Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

Kalmár László Országos Matematikai Verseny

Feladatok és megoldások

TARTALOM, ELŐSZÓ


Tartalom

XXXVI. verseny 2006-2007
  Feladatok
    Megyei forduló
    Országos döntő
  Megoldások
    Megyei forduló
    Országos döntő

XXXVII. verseny 2007-2008
  Feladatok
    Megyei forduló
    Országos döntő
  Megoldások
    Megyei forduló
    Országos döntő

XXXVIII. verseny 2008-2009
  Feladatok
    Megyei forduló
    Országos döntő
  Megoldások
    Megyei forduló
    Országos döntő

XXXIX. verseny 2009-2010
  Feladatok
    Megyei forduló
    Országos döntő
  Megoldások
    Megyei forduló
    Országos döntő

XL. verseny 2010-2011
  Feladatok
    Megyei forduló
    Országos döntő
  Megoldások
    Megyei forduló
    Országos döntő

XLI. verseny 2011-2012
  Feladatok
    Megyei forduló
    Országos döntő
  Megoldások
    Megyei forduló
    Országos döntő

XLII. verseny 2012-2013
  Feladatok
    Megyei forduló
    Országos döntő
  Megoldások
    Megyei forduló
    Országos döntő

Eredmények
  XXXVII. verseny 2007-08
  XXXVIII. verseny 2008-09
  XXXIX. verseny 2009-10
  XL. verseny 2010-11
  XLI. verseny 2011-12


Előszó

A Kis Matematikusok Baráti Köre (KMBK) az 1960-as évek második felében alakult meg a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Matematikai Szakosztályának szervezésében. Az új és egyre népszerűbb "szakköri" forma hamarosan országos méreteket öltött. Folyamatosan nőtt az érdeklődés az érdekes, gondolkodtató feladatok, és a megoldásukhoz kínált új módszertani ajánlások iránt. Ez a szakköri innováció párhuzamosan fejlődött és terjedt el a komplex matematikatanítással, illetve Varga Tamáshoz kapcsolódó új matematikatanítási reformmal. E reform lényege a saját tapasztalatszerzés, felfedezésre épülő gondolkodásra nevelés, a gondolkodás örömének megismertetése a tanulókkal új tananyagtartalmakon és új módszerekkel. Az új matematikai nevelést új tankönyvek, munkafüzetek, feladatgyűjtemények, tanári segédkönyvek illetve a tanórai tevékenységet támogató színes és változatos eszközök sokasága segítette.

A TIT messzemenően támogatta ezt a reformot. A KMBK vezetők részére a módszerek megismertetése érdekében tanári konferenciákat, többnapos tanfolyamokat szervezett Budapesten és a vidéki városokban. Új munkafüzetek és tanári útmutatók készültek a KMBK foglalkozásokhoz. Ezeket az anyagokat és a sokrétű munkát a reform elhivatott, neves szakemberei (Demeter Éva, Pálffy Sándor, Imrecze Zoltánné, Karádi Károlyné, Abonyi Magda és Békefi Zsuzsa, valamint Kuti Gusztávné, Hasmann Károlyné, Nagy Józsefné, Terei Andrásné, Pálfalvi Józsefné, Sztrókayné Földvári Vera, Kovács Csongorné, Csahóczi Erzsébet, Török Judit) készítették, lektorálták (Lajos Józsefné, Pálmay Lóránt, Pogáts Ferenc). A feladatgyűjteményt dr. Urbán János (1940-2012) állította össze, a lektor dr. Reiman István (1927-2012) volt. A kiadványok felelős szerkesztője is Urbán János volt. Ezek az anyagok sikeresek, népszerűek voltak, sok ezer példányban jelentek meg.

Az új anyagok alapján működő tehetséggondozó munkához, az 1971-72-es tanévtől kezdődően versenyeket is szervezett a TIT matematikából. Először csak az 5-6. osztályosok részére. A többi évfolyam számára akkoriban az Úttörő Szövetség és a Bolyai János Matematikai Társulat szervezte a matematikaversenyeket. A versenyek a tehetségkutatást, a tehetségek kiválasztását szolgálták.

