, pp. 225-230.

 92. Józsa L. 2011: Kórszövettani diagnosztika. - In: Renner A. (szerk): Traumatológia. Medicina, Budapest, pp. 331-335.

 93. Józsa L. 2011: A fej védelme és a koponyasérülések. - In: Bíró Sz., Tomka P. (szerk.): Hadak útján : A népvándorlás kor kutatóinak XIX. konferenciája : Xántus János Múzeum, Győr, 2008. október 20-22. GYMS M. Múz. Ig., Győr, pp. 255-263.

 94. Józsa L. 2011: Csontképződés Achilles-ínban. - Magyar traumatológia 54(1): 52-55.

 95. Józsa L. 2011: A kéz- és karlevágás középkori írásos, őskórtani és művészi emlékei. - Orvosi Hetilap 152(4): 149-153.

 96. Józsa L. 2011: A craniotomia és a koponyalékelés ábrázolása a középkorban és a reneszánsz idején. - Osteologiai közlemények 19(2): 75-77.

 97. Józsa L. 2011: A prostitúció és pedofília a Bizánci Birodalomban (324-1453). - Kaleidoscope 2(2): 35-52.

 98. Józsa L. 2011: A törpék ábrázolása a képzőművészetben. - Osteologiai közlemények 19(1): 21-28.

 99. Józsa L. 2011: A kórházi rendszer kialakulása a bizánci Birodalomban. - Orvostörténeti közlemények 57(1-4): 5-24.

 100. Józsa L. 2011: Mióta van osteoporosis? - Magyar traumatológia 54(2): 125-133.

 101. Józsa L. 2011: Az emberi test mesterséges módosítása (deformálása) 1. : A koponyatorzítás. - Orvosi Hetilap 152(30): 1209-1213.

 102. Józsa L. 2011: Az emberi test mesterséges módosítása (deformálása) 2. : A kínai lábelkötés. - Orvosi Hetilap 152(32): 1294-1296.

 103. Józsa L. 2011: Ízületi deformitások festményeken. - Osteologiai közlemények 19(3): 145-149.

 104. Józsa L. 2011: Obesity in the Paleolithic Era. - Hormones 10(3): 241-244.

 105. Józsa L. 2011: Árpád-házi királylány (Piroska 1084-1134) a Pantokrátor kolostor és intézményeinek létrehozója. - Kaleidoscope 2(3): 6-16.

 106. Józsa L. 2011: A hangszeres muzsika kezdetei. - Mediart 4: 14-17.

 107. Józsa L. 2011: Az emberi test mesterséges módosítása (deformálása) 3. : A fogak dekorálása. - Orvosi Hetilap 152(34): 1379-1381.

 108. Józsa L. 2011: Az emberi test mesterséges módosítása (deformálása) 4. : A fül, orr, ajak és más testrészek módosítása. - Orvosi Hetilap 152(36): 1462-1465.

 109. Józsa L. 2011: Az emberi test mesterséges módosítása (deformálása) 5. : Öncsonkítás, rituális csonkítások. - Orvosi Hetilap 152(38): 1544-1546.

 110. Józsa L. 2011: A csont, mint nyersanyag. - Osteologiai közlemények 19(4): 200-206.

 111. Józsa L. 2011: A kéz kóros állapotai művészeti alkotásokon. - Magyar traumatológa 54(4): 289-299.

 112. Józsa L. 2012: Mit adott (adhatott volna) a bizánci medicina az egyetemes orvostudománynak? - Orvosi Hetilap 153(42): 1674-1678.

 113. Józsa L. 2012: Az őskőkori és újkőkori idolok testalkatának összehasonlító vizsgálata. - Folia anthropologica 10: 31−40.

 114. Józsa L. 2012: Betegségek, kóros állapotok ábrázolása egyiptomi alkotásokon. - Kaleidoscope 3(5): 1-12.

 115. Józsa L. 2012: Betegségábrázolások bizánci (egyházi) műalkotásokon. - Orvostörténeti közlemények 58(1-4): 23-47.

 116. Kiss Z., Kiss I. & Józsa L. 2012: Az osteoporosis és a táplálkozás kapcsolata az emberré válás története során. - LAM KID 2: 39-45.

