Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

A romológia alapjai

TARTALOM, FÜLSZÖVEG


Tartalom

FORRAY R. KATALIN: A romológia egyetemi oktatásáról
KÁLLAI ERNŐ: Cigány csoportok Európában és Magyarországon
DUPCSIK CSABA: Képek, keretek, korszakok vázlat a magyarországi cigányok történetéhez
CSERTI CSAPÓ TIBOR: A cigány csoportok helyzete a modern társadalomban - szociológiai megközelítések és azok problematikája
SZALAI ANDREA: A cigány kisebbség nyelvei: szociolingvisztikai aspektusok
ORSÓS ANNA: A beás nyelv
LAKATOS SZILVIA: A romani nyelv
HAJDU TAMÁS - KERTESI GÁBOR - KÉZDI GÁBOR: Roma fiatalok a középiskolában
ZOLNAY JÁNOS: A roma diákok esélyei a közoktatásban
FÓRIKA LÁSZLÓ - TÖRÖK TAMÁS - MAGICZ ANDRÁS: A nemzetiségi jogok rendszere
SZUHAY PÉTER: Néprajz és kulturális antropológia: kutatások és mozaikok a cigány csoportok kultúrájából
BECK ZOLTÁN: A cigány, roma irodalom és képzőművészet alapjai


Fülszöveg

Kötetünk épít a korábban már megjelent két összefoglaló műre, Romológia - Ciganológia 2000, illetve az Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz 2006. Az azóta eltelt 10-15 évben egyrészt számos új ismerettel bővültek ezek a tématerületek, másrészt nem volt teljes körű az e könyvekben felvonultatott, általunk művelt témák köre sem. Ez indokolta, hogy elkészítsünk egy újabb, hiánypótló kiadványt, amely új szempontokkal, új tanulmányokkal és természetesen új szerzőkkel is bővíti a korábbi összefoglaló műveket. A könyvben a cigány, roma népcsoport általános és különös hangsúllyal természetesen magyarországi helyzetével kapcsolatos ismereteknek adtunk helyet. Arra törekszünk, hogy olvasóink-hallgatóink minél teljesebb képet kapjanak hazánk legjelentősebb létszámú kisebbségének történetéről, kultúrájáról, mai problémáiról és sikereiről. Talán szerénytelenség nélkül állapíthatjuk meg, hogy a sikerek egyike a mi jelentős hagyományú egyetemi tanszékünk, az ott folyó oktató, kutató és fejlesztő munka. Ennek egyik állomása a jelenlegi kötet.