Urbán János 1974-től a TIT Matematikai Választmányának titkára lett, és javaslatára a versenyt 1977-től Kalmár László (1905-1976) tiszteletére "Kis Matematikus Baráti Körök Kalmár László Versenyének" nevezték el.

Kalmár László világszerte ismert tudóstanár, az MTA rendes tagja, a matematika tudományok doktora, aki a számítástechnika, számítástudományok terén úttörő munkát végzett. Több éven át volt a TIT Matematikai Választmányának elnöke, ahol többek között a KMBK versenyek és más, tehetségeket felkutató és felkaroló rendezvények védnökeként, versenybizottságok elnökeként a matematika népszerűsítésének lelkes támogatója volt.

A Kalmár László Matematika Verseny hamarosan kiterjedt a 7-8. évfolyamokra, később a 3-4. évfolyamokra is. Az 1980-as évek végétől e verseny szervezését a TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület vette át, majd a 2012-2013-as tanévtől újra a TIT Szövetségi Iroda irányításával szerveződik ez a verseny.

A Kalmár László Matematika Verseny az 5-8. évfolyamok részére 3 fordulós. Az iskolai, majd megyei forduló után az országos döntőn két feladatsort oldanak meg a versenyzők. Az iskolai fordulót követő megyei fordulón központilag készített feladatsort oldanak meg a versenyzők, és egységes, központilag készített javítási útmutató alapján történik a javítás, értékelés.

A Kalmár László Matematika Verseny megyei szintű, illetve döntős feladatsorait és a hozzájuk kapcsolódó javítási útmutatókat 1977-től 2012-ig Urbán János állította össze. Az érdekes, gondolkodtató feladatokat éveken át gyűjtötte, csiszolta, érlelte, alakította. Ebben az alkotó munkában kiváló társa, lektora volt Reiman István, aki a magyar matematikai olimpiai csapat felkészítője volt több évtizeden át. Kiváló és példás együttműködésük a tisztességet és a nyugalmat sugározta.

E két neves tanáregyéniség munkája következtében kincset érő versenyfeladatok születtek az általános iskolások számára. Ezek a feladatok a tanult ismeretek rafinált alkalmazását, eredeti gondolkodást, ötletességet és kreativitást igénylő, nyílt végű különleges feladatok.

A két kitűnő szakember a verseny tisztaságának biztosításával, a gyönyörű feladatokkal, azok változatos megoldási módszereivel, a döntős feladatok megoldásainak helyszíni, szóbeli ismertetésével olyan versenykultúrát, igényességet, színvonalat, szellemiséget alakított ki a Kalmár László Matematika Versenyen, melynek ápolása a ma matematikatanárainak értékmegőrző kötelessége.

A 2012-es év döntőjének feladatait még Urbán János gyűjtötte, találta ki, de a hivatalos megoldásokat már Kiss Sándor készítette el. A 2013-as évben Kiss Sándor volt az 5-8. osztályos teljes verseny szakmai vezetője, így ő találta ki a feladatokat, ő készítette a javítási útmutatókat és felügyelte a javítást.

Reiman István és Urbán János a magyarországi matematikatanítás két, meghatározó egyénisége volt. Felkészültségükkel, szerénységükkel, a matematika és a tanítványok iránti alázatukkal mindnyájunk számára példát mutattak. Tanítottak a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt. Számos könyv, tankönyv, feladatgyűjtemény, cikk őrzi emléküket. Nemzedékek egész sorával szerettették meg és ismertették meg a matematikát. Példás életükkel tisztességből, kitartásból, fegyelmezettségből, szakmai és emberi méltóságból példamutatást adtak.

Összegyűjtött feladataikkal és azok megoldásával tisztelgünk emlékük előtt.

Bízunk abban, hogy az olvasók számára - legyenek azok akármilyen idősek - szép élményeket, meglepő ötleteket, hasznosítható ismereteket jelent e könyv tanulmányozása.

2013. április
A szerkesztők