 117. Józsa L. 2012: Obesity of Womens in Paleolithicum. - Journal of Obesity and Weight Loss Therapy 2(5): 1-3.

 118. Józsa L. 2013: Bőr- és hajápolás Bizáncban. - Kaleidoscope 4(6): 24-39.

 119. Józsa L. 2013: Az őskőkor üzenete : Betegségek, rendellenességek paleolit műalkotásokon. - Osteologiai közlemények 21(1-2): 26-33.

 120. Józsa L. 2013: Miről vallanak az ásatag csontok? - Osteologiai közlemények 21(3-4): 93-102.

 121. Józsa L. 2013: Traumatológiai-ortopédiai vizsgálatok és eljárások ábrázolása 9. századi bizánci sebészeti kódexben. - Magyar traumatológia 56(3): 253-260.

 122. Józsa L. & Kiss Z. 2013: Táplálkozás az őskőkorban és a "paleodiéta" napjainkban. - Orvosi Hetilap 154(8): 315-318.

 123. Józsa L. 2013: Táplálkozás és alkoholfogyasztás Bizáncban. - Orvosi Hetilap 154(6): 232-238.

 124. Józsa L. 2013: Középkori koponyalékelés : Magyar sajátosság? - Orvostörténeti közlemények 59(1-4): 109-117.

 125. Józsa L. 2014: A placentophagia napjainkban. - Orvosi Hetilap 155(30): 1207-1209.

 126. Józsa L. 2014: A fej védelme a középkori hadakozásban. - Kaleidoscope 5(8): 16-32.

 127. Józsa L. 2014: A csonttörések gyakorisága és lokalizációja a honfoglalás korában, a 14-15. században és a 21. század első évében. - Osteologiai közlemények 22(1-2): 8-11.

 128. Józsa L. 2014: Tutanhamon és családja patográfiája. - Osteologiai közlemények 22(1-2): 23-31.

 129. Józsa L. 2014: Naturalista (?), erotikus (?), pornográf (?) művészeti alkotások az őskőkorban. - Folia anthropologica 13: 87−101.

 130. Józsa L. 2014: Csonkolt ujjak az őskorban. - Magyar traumatológia 57(4): 205-209.Absztraktok és Szerkesztői levelek

 1. Józsa L. & Lusztig G. 1962: Primary reticulosarcoma of the liver. - Acta morphologica hungarica 10(Suppl): 50.

 2. Józsa L., Borka I. & Lusztig G. 1963: Pathomechanism of hemorrhage associated with certain infectious diseases. - Acta morphologica hungarica 12(Suppl): 13.

 3. Józsa L. 1965: Effect of thyrotrophin and thyroid hormone on the composition of the aortic wall. - Acta morphologica hungarica 13(Suppl): 65.

 4. Józsa L., Perneczky M., Szederkényi Gy. & Lusztig G. 1965: Role of the pituitary-thyroid system in the regulation of serumal mucopolysaccharides. - Acta morphologica hungarica 13(Suppl): 66.

 5. Józsa L. & Lusztig G. 1966: Mucopolysaccharide content of organs in experimental cholesterol sclerosis. - Acta morphologica hungarica 14(Suppl): 334.

 6. Józsa L. 1970: [Levelek a szerkesztőhöz.] A laboratóriumi asszisztensek képzéséről és annak hiányosságairól. - Orvosi Hetilap 111(46): 2747-2748.

 7. Józsa L. 1971: [Levelek a szerkesztőhöz.] A laboratóriumi asszisztensek képzésének kérdéséhez. - Orvosi Hetilap 112(11): 651-654.

 8. Réffy A., Székely O. & Józsa L. 1973: Changes of the granules of the type 2 pneumocytes on influence of different concentration of oxygen. - Acta morphologica hungarica 14(Suppl): 143.

 9. Less E. & Józsa L. 1973: [Hozzászólások.] A hormonok hatása a gyomor nyálkahártyájára. - In: Jávor T. & Mózsik Gy. (szerk.): Az ulcus pepticum kutatás tíz éve Magyarországon 1960-1970 : Az ulcus pepticum kialakulásában szerepeltethető élettani, biokémiai és morphologiai mechanizmusokról : A Magyar Gastroenterologiai Társaság, Pécs, 1971. január 8-9-én rendezett symposionának előadás- és vitaanyaga. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 47-67.

 10. Réffy A., Székely O. & Józsa L. 1973: Changes of the granules of the type 2 pneumocytes on influence of different concentration of oxygen. - Acta morphologica hungarica 14(Suppl): 143.

 11. Józsa L. 1973: Studies on traumatic muscle lesions of rat by electron microscopy and electron microscopic histochemistry. - Acta morphologica hungarica 14(Suppl): 45.

 12. Fehér J., Jakab L., Szilvási I. & Józsa L. 1973: Histopathological changes of the liver and serum glycoprotein concentrations in chronic liver diseases. - Acta morphologica hungarica 14(Suppl): 76.

 13. Józsa L. 1985: Vita egy referátum értelmezése körül. [Hozzászólás] Szőnyi F.: Traumás Achilles-ín rupturák és hyperlipaemia c. referátumához. - Orvosi Hetilap 126(27): 1689-1690.

 14. Józsa L. 1989: [Levelek a szerkesztőhöz.] A vese haemangiopericytoma irodalmáról. - Orvosi Hetilap 130(45): 2451.

 15. Józsa L. 1996: [Levelek a szerkesztőhöz.] Hozzászólás "Czigány J.: Ritka-e a hallócsontlelet a középkori maradványokban?" című cikkéhez. - Orvosi Hetilap 137(44): 2485-2487.Megemlékezések, gyászjelentések, évfordulók

 1. Józsa L. 1984: Száz éve halt meg Elias Lönnrot. - Orvosi Hetilap 125(52): 3188-3191.

 2. Józsa L. 1991: Dr. Lusztig Gábor (1925-1991). - Orvosi Hetilap 132(38): 2105.

 3. Józsa L. 1997: Franz Schubert (1797-1828) betegsége és halála. - Orvosi Hetilap 138(36): 2240-2242.

 4. Józsa L. 1998: Händel betegségei és halála. - Orvosi Hetilap 139(14): 835-836.

 5. Józsa L. 2002: Rudolph Virchow (1821-1902) a polihisztor. - Orvosi Hetilap 143(38): 2199-2202.

 6. Józsa L. 2003: Búcsú Springer Györgytől. - Magyar traumatológia 46(4): 307-308.

 7. Józsa L. 2005: Lusztig Gábor (1925-1991). - Orvosi Hetilap 146(2): 85-86.

 8. Józsa L. 2010: Kétszáz éve született Frederic Chopin (1810-1849) : Tüdőbajos volt-e a zeneköltő? - Orvosi Hetilap 151(34): 1399-1402.

 9. Józsa L. 2010: Kétszáz éve született Robert Schumann (1810-1856). - Orvosi Hetilap 151(44): 1834-1837.

 10. Józsa L. 2011: Száz éve halt meg Gustav Mahler (1860-1911). - Orvosi Hetilap 152(8): 310-313.

 11. Józsa L. 2011: Kétszáz éve született Liszt Ferenc (1811-1886). - Orvosi Hetilap 152(9): 352-354.

 12. Józsa L. 2013: A kétszáz éve született Richard Wagner (1813-1883) patográfiája. - Orvosi Hetilap 154(49): 1962-1965.Könyvismertetések

 1. Józsa L. 2006: Cseplák György: Árulkodó ujjnyomok : Vallatóra fogott kőkori cserepek. (Semmelweis Kiadó, Budapest, 2005. 99 oldal, 88, nagyrész színes ábra). - Anthropologiai közlemények 47: 104-105.

 2. Józsa L. 2011: Wieczorek, A. & Rosendahl, W.: Mummies of the World. Prestel Verl., Munich-Berlin-London-New York. 2010. 384 oldal, 346 (nagyrészt színes) ábra. - Folia anthropologica 10: 126.Józsa Lászlóról

 1. [Anonymous] 2010: Dr. Józsa László. [Dr. László Józsa 75 years.] - Anthropologiai közlemények 51: 3-4.

 2. Renner A. 2014: In memoriam Prof. Dr. Józsa László (1935-2014). - Magyar traumatológia 57(4): 229-230.Köszönetnyilvánítás - Köszönöm a bibliográfia cikkeinek összegyűjtéséhez nyújtott nélkülözhetetlen segítséget Abonyi Magdolnának (Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Könyvtára), Zsilinszky Zsuzsának és Stohl Viktornak (Fővárosi Szent László Kórház Ferencz Pál Könyvtára), Erdei Irénnek (Katona József Könyvtár) és Bujdosó Lászlónak (Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet Orvosi Könyvtár).

JEGYZET


* A tartalomjegyzékben eltérő címmel szerepel: Beteg uralkodók Bizánc trónján.